Hallands län
Fakta & Perspektiv
342 805 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2023-12-15
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2021. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Hallands län

Riket

Varuproducenter

39 292

1 315 605

Tjänsteproducenter

56 295

2 527 475

Offentlig förvaltning

27 640

1 029 814

Ej branschfördelat

15 264

613 664

Summa

138 491

5 486 558

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2021. Procent

     

 

Hallands län

Riket

Varuproducenter

28,4

24,0

Tjänsteproducenter

40,6

46,1

Offentlig förvaltning

20,0

18,8

Ej branschfördelat

11,0

11,2

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

BRP per branschgrupp 2002-2021. Miljoner kronor, löpande priser

           

Hallands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2002

22 863

23 078

12 530

7 939

66 410

2003

24 892

24 824

13 328

8 611

71 655

2004

24 408

26 043

13 801

8 583

72 835

2005

23 539

27 812

14 259

8 986

74 596

2006

28 043

29 470

14 833

9 876

82 222

2007

28 401

31 320

15 811

9 554

85 086

2008

31 927

33 646

16 771

10 572

92 916

2009

26 506

34 232

16 774

10 251

87 763

2010

32 342

35 936

17 679

11 308

97 265

2011

29 947

38 755

18 687

11 002

98 391

2012

27 712

38 955

18 762

10 690

96 119

2013

28 447

40 703

19 096

11 070

99 316

2014

27 584

42 262

19 718

11 006

100 570

2015

27 239

43 991

20 821

11 272

103 323

2016

28 950

47 230

22 013

12 467

110 660

2017

30 498

48 470

23 258

12 831

115 057

2018

32 773

50 616

24 272

13 674

121 335

2019

33 915

52 448

25 265

13 853

125 481

2020

33 640

52 443

26 292

13 949

126 324

2021

39 292

56 295

27 640

15 264

138 491

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2002

712 357

1 053 072

503 444

305 086

2 573 959

2003

734 182

1 096 403

533 209

317 069

2 680 863

2004

780 286

1 148 767

551 186

328 164

2 808 403

2005

789 217

1 204 601

567 946

348 919

2 910 683

2006

861 062

1 282 251

591 485

368 036

3 102 834

2007

897 115

1 424 559

622 897

375 707

3 320 278

2008

888 812

1 484 847

647 880

390 714

3 412 253

2009

796 407

1 494 730

656 351

393 679

3 341 167

2010

907 648

1 575 658

669 746

420 529

3 573 581

2011

943 141

1 668 938

691 186

424 640

3 727 905

2012

918 825

1 683 535

718 247

422 479

3 743 086

2013

899 561

1 751 778

741 100

430 232

3 822 671

2014

927 397

1 853 788

768 798

442 747

3 992 730

2015

1 005 691

1 980 377

801 975

472 427

4 260 470

2016

1 020 299

2 047 749

842 770

504 213

4 415 031

2017

1 090 184

2 124 933

885 529

524 448

4 625 094

2018

1 129 548

2 220 960

928 410

549 388

4 828 306

2019

1 176 279

2 346 056

962 280

565 004

5 049 619

2020

1 154 735

2 339 150

978 510

566 143

5 038 538

2021

1 315 605

2 527 475

1 029 814

613 664

5 486 558

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2002-2021. Index år 2002=100

           

Hallands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2002

100

100

100

100

100

2003

109

108

106

108

108

2004

107

113

110

108

110

2005

103

121

114

113

112

2006

123

128

118

124

124

2007

124

136

126

120

128

2008

140

146

134

133

140

2009

116

148

134

129

132

2010

141

156

141

142

146

2011

131

168

149

139

148

2012

121

169

150

135

145

2013

124

176

152

139

150

2014

121

183

157

139

151

2015

119

191

166

142

156

2016

127

205

176

157

167

2017

133

210

186

162

173

2018

143

219

194

172

183

2019

148

227

202

174

189

2020

147

227

210

176

190

2021

172

244

221

192

209

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2002

100

100

100

100

100

2003

103

104

106

104

104

2004

110

109

109

108

109

2005

111

114

113

114

113

2006

121

122

117

121

121

2007

126

135

124

123

129

2008

125

141

129

128

133

2009

112

142

130

129

130

2010

127

150

133

138

139

2011

132

158

137

139

145

2012

129

160

143

138

145

2013

126

166

147

141

149

2014

130

176

153

145

155

2015

141

188

159

155

166

2016

143

194

167

165

172

2017

153

202

176

172

180

2018

159

211

184

180

188

2019

165

223

191

185

196

2020

162

222

194

186

196

2021

185

240

205

201

213

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta