Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt efter…

Lönesumma per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2021-12-10
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Lönesumma per sysselsatt efter branschgrupp 2019. Tusental kronor, löpande priser

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Hallands län 369 337 358 352
Riket 409 402 355 389

Lönesumma per sysselsatt 2001-2019. Tusental kronor, löpande priser

         

Hallands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

203

186

189

192

2002

208

191

198

199

2003

216

203

204

207

2004

230

206

210

215

2005

243

215

214

223

2006

244

221

220

228

2007

256

234

227

239

2008

270

247

242

252

2009

276

251

251

258

2010

284

258

263

267

2011

292

268

272

276

2012

299

275

280

283

2013

306

279

289

290

2014

311

289

293

296

2015

322

301

301

306

2016

336

311

309

317

2017

340

318

319

324

2018

356

325

331

335

2019

369

337

358

352

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

241

228

200

222

2002

249

234

208

229

2003

259

239

216

237

2004

271

246

222

244

2005

281

255

229

253

2006

292

265

237

262

2007

303

283

247

276

2008

316

295

262

290

2009

317

301

273

296

2010

324

309

280

303

2011

332

321

288

313

2012

340

332

297

323

2013

345

337

304

329

2014

354

345

311

337

2015

363

357

317

346

2016

379

367

325

356

2017

384

376

335

365

2018

395

388

347

377

2019

409

402

355

389

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 

 

 

 

 

Utveckling av lönesumma per sysselsatt 2001-2019. Index år 2001=100

         

Hallands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

102

103

105

103

2003

106

109

108

108

2004

113

111

111

112

2005

120

116

114

116

2006

120

119

117

118

2007

126

126

120

124

2008

133

133

128

131

2009

136

135

133

134

2010

140

139

140

139

2011

144

144

144

144

2012

147

148

149

147

2013

151

150

153

151

2014

153

155

155

154

2015

159

162

160

159

2016

166

167

164

165

2017

168

171

169

169

2018

176

175

176

175

2019

182

181

190

183

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

102

104

103

2003

108

105

108

106

2004

113

108

111

110

2005

117

112

115

114

2006

121

116

119

118

2007

126

124

124

124

2008

131

129

131

130

2009

132

132

137

133

2010

135

135

140

137

2011

138

141

144

141

2012

141

145

149

145

2013

144

148

152

148

2014

147

151

156

152

2015

151

157

159

156

2016

158

161

163

160

2017

160

165

168

164

2018

164

170

174

170

2019

170

176

178

175

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta