Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 001 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2021-11-29
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Gotlands län till övriga län i riket 2020. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 385 519 904
Västra Götalands län 37 47 84
Uppsala län 38 44 82
Kalmar län 15 55 70
Skåne län 34 31 65
Östergötlands län 19 35 54
Örebro län 10 42 52
Blekinge län 6 27 33
Jönköpings län 13 15 28
Hallands län 10 15 25
Dalarnas län 12 11 23
Norrbottens län 8 14 22
Södermanlands län 9 12 21
Kronobergs län 12 7 19
Gävleborgs län 6 13 19
Jämtlands län 9 7 16
Västerbottens län 4 11 15
Västmanlands län 2 9 11
Värmlands län 1 6 7
Västernorrlands län 3 3 6
Totalt 633 923 1 556

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta