Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2020-12-21
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2018

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Falkenberg 395 83
Halmstad 397 84
Hylte 369 78
Kungsbacka 281 59
Laholm 266 56
Varberg 472 99
Hallands län 371 78
Riket 475 100
BRP per invånare 2007-2018. Tusental kronor

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 279 292 294 307 318 332 331 336 350 354 364 395
Halmstad 304 310 294 312 324 341 340 349 363 377 391 397
Hylte 405 377 372 322 398 341 324 338 326 336 316 369
Kungsbacka 201 210 203 210 230 236 238 244 252 272 278 281
Laholm 227 231 222 229 238 241 240 240 255 269 267 266
Varberg 363 450 376 466 409 401 445 419 396 432 443 472
Hallands län 293 318 297 326 327 317 325 326 330 348 357 371
Riket 363 370 359 381 395 393 398 412 435 445 460 475

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Falkenberg

77

79

82

81

81

84

83

82

80

80

79

83

Halmstad

84

84

82

82

82

87

85

85

83

85

85

84

Hylte

112

102

104

85

101

87

81

82

75

76

69

78

Kungsbacka

55

57

57

55

58

60

60

59

58

61

60

59

Laholm

63

62

62

60

60

61

60

58

59

60

58

56

Varberg

100

122

105

122

104

102

112

102

91

97

96

99

Hallands län

81

86

83

86

83

81

82

79

76

78

78

78

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2007=100

                         

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Falkenberg

100

105

105

110

114

119

119

120

125

127

130

142

Halmstad

100

102

97

103

107

112

112

115

119

124

129

131

Hylte

100

93

92

80

98

84

80

83

80

83

78

91

Kungsbacka

100

104

101

104

114

117

118

121

125

135

138

140

Laholm

100

102

98

101

105

106

106

106

112

119

118

117

Varberg

100

124

104

128

113

110

123

115

109

119

122

130

Hallands län

100

109

101

111

112

108

111

111

113

119

122

127

Riket

100

102

99

105

109

108

110

113

120

123

127

131

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta