Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Arbete // Sysselsatta i program

Sysselsatta i program

Senast uppdaterad 2024-01-25
Förklaring

Arbetsmarknadsprogram är konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program som finns tillgängliga för arbetsförmedlingarna och kan variera över tiden. Exempel på program: arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbete, rekryteringsstöd, starta-eget-bidrag, arbetslivsutveckling, utbildningsvikariat, arbetsplatsintroduktion, datortek, kommunalt program för ungdomar, m.m. Det är den registerbaserade arbetskraften som redovisas. Fr.o.m 2023 omfattar den registrerade arbetskraften åldrarnna 16-65 år.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 16-65 år. Årsmedeltal 2023

Kommun/ Region Antal Andel (%)
Gotland 600 2,1
Gotlands län 600 2,1
Riket 173 445 3,3

Sysselsatta i arbetsmarknadsprogram, årsmedeltal 2008-2023

         

År

Antal i program 16-64 år

Andel i program 16-64 år (%)

Gotlands län

Riket

Gotlands län

Riket

2008

495

70 796

1,8

1,6

2009

775

120 671

2,7

2,6

2010

1 028

179 768

3,6

3,8

2011

1 104

170 951

3,9

3,8

2012

1 227

179 636

4,3

3,9

2013

1 214

189 384

4,2

4,0

2014

1 195

176 624

4,2

3,7

2015

1 115

176 495

4,0

3,7

2016

964

173 018

3,5

3,6

2017

897

171 155

3,2

3,5

2018

753

161 594

2,7

3,3

2019

736

162 173

2,6

3,2

2020

773

185 393

2,7

3,6

2021

821

211 089

2,9

4,1

2022

642

182 305

2,4

3,7

2023

600

173 445

2,1

3,3

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av andelen sysselsatta i program 2008-2023. Index år 2008=100

     

År

I program. Index år 2008=100

Gotlands län

Riket

2008

100

100

2009

150

163

2010

200

238

2011

217

238

2012

239

244

2013

233

250

2014

233

231

2015

222

231

2016

194

225

2017

179

219

2018

150

204

2019

145

202

2020

149

225

2021

162

254

2022

134

229

2023

117

208

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta