Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Energi // Elförbrukning, slutlig använda…

Elförbrukning, slutlig användare

Senast uppdaterad 2020-11-27
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge

Elförbrukning 2019 fördelat på slutlig användare

           

Region

GWh

Totalt

Industrin

Småhus

Fler- bostads- hus

Övrigt   

Stockholms län

19 083

2 933

4 300

1 786

10 064

Uppsala län

2 932

302

906

185

1 539

Södermanlands län

3 289

1 105

758

183

1 243

Östergötlands län

6 327

3 201

1 015

218

1 893

Jönköpings län

4 419

1 720

1 019

162

1 518

Kronobergs län

2 660

1 224

477

81

878

Kalmar län

3 272

1 397

659

110

1 106

Gotlands län

1 002

352

177

0

473

Blekinge län

1 812

598

490

..

..

Skåne län

12 600

2 706

3 295

644

5 955

Hallands län

4 045

1 389

1 062

158

1 436

Västra Götalands län

18 408

5 792

4 355

960

7 301

Värmlands län

5 175

1 999

1 016

124

2 036

Örebro län

4 167

1 420

857

159

1 731

Västmanlands län

2 834

999

580

157

1 098

Dalarnas län

6 927

4 266

1 114

136

1 411

Gävleborgs län

5 240

2 686

945

142

1 467

Västernorrlands län

8 784

6 339

893

138

1 414

Jämtlands län

1 781

174

462

77

1 068

Västerbottens län

4 317

1 713

936

..

..

Norrbottens län

8 297

5 124

998

100

2 075

Riket

127 372

47 437

26 317

5 867

47 751

.. = osäkra uppgifter

Källa: Statistiska centralbyrån

           

Region

Fördelning procent

Totalt

Industrin

Småhus

Fler- bostads- hus

Övrigt   

Stockholms län

100

15,4

22,5

9,4

52,7

Uppsala län

100

10,3

30,9

6,3

52,5

Södermanlands län

100

33,6

23,0

5,6

37,8

Östergötlands län

100

50,6

16,0

3,4

29,9

Jönköpings län

100

38,9

23,1

3,7

34,4

Kronobergs län

100

46,0

17,9

3,0

33,0

Kalmar län

100

42,7

20,1

3,4

33,8

Gotlands län

100

35,1

17,7

0,0

47,2

Blekinge län

60

33,0

27,0

..

..

Skåne län

100

21,5

26,2

5,1

47,3

Hallands län

100

34,3

26,3

3,9

35,5

Västra Götalands län

100

31,5

23,7

5,2

39,7

Värmlands län

100

38,6

19,6

2,4

39,3

Örebro län

100

34,1

20,6

3,8

41,5

Västmanlands län

100

35,3

20,5

5,5

38,7

Dalarnas län

100

61,6

16,1

2,0

20,4

Gävleborgs län

100

51,3

18,0

2,7

28,0

Västernorrlands län

100

72,2

10,2

1,6

16,1

Jämtlands län

100

9,8

25,9

4,3

60,0

Västerbottens län

61

39,7

21,7

..

..

Norrbottens län

100

61,8

12,0

1,2

25,0

Riket

100

37,2

20,7

4,6

37,5

Småhus på jordbruksfastighet ingår inte

Källa: Statistiska centralbyrån

Elförbrukning 1998-2019 fördelat på slutlig användare, GWh

           

Västra Götalands län

År

Totalt

Industrin

Småhus

Flerbostadshus

Övrigt

1998

19 475

9 403

3 947

858