Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 124 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

48,5 procent av totala befolkningen i Gotlands län och 49 procent i riket är förvärvsarbetande.

Folkmängd i Gotlands län 2019-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

1 343

1 467

2 810

 

 

1 343

1 467

0,0

0,0

2,3

2,5

5-9

1 587

1 680

3 267

 

 

1 587

1 680

0,0

0,0

2,7

2,8

10-14

1 549

1 671

3 220

 

 

1 549

1 671

0,0

0,0

2,6

2,8

15-19

1 449

1 592

3 041

361

286

1 088

1 306

0,6

0,5

1,8

2,2

20-24

1 429

1 754

3 183

829

1 024

600

730

1,4

1,7

1,0

1,2

25-29

1 638

1 902

3 540

1 181

1 392

457

510

2,0

2,3

0,8

0,9

30-34

1 632

1 617

3 249

1 322

1 300

310

317

2,2

2,2

0,5

0,5

35-39

1 506

1 554

3 060

1 291

1 324

215

230

2,2

2,2

0,4

0,4

40-44

1 598

1 575

3 173

1 393

1 391

205

184

2,3

2,3

0,3

0,3

45-49

1 863

1 817

3 680

1 652

1 594

211

223

2,8

2,7

0,4

0,4

50-54

2 048

2 004

4 052

1 782

1 752

266

252

3,0

2,9

0,4

0,4

55-59

2 098

1 933

4 031

1 790

1 646

308

287

3,0

2,8

0,5

0,5

60-64

2 052

2 049

4 101

1 530

1 550

522

499

2,6

2,6

0,9

0,8

65-69

2 064

2 017

4 081

758

813

1 306

1 204

1,3

1,4

2,2

2,0

70-74

2 122

2 091

4 213

360

631

1 762

1 460

0,6

1,1

3,0

2,4

75-79

1 632

1 540

3 172

0

0

1 632

1 540

0,0

0,0

2,7

2,6

80-84

1 080

908

1 988

 

 

1 080

908

0,0

0,0

1,8

1,5

85-89

717

465

1 182

 

 

717

465

0,0

0,0

1,2

0,8

90-94

356

148

504

 

 

356

148

0,0

0,0

0,6

0,2

95-99

96

30

126

 

 

96

30

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

11

2

13

 

 

11

2

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

29 870

29 816

59 686

14 249

14 703

15 621

15 113

23,9

24,6

26,2

25,3

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta