Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 124 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Arbete // Antal förvärvsarbetande

Antal förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram analys

Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1994-2019

             

Gotlands län

År

Kvinnor 25-64 år

Män 25-64 år

Ungdomar

därav kvinnor 16-24 år

män 16-24 år

Samtliga 16-64 år

1994

10 963

11 599

2 257

1 085

1 172

24 819

1995

11 008

11 728

2 254

1 052

1 202

24 990

1996

10 892

11 561

2 030

935

1 095

24 483

1997

10 721

11 492

1 906

879

1 027

24 119

1998

10 831

11 623

2 085

976

1 109

24 539

1999

10 882

11 766

2 077

948

1 129

24 725

2000

11 089

11 964

2 403

1 114

1 289

25 456

2001

11 383

11 987

2 355

1 131

1 224

25 725

2002

11 222

11 924

2 423

1 215

1 208

25 569

2003

11 267

11 726

2 502

1 246

1 256

25 495

2004

11 473

11 966

2 564

1 238

1 326

26 003

2005

11 412

11 864

2 403

1 147

1 256

25 679

2006

11 518

12 094

2 548

1 237

1 311

26 160

2007

11 593

12 212

2 651

1 354

1 297

26 456

2008

11 599

12 135

2 732

1 316

1 416

26 466

2009

11 285

11 841

2 786

1 404

1 382

25 912

2010

11 405

11 802

3 045

1 478

1 567

26 252

2011

11 411

11 841

3 093

1 441

1 652

26 345

2012

11 389

11 687

3 109

1 505

1 604

26 185

2013

11 371

11 661

3 013

1 425

1 588

26 045

2014

11 451

11 621

2 965

1 395

1 570

26 037

2015

11 539

11 660

2 869

1 371

1 498

26 068

2016

11 690

11 825

2 898

1 397

1 501

26 413

2017

11 776

11 913

2 919

1 378

1 541

26 608

2018

11 875

12 099

2 871

1 340

1 531

26 845

2019

11 941

11 949

2 500

1 190

1 310

26 390

             

Riket

År

Kvinnor 25-64 år

Män 25-64 år

Ungdomar

därav kvinnor 16-24 år

män 16-24 år

Samtliga 16-64 år

1994

1 638 797

1 732 422

358 124

177 633

180 491

3 729 343

1995

1 641 329

1 769 079

363 726

174 827

188 899

3 774 134

1996

1 647 575

1 776 557

337 100

162 121

174 979

3 761 232

1997

1 634 543

1 783 573

326 163

154 675

171 488

3 744 279

1998

1 668 561

1 821 166

359 494

173 461

186 033

3 849 221

1999

1 698 620

1 854 670

353 571

168 234

185 337

3 906 861

2000

1 727 771

1 892 503

390 275

184 976

205 299

4 010 549

2001

1 761 599

1 907 039

382 093

187 687

194 406

4 050 731

2002

1 770 819

1 922 551

391 095

193 885

197 210

4 084 465

2003

1 766 504

1 910 214

372 198

182 224

189 974

4 048 916

2004

1 788 649

1 934 453

375 344

180 823

194 521

4 098 446

2005

1 796 984

1 937 516

373 474

178 588

194 886

4 107 974

2006

1 825 503

1 969 264

411 863

198 801

213 062

4 206 630

2007

1 849 430

2 006 012

443 566

214 473

229 093

4 299 008

2008

1 854 090

2 005 095

447 146

213 835

233 311

4 306 331

2009

1 812 464

1 946 545

400 519

198 948

201 571

4 159 528

2010

1 844 610

1 971 268

449 899

220 387

229 512

4 265 777

2011

1 865 678

2 002 401

458 682

216 810

241 872

4 326 761

2012

1 880 739

2 011 071

475 538

233 729

241 809

4 367 348

2013

1 889 587

2 021 670

478 749

237 630