Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2021-12-17
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2022, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Falkenberg 203,7 89
Halmstad 212,8 93
Hylte 184,3 81
Kungsbacka 266,4 116
Laholm 200,4 88
Varberg 225,4 99
Hallands län 225,7 99
Riket 228,8 100
Skattekraft 2011-2022. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falkenberg 155,8 158,5 163,1 169,2 173,1 175,8 182,3 187,6 193,9 198,8 201,5 203,7
Halmstad 165,6 168,8 171,9 176,9 181,5 184,1 189,9 197,2 203,9 207,2 210,2 212,8
Hylte 152,3 157,0 159,2 165,6 167,5 164,9 167,3 168,5 176,2 181,0 182,1 184,3
Kungsbacka 196,1 200,1 205,8 213,5 220,1 225,9 233,8 242,1 248,4 256,2 261,7 266,4
Laholm 152,9 156,7 159,6 166,8 170,8 173,0 178,7 183,5 187,7 192,5 194,3 200,4
Varberg 167,5 169,8 174,8 181,1 186,1 192,6 200,2 206,8 213,1 218,9 221,9 225,4
Hallands län 170,8 174,1 178,4 184,8 189,7 193,7 200,2 207,0 213,4 218,7 222,1 225,7
Riket 173,7 176,1 180,0 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1 225,2 228,8
Utveckling av skattekraften 2011-2022. Index riket=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falkenberg 90 90 91 91 91 91 90 90 90 90 89 89
Halmstad 95 96 95 95 95 95 94 94 95 94 93 93
Hylte 88 89 88 89 88 85 83 81 82 82 81 81
Kungsbacka 113 114 114 115 116 116 116 116 115 116 116 116
Laholm 88 89 89 90 90 89 89 88 87 87 86 88
Varberg 96 96 97 98 98 99 99 99 99 99 99 99
Hallands län 98 99 99 99 100 100 99 99 99 99 99 99
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta