Hallands län
Fakta & Perspektiv
342 805 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2023-12-15
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2021

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Falkenberg 420 80
Halmstad 443 84
Hylte 382 72
Kungsbacka 303 57
Laholm 297 56
Varberg 534 101
Hallands län 409 78
Riket 527 100
BRP per invånare 2010-2021. Tusental kronor

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falkenberg 307 318 332 331 336 350 354 364 395 406 405 420
Halmstad 312 324 341 340 349 363 377 391 397 406 410 443
Hylte 322 398 341 324 338 326 336 316 369 343 330 382
Kungsbacka 210 230 236 238 244 252 272 278 281 284 289 303
Laholm 229 238 241 240 240 255 269 267 266 277 275 297
Varberg 466 409 401 445 419 396 432 443 472 485 468 534
Hallands län 326 327 317 325 326 330 348 357 371 378 377 409
Riket 381 395 393 398 412 435 445 460 475 491 487 527

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Falkenberg

81

81

84

83

82

80

80

79

83

83

83

80

Halmstad

82

82

87

85

85

83

85

85

84

83

84

84

Hylte

85

101

87

81

82

75

76

69

78

70

68

72

Kungsbacka

55

58

60

60

59

58

61

60

59

58

59

57

Laholm

60

60

61

60

58

59

60

58

56

56

56

56

Varberg

122

104

102

112

102

91

97

96

99

99

96

101

Hallands län

86

83

81

82

79

76

78

78

78

77

77

78

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2010=100

                         

Kommun/Region

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Falkenberg

100

104

108

108

109

114

115

119

129

132

132

137

Halmstad

100

104

109

109

112

116

121

125

127

130

131

142

Hylte

100

124

106

101

105

101

104

98

115

107

102

119

Kungsbacka

100

110

112

113

116

120

130

132

134

135

138

144

Laholm

100

104

105

105

105

111

117

117

116

121

120

130

Varberg

100

88

86

95

90

85

93

95

101

104

100

115

Hallands län

100

100

97

100

100

101

107

110

114

116

116

125

Riket

100

104

103

104

108

114

117

121

125

129

128

138

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta