Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Regional ekonomi // BRP per invånare, län

BRP per invånare, län

Senast uppdaterad 2021-12-10
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per invånare 2019. Tusental kronor

Region BRP per invånare, tusental kr Index riket=100
Stockholms län 684 139
Uppsala län 457 93
Södermanlands län 365 74
Östergötlands län 423 86
Jönköpings län 426 87
Kronobergs län 465 95
Kalmar län 369 75
Gotlands län 361 74
Blekinge län 396 81
Skåne län 423 86
Hallands län 382 78
Västra Götalands län 495 101
Värmlands län 387 79
Örebro län 422 86
Västmanlands län 398 81
Dalarnas län 397 81
Gävleborgs län 385 78
Västernorrlands län 432 88
Jämtlands län 394 80
Västerbottens län 428 87
Norrbottens län 527 107
Riket 491 100
BRP per invånare 2008-2019. Tusental kronor

Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stockholms län 515 525 534 555 552 559 583 620 628 634 657 684
Uppsala län 341 335 346 361 365 381 389 400 411 431 436 457
Södermanlands län 293 263 301 310 312 295 295 308 316 338 356 365
Östergötlands län 310 313 324 335 339 347 359 378 386 396 418 423
Jönköpings län 335 305 322 344 341 343 357 374 394 415 421 426
Kronobergs län 348 313 346 360 363 369 377 402 415 433 455 465
Kalmar län 314 287 316 323 312 318 324 337 343 350 362 369
Gotlands län 270 271 285 305 303 312 320 332 335 346 347 361
Blekinge län 316 296 307 305 300 310 316 344 341 341 380 396
Skåne län 326 311 334 340 339 345 359 375 383 403 409 423
Hallands län 318 297 326 327 317 325 326 330 348 357 371 382
Västra Götalands län 368 352 369 386 383 390 407 441 452 472 479 495
Värmlands län 290 269 298 308 313 315 318 332 345 363 376 387
Örebro län 313 300 324 340 349 339 347 362 384 404 410 422
Västmanlands län 316 299 325 336 331 339 341 368 372 384 389 398
Dalarnas län 314 298 321 339 332 332 339 352 366 371 386 397
Gävleborgs län 296 284 309 308 315 317 330 337 346 355 378 385
Västernorrlands län 331 333 355 361 360 359 367 380 382 396 417 432
Jämtlands län 317 304 357 333 327 328 339 341 356 372 380 394
Västerbottens län 315 304 333 340 346 342 348 367 376 386 412 428
Norrbottens län 377 323 417 434 419 416 410 408 422 469 494 527
Riket 370 359 381 395 393 398 412 435 445 460 475 491

BRP per invånare. Index riket=100

                         

Region                     

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stockholms län

139

146

140

141

140

140

142

143

141

138

138

139

Uppsala län

92

93

91

91

93

96

94

92

92

94

92

93

Södermanlands län

79

73

79

78

79

74

72

71

71

73

75

74

Östergötlands län

84

87

85

85

86

87

87

87

87

86

88

86

Jönköpings län

91

85

85

87

87

86

87

86

89

90

89

87

Kronobergs län

94

87

91

91

92

93

92

92

93

94

96

95

Kalmar län

85

80

83

82

79

80

79

77

77

76

76

75

Gotlands län

73

75

75

77

77

78

78

76

75

75

73

74

Blekinge län

85

82

81

77

76

78

77

79

77

74

80

81

Skåne län

88

87

88

86

86

87

87

86

86

88

86

86

Hallands län

86

83

86

83

81

82

79

76

78

78

78

78

Västra Götalands län  

99

98

97

98

97

98

99

101

102

103

101

101

Värmlands län

78

75

78

78

80

79

77

76

78

79

79

79

Örebro län

85

84

85

86

89

85

84

83

86

88

86

86

Västmanlands län

85

83

85

85

84

85

83

85

84

83

82

81

Dalarnas län

85

83

84

86

84

83

82

81

82

81

81

81

Gävleborgs län

80

79

81

78

80

80

80

77

78

77

80

78

Västernorrlands län

89

93

93

91

92

90

89

87

86

86

88

88

Jämtlands län

86

85

94

84

83

82

82

78

80

81

80

80

Västerbottens län

85

85

87

86

88

86

84

84

84

84

87

87

Norrbottens län

102

90

109

110

107

105

100

94

95

102

104

107

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

                         

BRP per invånare. Index år 2008=100

                         

Region                   

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stockholms län

100

102

104

108

107

109

113

120

122

123

128

133

Uppsala län

100

98

101

106

107

112

114

117

121

126

128

134

Södermanlands län

100

90

103

106

106

101

101

105

108

115

122

125

Östergötlands län

100

101

105

108

109

112

116

122

125

128

135

136

Jönköpings län

100

91

96

103

102

102

107

112

118

124

126

127

Kronobergs län

100

90

99

103

104

106

108

116

119

124

131

134

Kalmar län

100

91

101

103

99

101

103

107

109

111

115

118

Gotlands län

100

100

106

113

112

116

119

123

124

128

129

134

Blekinge län

100

94

97

97

95

98

100

109

108

108

120

125

Skåne län

100

95

102

104

104

106

110

115

117

124

125

130

Hallands län

100

93

103

103

100

102

103

104

109

112

117

120

Västra Götalands län

100

96

100

105

104

106

111

120

123

128

130

135

Värmlands län

100

93

103

106

108

109

110

114

119

125

130

133

Örebro län

100

96

104

109

112

108

111

116

123

129

131

135

Västmanlands län

100

95

103

106

105

107

108

116

118

122

123

126

Dalarnas län

100

95

102

108

106

106

108

112

117

118

123

126

Gävleborgs län

100

96

104

104

106

107

111

114

117

120

128

130

Västernorrlands län

100

101

107

109

109

108

111

115

115

120

126

131

Jämtlands län

100

96

113

105

103

103

107

108

112

117

120

124

Västerbottens län

100

97

106

108

110

109

110

117

119

123

131

136

Norrbottens län

100

86

111

115

111

110

109

108

112

124

131

140

Riket

100

97

103

107

106

108

111

118

120

124

128

133

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta