Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Turism // Övernattningar efter gästernas…

Övernattningar efter gästernas nationalitet

Senast uppdaterad 2023-04-05
Förklaring
SCB för ett register över landets hotell, stugbyar och vandrarhem med uppgifter om anläggningarnas kapacitet och öppethållande. Från 1 januari 2008 har SCB även tagit över insamling och produktion av campingstatistik. Inkvarteringsstatistiken bygger på månatlig insamling av uppgifter från samtliga öppna anläggningar. En årsrapport med slutlig statistik publiceras i april. I denna inkluderas även statistik över förmedlade privata stugor och lägenheter(SCB) samt campingstatistik.
I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Även förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla campingplatser ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras ej. Anläggningar som tillfälligt används för annan verksamhet – flyktingförläggning etc. – ingår inte i beläggningsstatistiken men räknas med i den totala kapaciteten.
PDF
Diagram nuläge

89 procent övernattande gäster i Gotlands län är svenskar. 3 procent kom från de övriga nordiska länderna och 5 procent från övriga Europa.

Övernattningar efter gästernas nationalitet 2022 (tusental)

       

Region

Medborgarskap

1000-tal

Andelar (%)

Gotlands län

Sverige

925

88,9

Övriga Norden

32

3,0

Övriga Europa

53

5,1

Utanför Europa

31

3,0

Totalt

1 040

100

       

Riket

Sverige

52 420

78,0

Övriga Norden

5 232

7,8

Övriga Europa

7 400

11,0

Utanför Europa

2 169

3,2

Totalt

67 220

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

Övernattningar 2008-2022 efter gästernas nationalitet. 1000-tal

           

Gotlands län, antal tusen

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

688

23

47

5

763

2009

742

30

45

6

823

2010

830

39

54

5

927

2011

746

46

61

6

858

2012

754

43

53

6

855

2013

732

42

52

7

834

2014

790

39

50

8

888

2015

816

41

51

14

923

2016

918

37

58

17

1 029

2017

880

35

62

28

1 005

2018

885

32

52

33

1 003

2019

901

32

61

31

1 026

2020

674

5

18

27

724

2021

980

24

36

32

1 072

2022

925

32

53

31

1 040

Gotlands län, procent

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

90,2

3,0

6,1

0,7

100

2009

90,2

3,7

5,4

0,7

100

2010

89,5

4,2

5,8

0,5

100

2011

87,0

5,3

7,1

0,7

100

2012

88,1

5,0

6,2

0,7

100

2013

87,8

5,0

6,3

0,8

100

2014

89,0

4,4

5,7

0,9

100

2015

88,4

4,5

5,6

1,6

100

2016

89,1

3,6

5,6

1,6

100

2017

87,5

3,5

6,2

2,8

100

2018

88,3

3,2

5,2

3,3

100

2019

87,9

3,1

6,0

3,1

100

2020

93,1

0,7

2,4

3,8

100

2021

91,4

2,3

3,4

3,0

100

2022

88,9

3,0

5,1

3,0

100

           

Riket, antal

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

38 133

4 496

6 006

1 461

50 097

2009

38 681

5 046

5 880

1 403

51 011

2010

39 603

5 261

5 921

1 620

52 406

2011

39 743

5 018

5 949

1 914

52 624

2012

39 916

5 024

5 752

1 999

52 690

2013

40 846

4 921

5 863

2 106

53 736

2014

42 654

4 915

6 283

2 549

56 401

2015

44 854

5 288

6 826

3 061

60 029

2016

46 203

5 123

7 077

3 393

61 796

2017

47 017

5 084

7 227

3 879

63 208

2018

47 852

5 421

7 527

4 379

65 179

2019

49 849

5 471

8 068

3 983

67 371

2020

38 122

1 278

2 547

1 355

43 303

2021

46 946

1 652

4 198

1 423

54 220

2022

52 420

5 232

7 400

2 169

67 220

Riket, procent

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

76,1

9,0

12,0

2,9

100

2009

75,8

9,9

11,5

2,8

100

2010

75,6

10,0

11,3

3,1

100

2011

75,5

9,5

11,3

3,6

100

2012

75,8

9,5

10,9

3,8

100

2013

76,0

9,2

10,9

3,9

100

2014

75,6

8,7

11,1

4,5

100

2015

74,7

8,8

11,4

5,1

100

2016

74,8

8,3

11,5

5,5

100

2017

74,4

8,0

11,4

6,1

100

2018

73,4

8,3

11,5

6,7

100

2019

74,0

8,1

12,0

5,9

100

2020

88,0

3,0

5,9

3,1

100

2021

86,6

3,0

7,7

2,6

100

2022

78,0

7,8

11,0

3,2

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

Utveckling av antalet övernattningar 2008-2022 efter gästernas nationalitet. Index år 2008=100

           

Gotlands län

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

108

130

95

117

108

2010

121

167

115

93

122

2011

108

196

130

114

112

2012

110

184

113

123

112

2013

106

181

112

139

109

2014

115

170

108

158

116

2015

119

177

110

287

121

2016

133

161

124

332

135

2017

128

152

133

559

132

2018

129

139

111

662

131

2019

131

138

131

631

134

2020

98

21

37

545

95

2021

142

104

77

641

141

2022

134

136

113

628

136

Riket

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

101

112

98

96

102

2010

104

117

99

111

105

2011

104

112

99

131

105

2012

105

112

96

137

105

2013

107

109

98

144

107

2014

112

109

105

174

113

2015

118

118

114

209

120

2016

121

114

118

232

123

2017

123

113

120

265

126

2018

125

121

125

300

130

2019

131

122

134

273

134

2020

100

28

42

93

86

2021

123

37

70

97

108

2022

137

116

123

148

134

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta