Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt

BRP per sysselsatt

Senast uppdaterad 2021-12-10
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Bruttoregionprodukt per sysselsatt 2019. Tusental kronor

Region BRP per sysselsatt, tusental kr Index riket= 100
Stockholms län 1 162 118
Uppsala län 953 97
Södermanlands län 898 91
Östergötlands län 878 89
Jönköpings län 833 85
Kronobergs län 932 95
Kalmar län 845 86
Gotlands län 740 75
Blekinge län 907 92
Skåne län 925 94
Hallands län 866 88
Västra Götalands län 970 98
Värmlands län 897 91
Örebro län 875 89
Västmanlands län 873 89
Dalarnas län 889 90
Gävleborgs län 885 90
Västernorrlands län 922 94
Jämtlands län 845 86
Västerbottens län 893 91
Norrbottens län 1 111 113
Riket 985 100
BRP per sysselsatt 2008-2019. Tusental kronor

Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stockholms län 901 930 959 990 984 989 1 033 1 097 1 107 1 109 1 148 1 162
Uppsala län 751 752 781 795 793 823 839 853 869 904 913 953
Södermanlands län 705 657 759 764 775 735 733 764 778 823 864 898
Östergötlands län 663 691 717 729 739 756 777 809 819 828 858 878
Jönköpings län 651 620 646 676 678 687 703 728 765 795 802 833
Kronobergs län 671 637 702 727 737 755 765 808 827 846 883 932
Kalmar län 682 643 710 732 707 719 730 758 767 791 816 845
Gotlands län 541 535 574 604 597 610 610 642 642 658 666 740
Blekinge län 687 666 680 683 675 674 707 790 751 754 847 907
Skåne län 699 688 739 741 743 759 782 814 829 866 879 925
Hallands län 704 672 736 720 697 720 716 734 777 790 821 866
Västra Götalands län 730 723 763 783 778 794 823 885 897 918 924 970
Värmlands län 676 661 721 725 745 740 756 780 806 841 850 897
Örebro län 660 656 704 733 754 741 749 761 808 841 848 875
Västmanlands län 683 681 738 749 736 754 756 821 831 845 844 873
Dalarnas län 695 684 725 760 740 746 753 782 820 826 840 889
Gävleborgs län 649 649 698 686 712 721 756 773 793 797 857 885
Västernorrlands län 689 721 783 789 778 773 789 818 817 843 880 922
Jämtlands län 686 688 812 723 710 717 746 729 769 792 798 845
Västerbottens län 671 676 735 722 726 723 731 767 779 795 849 893
Norrbottens län 820 722 910 928 876 857 853 851 866 963 1 007 1 111
Riket 749 749 796 812 809 818 843 886 902 922 947 985
BRP per sysselsatt. Index riket=100

Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stockholms län 120 124 120 122 122 121 123 124 123 120 121 118
Uppsala län 100 100 98 98 98 101 100 96 96 98 96 97
Södermanlands län 94 88 95 94 96 90 87 86 86 89 91 91
Östergötlands län 89 92 90 90 91 92 92 91 91 90 91 89
Jönköpings län 87 83 81 83 84 84 83 82 85 86 85 85
Kronobergs län 90 85 88 90 91 92 91 91 92 92 93 95
Kalmar län 91 86 89 90 87 88 87 86 85 86 86 86
Gotlands län 72 71 72 74 74 75 72 72 71 71 70 75
Blekinge län 92 89 85 84 83 82 84 89 83 82 89 92
Skåne län 93 92 93 91 92 93 93 92 92 94 93 94
Hallands län 94 90 92 89 86 88 85 83 86 86 87 88
Västra Götalands län 97 97 96 96 96 97 98 100 99 100 98 98
Värmlands län 90 88 91 89 92 90 90 88 89 91 90 91
Örebro län 88 88 88 90 93 91 89 86 90 91 90 89
Västmanlands län 91 91 93 92 91 92 90 93 92 92 89 89
Dalarnas län 93 91 91 94 91 91 89 88 91 90 89 90
Gävleborgs län 87 87 88 84 88 88 90 87 88 86 90 90
Västernorrlands län 92 96 98 97 96 94 94 92 91 91 93 94
Jämtlands län 92 92 102 89 88 88 88 82 85 86 84 86
Västerbottens län 90 90 92 89 90 88 87 87 86 86 90 91
Norrbottens län 109 96 114 114 108 105 101 96 96 104 106 113
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta