Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2023-11-30
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

PDF
Diagram nuläge

49,0 procent av totala befolkningen i Gotlands län och 50,2 procent i riket är förvärvsarbetande.

Folkmängd i Gotlands län 2022-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

1 330

1 371

2 701

 

 

1 330

1 371

0,0

0,0

2,2

2,2

5-9

1 517

1 692

3 209

 

 

1 517

1 692

0,0

0,0

2,5

2,8

10-14

1 715

1 733

3 448

 

 

1 715

1 733

0,0

0,0

2,8

2,8

15-19

1 517

1 639

3 156

447

373

1 070

1 266

0,7

0,6

1,7

2,1

20-24

1 442

1 773

3 215

874

1 137

568

636

1,4

1,9

0,9

1,0

25-29

1 458

1 709

3 167

1 044

1 257

414

452

1,7

2,1

0,7

0,7

30-34

1 827

1 920

3 747

1 529

1 604

298

316

2,5

2,6

0,5

0,5

35-39

1 659

1 610

3 269

1 426

1 404

233

206

2,3

2,3

0,4

0,3

40-44

1 672

1 610

3 282

1 477

1 469

195

141

2,4

2,4

0,3

0,2

45-49

1 693

1 784

3 477

1 510

1 595

183

189

2,5

2,6

0,3

0,3

50-54

1 916

1 832

3 748

1 694

1 636

222

196

2,8

2,7

0,4

0,3

55-59

2 250

2 119

4 369

1 961

1 876

289

243

3,2

3,1

0,5

0,4

60-64

2 071

1 923

3 994

1 531

1 503

540

420

2,5

2,5

0,9

0,7

65-69

2 133

2 072

4 205

802

928

1 331

1 144

1,3

1,5

2,2

1,9

70-74

2 010

2 011

4 021

364

556

1 646

1 455

0,6

0,9

2,7

2,4

75-79

1 944

1 844

3 788

0

0

1 944

1 844

0,0

0,0

3,2

3,0

80-84

1 277

1 056

2 333

 

 

1 277

1 056

0,0

0,0

2,1

1,7

85-89

770

545

1 315

 

 

770

545

0,0

0,0

1,3

0,9

90-94

393

181

574

 

 

393

181

0,0

0,0

0,6

0,3

95-99

106

32

138

 

 

106

32

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

15

2

17

 

 

15

2

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

30 715

30 458

61 173

14 659

15 338

16 056

15 120

24,0

25,1

26,2

24,7

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta