Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Arbete // Långtidsarbetslöshet

Långtidsarbetslöshet

Senast uppdaterad 2024-01-25
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Långtidsarbetslösa.
Arbetslösa som varit anmälda på Arbetsförmedlingen i minst 12 månader om de är 25 år eller äldre, och under den tiden inte haft ett arbete eller deltagit i ett program med aktivitetsstöd. Ungdomar under 25 år räknas som långtidsarbetslösa efter 6 månader. Fr.o.m 2023 omfattar den registrerade arbetskraften åldrarnna 16-65 år.

Långtidsarbetslöshet 16-65 år. Årsmedeltal 2023

Kommun/Region Antal långtidsarbetslösa Andel långtidsarbetslösa (%)
Gotland 423 1,5
Gotlands län 423 1,5
Riket 139 640 2,7

Långtidsarbetslöshet 2008-2023.  Årsmedeltal

         

År

Antal långtidsarbetslösa 16-64 år

Andel långtidsarbets-lösa 16-64 år (%)

Gotlands län

Riket

Gotlands län

Riket

2008

412

62 994

1,5

1,4

2009

571

97 692

2,0

2,1

2010

778

153 700

2,7

3,3

2011

881

153 617

3,1

3,4

2012

928

155 682

3,2

3,3

2013

949

160 928

3,3

3,4

2014

873

156 923

3,1

3,3

2015

832

156 293

3,0

3,3

2016

713

157 813

2,6

3,3

2017

574

149 082

1,7

2,4

2018

526

149 111

1,5

2,4

2019

512

144 881

1,5

2,3

2020

599

163 396

1,7

2,6

2021

644

184 713

1,9

2,9

2022

492

161 672

1,8

3,1

2023

423

139 640

1,5

2,7

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av andelen långtidsarbetslösa 2008-2023. Index år 2008=100

     

År

Långtidsarbetslösa. Index år 1992=100

Gotlands län

Riket

2008

100

100

2009

135

147

2010

182

229

2011

210

238

2012

217

235

2013

221

239

2014

206

232

2015

199

231

2016

173

232

2017

113

170

2018

103

167

2019

100

163

2020

117

181

2021

125

204

2022

120

219

2023

99

188

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta