Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Energi // Småhus, uppvärmningssätt

Småhus, uppvärmningssätt

Senast uppdaterad 2021-09-15
Förklaring

Undersökningen baseras på ett urval av ca 7 000 småhus ur fastighetstaxeringsregistret. Då undersökningen är urvalsbaserad har resultatet skattats. Statistiken utgör underlag för SCBs beräkning av energibalanserna.

PDF
Diagram nuläge

Total energianvändning för uppvärmning och varmvatten i småhus fördelat efter energikälla/energibärare 2020, GWh

               

Region

GWh efter energikälla/energibärare

Olja

Fjärr- värme

El exkl hushållsel

Naturgas/ stadsgas

Närvärme (annan panncentral)

Biobränsle

Totalt

Stockholms län

79

388

2 664

30

508

3 669

Uppsala län

188

490

..

364

1 046

Södermanlands län

..

128

550

322

1 000

Östergötlands län

..

344

556

396

1 300

Jönköpings län

..

221

526

..

..

540

1 314

Kronobergs län

..

232

292

..

327

888

Kalmar län

..

183

331

..

292

821

Gotlands län

23

151

249

423

Blekinge län

..

43

383

251

680

Skåne län

36

715

1 760

185

58

948

3 703

Hallands län

..

130

601

..

..

328

1 133

Västra Götalands län

62

626

2 468

29

1 192

4 377

Värmlands län

..

150

437

..

328

961

Örebro län

..

246

442

..

201

937

Västmanlands län

..

311

260

173

745

Dalarnas län

195

435

..

469

1 115

Gävleborgs län

265

524

450

1 239

Västernorrlands län

..

164

398

232

808

Jämtlands län

..

119

368

..

241

759

Västerbottens län

..

194

586

457

1 252

Norrbottens län

..

323

420

..

118

885

Riket

378

5 189

14 644

261

198

8 385

29 056

               

Region

Andelar (procent)

Olja

Fjärr- värme

El exkl hushållsel

Naturgas/ stadsgas

Närvärme (annan panncentral)

Biobränsle

Totalt

Stockholms län

2,2

10,6

72,6

0,8

13,8

100

Uppsala län

18,0

46,8

..

34,8

100

Södermanlands län

..

12,8

55,0

32,2

100

Östergötlands län

..

26,5

42,8

30,5

100

Jönköpings län

..

16,8

40,0

..

..

41,1

100

Kronobergs län

..

26,1

32,9

..

36,8

100

Kalmar län

..

22,3

40,3

..

35,6

100

Gotlands län

5,4

35,7

58,9

100

Blekinge län

..

6,3

56,3

36,9

100

Skåne län

1,0

19,3

47,5

5,0

1,6

25,6

100

Hallands län

..

11,5

53,0

..

..

28,9

100

Västra Götalands län

1,4

14,3

56,4

0,7

27,2

100

Värmlands län

..

15,6

45,5

..

34,1

100

Örebro län

..

26,3

47,2

..

21,5

100

Västmanlands län

..

41,7

34,9

23,2

100

Dalarnas län

17,5

39,0

..

42,1

100

Gävleborgs län

21,4

42,3

36,3

100

Västernorrlands län

..

20,3

49,3

28,7

100

Jämtlands län

..

15,7

48,5

..

31,8

100

Västerbottens län

..

15,5

46,8

36,5

100

Norrbottens län

..

36,5

47,5

..

13,3

100

Riket

1,3

17,9

50,4

0,9

0,7

28,9

100

.. = uppgift saknas eller är för osäker för att anges. - = inget finns att redovisa. 0 = mindre än 0,5.

Källa: Energimyndigheten

               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta