Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2021-12-10
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2019. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Hallands län 872 837 581 866
Riket 1 042 974 605 985

BRP per sysselsatt 2001-2019. Tusental kronor, löpande priser

         

Hallands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

580

514

306

529

2002

603

529

312

546

2003

660

563

332

587

2004

661

574

346

596

2005

645

599

352

605

2006

730

619

357

645

2007

717

629

376

574

2008

812

658

404

624

2009

703

661

408

594

2010

867

668

430

650

2011

778

687

448

640

2012

711

676

454

619

2013

751

695

461

640

2014

734

702

463

638

2015

723

733

484

654

2016

768

779

498

689

2017

782

796

508

702

2018

834

807

531

729

2019

872

837

581

866

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

607

556

338

565

2002

630

577

350

586

2003

666

604

368

614

2004

730

634

378

647

2005

741

658

391

669

2006

803

683

402

702

2007

819

728

423

651

2008

798

742

449

663

2009

757

750

463

661

2010

865

776

475

702

2011

870

797

489

719

2012

850

795

503

718

2013

838

814

513

726

2014

862

844

525

749

2015

938

885

535

788

2016

958

892

548

799

2017

987

905

566

817

2018

1 000

930

588

839

2019

1 042

974

605

985

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av BRP per sysselsatt 2001-2019. Index år 2001=100

         

Hallands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

103

102

103

2003

114

110

108

111

2004

114

112

113

113

2005

111

117

115

114

2006

126

120

117

122

2007

124

122

123

109

2008

140

128

132

118

2009

121

129

133

112

2010

149

130

140

123

2011

134

134

146

121

2012

122

132

148

117

2013

129

135

151

121

2014

126

137

151

121

2015

125

143

158

124

2016

132

152

163

130

2017

135

155

166

133

2018

144

157

173

138

2019

150

163

190

164

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

104

104

104

2003

110

109

109

109

2004

120

114

112

115

2005

122

118

116

118

2006

132

123

119

124

2007

135

131

125

115

2008

131

133

133

117

2009

125

135

137

117

2010

143

140

141

124

2011

143

143

145

127

2012

140

143

149

127

2013

138

146

152

128

2014

142

152

155

133

2015

155

159

159

139

2016

158

160

162

141

2017

163

163

168

145

2018

165

167

174

149

2019

172

175

179

174

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.


 
         
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta