Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 001 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Turism // Gästnätter på hotell, stugbyar…

Gästnätter på hotell, stugbyar, camping m m

Senast uppdaterad 2022-04-06
Förklaring
SCB för ett register över landets hotell, stugbyar och vandrarhem med uppgifter om anläggningarnas kapacitet och öppethållande. Från 1 januari 2008 har SCB även tagit över insamling och produktion av campingstatistik. Inkvarteringsstatistiken bygger på månatlig insamling av uppgifter från samtliga öppna anläggningar. En årsrapport med slutlig statistik publiceras i april. I denna inkluderas även statistik över förmedlade privata stugor och lägenheter(SCB) samt campingstatistik.
I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Även förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla campingplatser ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras ej. Anläggningar som tillfälligt används för annan verksamhet – flyktingförläggning etc. – ingår inte i beläggningsstatistiken men räknas med i den totala kapaciteten.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Antal övernattningar (gästnätter) på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL 2021. Tusental

             

Region

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt     

Gotlands län

490

125

101

304

52

1 072

Riket

29 109

2 893

2 586

15 457

4 175

54 220

             

Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL 2021, procentuellt fördelad.

             

Region

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

Gotlands län

45,7

11,7

9,4

28,4

4,8

100

Riket

53,7

5,3

4,8

28,5

7,7

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

*) Privata stugor och lägenheter

Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL 2001-2021

             

Övernattningar i Gotlands län, tusental

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

2001

240

57

23

318

 

637

2002

219

53

50

309

 

632

2003

214

47

59

322

 

642

2004

209

63

50

282

 

604

2005

240

58

50

253

 

602

2006

259

91

62

269

 

680

2007

286

110

72

252

 

720

2008

280

146

73

209

72

763

2009

328

129

78

232

84

823

2010

358

130

77

276

86

927

2011

361

110

69

220

97

858

2012

364

143

66

222

61

855

2013

366

152

73

186

57

834

2014

415

129

68

214

63

888

2015

431

136

85

214

58

923

2016

441

132

95

293

68

1 029

2017

457

102

85

294

67

1 005

2018

466

122

106

249

59

1 003

2019

469

125

103

273

56

1 026

2020

352

102

50

192

28

724

2021

490

125

101

304

52

1 072

             

Länets andel av övernattningar i riket (%)

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

2001

1,1

1,6

2,0

2,1

 

1,5

2002

1,0

1,4

2,3

1,9

 

1,5

2003

1,0

1,3

2,6

1,9

 

1,5

2004

1,0

1,9

2,2

1,8

 

1,4

2005

1,0

1,8

2,1

1,5

 

1,3

2006

1,1

2,7

2,4

1,5

 

1,4

2007

1,1

3,2

2,7

1,5

 

1,5

2008

1,1

4,2

2,5

1,5

1,7

1,5

2009

1,3

3,9

2,7

1,5

1,9

1,6

2010

1,3

3,9

2,6

1,9

1,9

1,8

2011

1,3

3,7

2,3

1,5

2,3

1,6

2012

1,3

4,9

2,1

1,6

1,5

1,6

2013

1,2

5,7

2,3

1,3

1,4

1,6

2014

1,3

4,5

2,0

1,4

1,5

1,6

2015

1,3

4,6

2,4

1,4

1,3

1,5

2016

1,2

4,6

2,8

1,9

1,5

1,7

2017

1,2

3,7

2,4

1,9

1,5

1,6

2018

1,2

3,6

3,0

1,6

1,4

1,5

2019

1,2

3,8

2,8

1,6

1,3

1,5

2020

1,6

4,3

2,3

1,5

0,8

1,7

2021

1,7

4,3

3,9

2,0

1,2

2,0

             

Totalt övernattningar i riket, tusental

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

2001

21 664

3 534

1 160

14 836

 

41 194

2002

21 011

3 738

2 200

15 946

 

42 895

2003

21 068

3 572

2 276

17 138

 

44 054

2004

21 526

3 283

2 266

15 591

 

42 666

2005

22 902

3 237

2 366

16 435

 

44 940

2006

24 212

3 391

2 560

17 542

 

47 705

2007

25 416

3 467

2 710

17 012

 

48 605

2008

25 873

3 446

2 884

14 338

4 170

50 711

2009

25 958

3 279

2 928

15 225

4 369

51 760

2010

27 338

3 301

2 937

14 325

4 506

52 406

2011

27 990

2 956

3 028

14 449

4 201

52 624

2012

28 566

2 893

3 092

14 035

4 105

52 960

2013

29 433

2 663

3 118

14 497

4 025

53 736

2014

31 074

2 843

3 317

15 047

4 121

56 401

2015

33 518

2 975

3 559

15 560

4 417

60 029

2016

35 315

2 848

3 433

15 638

4 562

61 796

2017

36 554

2 787

3 575

15 767

4 525

63 208

2018

37 918

3 376

3 501

16 062

4 322

65 179

2019

39 515

3 287

3 626

16 747

4 195

67 371

2020

22 438

2 405

2 142

12 819

3 498

43 303

2021

29 109

2 893

2 586

15 457

4 175

54 220

.. = Uppgift sekretessbelagd

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

*) Privata stugor och lägenheter

Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL 2001-2021. Index år 2001=100

             

Gotlands län

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

2001

100

100

100

100

 

100

2002

91

93

217

97

 

99

2003

89

82

257

101

 

101

2004

87

111

217

89

 

95

2005

100

102

217

80

 

95

2006

108

160

270

85

 

107

2007

119

193

313

79