Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Arbete // Öppet arbetslösa

Öppet arbetslösa

Senast uppdaterad 2024-01-25
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Fr.o.m 2023 omfattar den registrerade arbetskraften åldrarnna 16-65 år.

Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Öppet arbetslösa 16-65 år. Årsmedeltal 2023

Kommun/Region Antal Andel (%)
Gotland 625 2,2
Gotlands län 625 2,2
Riket 160 055 3,0

Öppet arbetslösa, årsmedeltal 2008-2023

         

År

Antal arbetslösa, 16-64 år

Andel öppet arbetslösa 16-64 år (%)

Gotlands län

Riket

Gotlands län

Riket

2008

1 078

150 284

3,9

3,4

2009

1 344

236 828

4,7

5,7

2010

1 291

231 288

4,5

4,9

2011

1 271

206 431

4,5

4,6

2012

1 284

212 898

4,5

4,6

2013

1 291

214 295

4,5

4,5

2014

1 103

202 463

3,9

4,3

2015

1 103

194 385

3,6

4,1

2016

821

189 718

3,0

4,0

2017

837

191 927

3,0

4,0

2018

763

185 710

2,7

3,8

2019

850

187 000

3,0

3,7

2020

1 140

252 029

4,0

4,9

2021

856

198 272

3,0

3,8

2022

632

160 051

2,4

3,2

2023

625

160 055

2,2

3,0

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av andelen öppet arbetslösa 2008-2023. Index år 2008=100

     

År

Öppet arbetslösa. Index år 2008=100

Gotlands län

Riket

2008

100

100

2009

121

168

2010

115

144

2011

115

135

2012

115

135

2013

115

132

2014

100

126

2015

92

121

2016

76

118

2017

77

118

2018

70

110

2019

77

110

2020

102

144

2021

78

112

2022

60

95

2023

56

89

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta