Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2021-12-10
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2019. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Hallands län

Riket

Varuproducenter

34 278

1 176 279

Tjänsteproducenter

53 244

2 346 056

Offentlig förvaltning

25 265

962 280

Ej branschfördelat

14 039

565 004

Summa

126 826

5 049 619

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2019. Procent

     

 

Hallands län

Riket

Varuproducenter

27,0

23,3

Tjänsteproducenter

42,0

46,5

Offentlig förvaltning

19,9

19,1

Ej branschfördelat

11,1

11,2

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

     

BRP per branschgrupp 2001-2019. Miljoner kronor, löpande priser

           

Hallands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

22 100

21 686

12 064

7 436

63 286

2002

22 863

23 078

12 530

7 939

66 410

2003

24 892

24 824

13 328

8 611

71 655

2004

24 408

26 043

13 801

8 583

72 835

2005

23 539

27 812

14 259

8 986

74 596

2006

28 043

29 470

14 833

9 876

82 222

2007

28 401

31 320

15 811

9 554

85 086

2008

31 927

33 646

16 771

10 572

92 916

2009

26 506

34 232

16 774

10 251

87 763

2010

32 342

35 936

17 679

11 308

97 265

2011

29 947

38 755

18 687

11 002

98 391

2012

27 712

38 955

18 762

10 690

96 119

2013

28 447

40 703

19 096

11 070

99 316

2014

27 584

42 262

19 718

11 006

100 570

2015

27 239

43 991

20 821

11 272

103 323

2016

28 950

47 230

22 013

12 467

110 660

2017

30 498

48 470

23 258

12 831

115 057

2018

32 773

50 616

24 272

13 674

121 335

2019

34 278

53 244

25 265

14 039

126 826

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

697 688

1 014 987

478 403

290 838

2 481 916

2002

712 357

1 053 072

503 444

305 086

2 573 959

2003

734 182

1 096 403

533 209

317 069

2 680 863

2004

780 286

1 148 767

551 186

328 164

2 808 403

2005

789 217

1 204 601

567 946

348 919

2 910 683

2006

861 062

1 282 251

591 485

368 036

3 102 834

2007

897 115

1 424 559

622 897

375 707

3 320 278

2008

888 812

1 484 847

647 880

390 714

3 412 253

2009

796 407

1 494 730

656 351

393 679

3 341 167

2010

907 648

1 575 658

669 746

420 529

3 573 581

2011

943 141

1 668 938

691 186

424 640

3 727 905

2012

918 825

1 683 535

718 247

422 479

3 743 086

2013

899 561

1 751 778

741 100

430 232

3 822 671

2014

927 397

1 853 788

768 798

442 747

3 992 730

2015

1 005 691

1 980 377

801 975

472 427

4 260 470

2016

1 020 299

2 047 749

842 770

504 213

4 415 031

2017

1 090 184

2 124 933

885 529

524 448

4 625 094

2018

1 129 548

2 220 960

928 410

549 388

4 828 306

2019

1 176 279

2 346 056

962 280

565 004

5 049 619

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2001-2019. Index år 2001=100

           

Hallands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

103

106

104

107

105

2003

113

114

110

116

113

2004

110

120

114

115

115

2005

107

128

118

121

118

2006

127

136

123

133

130

2007

129

144

131

128

134

2008

144

155

139

142

147

2009

120

158

139

138

139

2010

146

166

147

152

154

2011

136

179

155

148

155

2012

125

180

156

144

152

2013

129

188

158

149

157

2014

125

195

163

148

159

2015

123

203

173

152

163

2016

131

218

182

168

175

2017

138

224

193

173

182

2018

148

233

201

184

192

2019

155

246

209

189

200

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

102

104

105

105

104

2003

105

108

111

109

108

2004

112

113

115

113

113

2005

113

119

119

120

117

2006

123

126

124

127

125

2007

129

140

130

129

134

2008

127

146

135

134

137

2009

114

147

137

135

135

2010

130

155

140

145

144

2011

135

164

144

146

150

2012

132

166

150

145

151

2013

129

173

155

148

154

2014

133

183

161

152

161

2015

144

195

168

162

172

2016

146

202

176

173

178

2017

156

209

185

180

186

2018

162

219

194

189

195

2019

169

231

201

194

203

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta