Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 001 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2022-11-28
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Gotlands län till övriga län i riket 2021. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 456 588 1 044
Västra Götalands län 38 64 102
Uppsala län 45 44 89
Örebro län 16 52 68
Kalmar län 12 55 67
Skåne län 32 30 62
Östergötlands län 19 31 50
Södermanlands län 14 19 33
Västmanlands län 13 17 30
Blekinge län 6 23 29
Jönköpings län 10 16 26
Hallands län 7 18 25
Norrbottens län 6 15 21
Kronobergs län 11 9 20
Gävleborgs län 9 11 20
Dalarnas län 10 9 19
Jämtlands län 8 9 17
Västernorrlands län 6 6 12
Värmlands län 4 6 10
Västerbottens län 4 6 10
Totalt 726 1 028 1 754

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta