Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Arbete // Öppet arbetslösa efter kön

Öppet arbetslösa efter kön

Senast uppdaterad 2024-01-25
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Fr.o.m 2023 omfattar den registrerade arbetskraften åldrarnna 16-65 år.

Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2023. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-65 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

 

Andel (%)

Gotland

278

2,0

348

2,4

Gotlands län

278

2,0

348

2,4

Riket

75 534

2,9

84 521

3,1

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2014-2023. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Gotland

3,6

3,3

2,7

2,8

2,6

2,7

3,5

2,7

2,0

2,0

Gotlands län

3,6

3,3

2,7

2,8

2,6

2,7

3,5

2,7

2,0

2,0

Riket

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

3,6

5,1

3,6

2,9

2,9

                     

Kommun/Region

Män

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Gotland

4,2

3,8

3,2

3,2

2,8

3,3

2,5

3,4

2,4

2,4

Gotlands län

4,2

3,8

3,2

3,2

2,8

3,3

2,5

3,4

2,4

2,4

Riket

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,8

7,0

4,0

3,1

3,1

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av den öppna arbetslösheten bland kvinnor och män 2014-2023. Index år 2014=100

                     

Kommun/Region

Kvinnor. Index år 2014=100

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Gotland

100

93

77

79

74

75

99

76

55

55

Gotlands län

100

93

77

79

74

75

99

76

55

55

Riket

100

95

92

94

93

92

130

92

75

75

                     

Kommun/Region

Män. Index år 2013=100

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Gotland

100

91

76

77

67

80

61

81

58

58

Gotlands län

100

91

76

77

67

80

61

81

58

58

Riket

100

96

94

92

84

84

153

88

68

68

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta