Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2022. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Bjurholm 162 370
Dorotea 158 758
Lycksele 129 151
Malå 147 031
Nordmaling 143 492
Norsjö 148 979
Robertsfors 137 714
Skellefteå 117 820
Sorsele 153 213
Storuman 152 248
Umeå 109 942
Vilhelmina 150 505
Vindeln 137 498
Vännäs 123 176
Åsele 148 966
Västerbottens län 141 391
Riket 127 335
Kommunala kostnader för grundskolan 2012-2022. Kronor per elev

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 102 878 105 050 100 870 105 496 112 979 120 136 123 131 128 019 165 996 147 220 162 370
Dorotea 132 645 - - 122 630 138 645 138 799 126 462 148 430 129 360 139 356 158 758
Lycksele 110 616 110 914 105 939 105 476 108 049 104 600 116 148 113 966 117 296 123 353 129 151
Malå 123 941 115 029 121 296 119 127 118 116 119 428 128 908 124 715 146 491 155 651 147 031
Nordmaling 109 998 113 204 109 159 106 458 118 624 119 706 129 383 130 618 128 526 133 739 143 492
Norsjö 106 412 110 107 107 796 107 282 108 842 103 535 120 991 133 643 133 966 139 371 148 979
Robertsfors 108 671 114 775 117 529 118 547 127 396 125 726 129 448 130 663 128 559 128 097 137 714
Skellefteå 89 314 91 052 93 443 94 005 105 359 104 991 109 200 112 651 111 735 113 028 117 820
Sorsele - 130 978 133 636 142 520 155 007 152 366 149 430 140 557 152 775 155 199 153 213
Storuman 118 421 115 868 121 942 138 184 138 178 143 556 140 520 139 937 145 233 151 815 152 248
Umeå 99 794 98 539 101 410 99 714 99 263 97 799 100 248 103 796 103 874 107 416 109 942
Vilhelmina 121 182 131 475 124 488 121 406 136 451 150 032 163 225 167 220 156 835 150 287 150 505
Vindeln 132 110 139 629 134 083 140 501 146 747 142 849 148 613 145 473 141 569 140 559 137 498
Vännäs 105 703 108 929 107 437 119 755 121 309 119 191 119 012 121 749 120 111 118 730 123 176
Åsele 109 965 113 227 125 639 109 749 127 864 130 123 125 351 132 401 133 469 144 753 148 966
Västerbottens län 112 261 114 198 114 619 116 723 124 188 124 856 128 671 131 589 134 386 136 572 141 391
Riket 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 110 117 113 951 117 032 119 273 122 722 127 335
Kommunala kostnader för grundskolan 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 100 102 98 103 110 117 120 124 161 143 158
Dorotea 100 - - 92 105 105 95 112 98 105 120
Lycksele 100 100 96 95 98 95 105 103 106 112 117
Malå 100 93 98 96 95 96 104 101 118 126 119
Nordmaling 100 103 99 97 108 109 118 119 117 122 130
Norsjö 100 103 101 101 102 97 114 126 126 131 140
Robertsfors 100 106 108 109 117 116 119 120 118 118 127
Skellefteå 100 102 105 105 118 118 122 126 125 127 132
Sorsele - 100 102 109 118 116 114 107 117 118 117
Storuman 100 98 103 117 117 121 119 118 123 128 129
Umeå 100 99 102 100 99 98 100 104 104 108 110
Vilhelmina 100 108 103 100 113 124 135 138 129 124 124
Vindeln 100 106 101 106 111 108 112 110 107 106 104
Vännäs 100 103 102 113 115 113 113 115 114 112 117
Åsele 100 103 114 100 116 118 114 120 121 132 135
Västerbottens län 100 102 102 104 111 111 115 117 120 122 126
Riket 100 102 104 106 115 114 118 121 123 127 132

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta