Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2024-02-13
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Gotlands län till övriga län i riket 2022. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 446 577 1 023
Västra Götalands län 66 81 147
Uppsala län 62 47 109
Kalmar län 19 61 80
Östergötlands län 24 41 65
Örebro län 7 52 59
Skåne län 16 31 47
Södermanlands län 17 16 33
Hallands län 6 24 30
Västmanlands län 15 13 28
Blekinge län 3 18 21
Jönköpings län 3 16 19
Gävleborgs län 6 13 19
Norrbottens län 6 13 19
Kronobergs län 9 8 17
Värmlands län 10 5 15
Västerbottens län 8 7 15
Jämtlands län 6 6 12
Dalarnas län 8 3 11
Västernorrlands län 4 3 7
Totalt 741 1 035 1 776

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta