Hallands län
Fakta & Perspektiv
342 805 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Regional ekonomi // Industrins investeringar i län…

Industrins investeringar i länet

Senast uppdaterad 2016-03-08
Förklaring
Källa till statistiken är SCB:s investeringsenkät i februari. Det definitiva utfallet för investeringar inom tillverkningsindustrin hämtas från företagsstatistiken, som är en årlig totalundersökning. Då detta innebär att uppgifter om det definitiva investeringsutfallet föreligger relativt sent, i normalfallet i maj två år efter investeringsåret, måste SCB skatta uppgifterna. Den modell SCB valt för skattningen utgår från antagandet att investeringar per anställd är lika stora i företag med 10 - 19 som i företag med 20 - 49 anställda. Med ledning av uppgifter i enkäten från företag med 20 - 49 anställda, skattas investeringar per sysselsatt inom ett tiotal branschgrupper. Den framräknade uppgiften multipliceras sedan med antalet sysselsatta enligt SCB:s företagsdatabas.
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Industrins investeringar 2014-2016. Värden i miljoner kronor

         

Region

Typ

2014

2015

Planer 2016

Hallands län

 

Byggnader

330

877

483

Maskiner

1 565

1 932

2 602

Totalt

1 895

2 809

3 085

Riket

 

Byggnader

6 931

7 307

7 082

Maskiner

44 526

56 046

57 487

Totalt

51 457

63 353

64 569

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna för 2014 samt plan för år 2015 är insamlade i februari 2015

Industrins investeringar 1991-2016. Värden i miljoner kr, löpande priser

             

År

Hallands län

Riket

Byggnader

Maskiner

Totalt

Byggnader

Maskiner

Totalt

1991

135

564

699

7 308

28 732

36 040

1992

56

370

426

4 947

24 553

29 500

1993

89

652

741

4 365

26 860

31 225

1994

108

717

825

4 862

34 263

39 125

1995

225

961

1 186

8 749

46 895

55 644

1996

162

1 429

1 591

9 715

51 547

61 262

1997

177

980

1 157

7 925

49 574

57 499

1998

181

1 366

1 547

7 926

50 154

58 080

1999

108

1 283

1 391

7 861

47 922

55 783

2000

280

1 195

1 475

8 031

48 240

56 271

2001

214

1 392

1 606

6 572

47 910

54 482

2002

180

1 110

1 290

6 081

45 059

51 140

2003

300

1 007

1 307

5 824

41 160

46 984

2004

255

1 025

1 280

5 605

40 258

45 863

2005

199

1 011

1 210

5 202

49 464

54 666

2006

184

1 225

1 409

5 719

51 080

56 799

2007

196

1 047

1 243

6 518

56 350

62 868

2008

187

851

1 038

9 032

56 755

65 787

2009

158

1 082

1 240

6 782

43 505

50 287

2010

143

1 102

1 245

4 997

41 649

46 646

2011

385

1 294

1 679

5 776

43 525

49 301

2012

453

884

1 336

7 513

46 917

54 430

2013

190

1 042

1 232

6 405

46 183

52 588

2014

330

1 565

1 895

6 931

44 526

51 457

2015

877

1 932

2 809

7 307

56 046

63 353

Planer 2016

483

2 602

3 085

7 082

57 487

64 569

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna avser företag med mer än 20 anställda inom tillverkningsindustri, C och D enligt SNI 02 samt B och C enligt SNI 2007.

Utveckling av industrins investeringar 1991-2016.
Index år 1991=100

             

År

Hallands län

Riket

Byggnader

Maskiner

Totalt

Byggnader

Maskiner

Totalt

1991

100

100

100

100

100

100

1992

41

66

61

68

85

82

1993

66

116

106

60

93

87

1994

80

127

118

67

119

109

1995

167

170

170

120

163

154

1996

120

253

228

133

179

170

1997

131

174

166

108

173

160

1998

134

242

221

108

175

161

1999

80

227

199

108

167

155

2000

207

212

211

110

168

156

2001

159

247

230

90

167

151

2002

133

197

185

83

157

142

2003

222

179

187

80

143

130

2004

189

182

183

77

140

127

2005

147

179

173

71

172

152

2006

136

217

202

78

178

158

2007

145

186

178

89

196

174

2008

139

151

148

124

198

183

2009

117

192

177

93

151

140

2010

106

195

178

68

145

129

2011

285

229

240

79

151

137

2012

335

157

191

103

163

151

2013

141

185

176

88

161

146

2014

244

277

271

95

155

143

2015

650

342

402

100

195

176

Planer 2016

358

461

441

97

200

179

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna avser företag med mer än 20 anställda inom tillverkningsindustri, C och D enligt SNI 02 samt B och C enligt SNI 2007.

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta