Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Arbete // Största arbetsgivare

Största arbetsgivare

Senast uppdaterad 2023-12-18
Förklaring

Utdrag från SCB:s Företagsregister som är ett register över företag och arbetsställen i Sverige. En person räknas endast en gång även om personen har flera arbetsgivare. Antalet anställda är avrundat.
Som anställd räknas:

  • Personer för vilka arbetsgivaren är skyldig att innehålla och redovisa A-skatt (huvudarbetsgivare)
  • Personer som för närvarande är anställda och ej har högre inkomst från något annat arbete
  • Utbetald lön (arbetsinkomst) per år beräknas överstiga ett prisbasbelopp
  • Vikarie som är anställd längre tid än 3 månader.

De 25 största arbetsgivarna 2023. Gotlands län

 

 

 

Namn

Antal anställda

Andel av totalt antal anställda i länet

REGION GOTLAND

6 875

23,5

FÖRSVARSMAKTEN

425

1,5

FÖRSÄKRINGSKASSAN

425

1,5

AB SVENSKA SPEL

375

1,3

PayEx Sverige AB

375

1,3

POLISMYNDIGHETEN

275

0,9

Heidelberg Materials Cement Sverige AB

225

0,8

SAMHALL AKTIEBOLAG

225

0,8

UPPSALA UNIVERSITET

225

0,8

Assistans på Gotland AB

175

0,6

Attendo Sverige AB

175

0,6

BRUKETS LIVS AKTIEBOLAG

175

0,6

Coop Gotland ekonomisk förening

175

0,6

FRITIDSANLÄGGNINGAR KNEIPPBYN AKTIEBOLAG

175

0,6

Gotland Hotels & Properties AB

175

0,6

Guteskolan AB

175

0,6

Protos AB

175

0,6

SÄRNMARK ASSISTANS AKTIEBOLAG

175

0,6

AKTIEBOLAGET GOTLANDSHEM

125

0,4

CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN

125

0,4

GotlandsBuss AB

125

0,4

KSR Visby AB

125

0,4

LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN

125

0,4

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

125

0,4

SKATTEVERKET

125

0,4

Totalt antal anställda i länet

 

29 195

Totalt antal anställda för de 25 största i länet

 

11 875

Andel av antal anställda i länet

 

40,7

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

     

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta