Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2021-12-10
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2019

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Falkenberg 404 82
Halmstad 407 83
Hylte 367 75
Kungsbacka 290 59
Laholm 273 56
Varberg 495 101
Hallands län 382 78
Riket 491 100
BRP per invånare 2008-2019. Tusental kronor

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Falkenberg 292 294 307 318 332 331 336 350 354 364 395 404
Halmstad 310 294 312 324 341 340 349 363 377 391 397 407
Hylte 377 372 322 398 341 324 338 326 336 316 369 367
Kungsbacka 210 203 210 230 236 238 244 252 272 278 281 290
Laholm 231 222 229 238 241 240 240 255 269 267 266 273
Varberg 450 376 466 409 401 445 419 396 432 443 472 495
Hallands län 318 297 326 327 317 325 326 330 348 357 371 382
Riket 370 359 381 395 393 398 412 435 445 460 475 491

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Falkenberg

79

82

81

81

84

83

82

80

80

79

83

82

Halmstad

84

82

82

82

87

85

85

83

85

85

84

83

Hylte

102

104

85

101

87

81

82

75

76

69

78

75

Kungsbacka

57

57

55

58

60

60

59

58

61

60

59

59

Laholm

62

62

60

60

61

60

58

59

60

58

56

56

Varberg

122

105

122

104

102

112

102

91

97

96

99

101

Hallands län

86

83

86

83

81

82

79

76

78

78

78

78

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2008=100

                         

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Falkenberg

100

101

105

109

114

113

115

120

121

125

135

138

Halmstad

100

95

101

105

110

110

113

117

122

126

128

131

Hylte

100

99

85

106

90

86

90

86

89

84

98

97

Kungsbacka

100

97

100

110

112

113

116

120

130

132

134

138

Laholm

100

96

99

103

104

104

104

110

116

116

115

118

Varberg

100

84

104

91

89

99

93

88

96

98

105

110

Hallands län

100

93

103

103

100

102

103

104

109

112

117

120

Riket

100

97

103

107

106

108

111

118

120

124

128

133

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta