Hallands län
Fakta & Perspektiv
342 805 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2023-12-15
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2021. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Hallands län 1 018 912 577 934
Riket 1 185 1 079 642 1 085

BRP per sysselsatt 2002-2021. Tusental kronor, löpande priser

         

Hallands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

603

529

312

546

2003

660

563

332

587

2004

661

574

346

596

2005

645

599

352

605

2006

730

619

357

645

2007

717

629

376

574

2008

812

658

404

624

2009

703

661

408

672

2010

867

668

430

736

2011

778

687

448

720

2012

711

676

454

697

2013

751

695

461

720

2014

734

702

463

716

2015

723

733

484

734

2016

768

779

498

777

2017

782

796

508

790

2018

834

807

531

821

2019

863

825

552

844

2020

860

849

558

854

2021

1 018

912

577

934

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

630

577

350

586

2003

666

604

368

614

2004

730

634

378

647

2005

741

658

391

669

2006

803

683

402

702

2007

819

728

423

651

2008

798

742

449

663

2009

757

750

463

749

2010

865

776

475

796

2011

870

797

489

812

2012

850

795

503

809

2013

838

814

513

818

2014

862

844

525

843

2015

938

885

535

886

2016

958

892

548

902

2017

987

905

566

922

2018

1 000

930

588

947

2019

1 042

974

605

985

2020

1 048

1 011

617

1 008

2021

1 185

1 079

642

1 085

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av BRP per sysselsatt 2002-2021. Index år 2002=100

         

Hallands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

109

106

106

108

2004

110

108

111

109

2005

107

113

113

111

2006

121

117

114

118

2007

119

119

120

105

2008

135

124

129

114

2009

117

125

131

123

2010

144

126

138

135

2011

129

130

143

132

2012

118

128

145

128

2013

124

131

148

132

2014

122

133

148

131

2015

120

139

155

134

2016

127

147

159

142

2017

130

150

163

145

2018

138

153

170

150

2019

143

156

177

155

2020

143

160

179

156

2021

169

172

185

171

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

106

105

105

105

2004

116

110

108

111

2005

118

114

112

114

2006

127

118

115

120

2007

130

126

121

111

2008

127

129

128

113

2009

120

130

132

128

2010

137

134

136

136

2011

138

138

140

139

2012

135

138

144

138

2013

133

141

146

140

2014

137

146

150

144

2015

149

153

153

151

2016

152

155

157

154

2017

157

157

162

157

2018

159

161

168

162

2019

165

169

173

168

2020

166

175

176

172

2021

188

187

183

185

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.


 
         
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta