Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 124 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Arbete // Största arbetsgivare

Största arbetsgivare

Senast uppdaterad 2020-12-10
Förklaring

Utdrag från SCB:s Företagsregister som är ett register över företag och arbetsställen i Sverige. En person räknas endast en gång även om personen har flera arbetsgivare. Antalet anställda är avrundat.
Som anställd räknas:

  • Personer för vilka arbetsgivaren är skyldig att innehålla och redovisa A-skatt (huvudarbetsgivare)
  • Personer som för närvarande är anställda och ej har högre inkomst från något annat arbete
  • Utbetald lön (arbetsinkomst) per år beräknas överstiga ett prisbasbelopp
  • Vikarie som är anställd längre tid än 3 månader.

De 25 största arbetsgivarna 2020. Gotlands län

 

 

 

Namn

Antal anställda

Andel av totalt antal anställda i länet

REGION GOTLAND

7 075

27,7

FÖRSÄKRINGSKASSAN

425

1,7

AB SVENSKA SPEL

375

1,5

PayEx Sverige AB

375

1,5

POLISMYNDIGHETEN

275

1,1

CEMENTA AKTIEBOLAG

225

0,9

FÖRSVARSMAKTEN

225

0,9

SAMHALL AKTIEBOLAG

225

0,9

UPPSALA UNIVERSITET

225

0,9

Assistans på Gotland AB

175

0,7

BRUKETS LIVS AKTIEBOLAG

175

0,7

Coop Gotland ekonomisk förening

175

0,7

Gotlands Slagteri AB

175

0,7

SÄRNMARK ASSISTANS AKTIEBOLAG

175

0,7

AKTIEBOLAGET GOTLANDSHEM

125

0,5

Attendo Sverige AB

125

0,5

BERGKVARABUSS AKTIEBOLAG

125

0,5

FRITIDSANLÄGGNINGAR KNEIPPBYN AKTIEBOLAG

125

0,5

GOTLANDS BILFRAKT AKTIEBOLAG

125

0,5

GotlandsResor AB

125

0,5

Guteskolan AB

125

0,5

LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN

125

0,5

PostNord Sverige AB

125

0,5

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

125

0,5

SKATTEVERKET

125

0,5

Totalt antal anställda i länet

 

25 562

Totalt antal anställda för de 25 största i länet

 

11 675

Andel av antal anställda i länet

 

45,7

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta