Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2020-12-17
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2021, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Falkenberg 201,5 89
Halmstad 210,2 93
Hylte 182,1 81
Kungsbacka 261,7 116
Laholm 194,3 86
Varberg 221,9 99
Hallands län 222,1 99
Riket 225,2 100
Skattekraft 2010-2021. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falkenberg 153,8 155,8 158,5 163,1 169,2 173,1 175,8 182,3 187,6 193,9 198,8 201,5
Halmstad 164,6 165,6 168,8 171,9 176,9 181,5 184,1 189,9 197,2 203,9 207,2 210,2
Hylte 151,9 152,3 157,0 159,2 165,6 167,5 164,9 167,3 168,5 176,2 181,0 182,1
Kungsbacka 196,5 196,1 200,1 205,8 213,5 220,1 225,9 233,8 242,1 248,4 256,2 261,7
Laholm 152,7 152,9 156,7 159,6 166,8 170,8 173,0 178,7 183,5 187,7 192,5 194,3
Varberg 164,7 167,5 169,8 174,8 181,1 186,1 192,6 200,2 206,8 213,1 218,9 221,9
Hallands län 169,7 170,8 174,1 178,4 184,8 189,7 193,7 200,2 207,0 213,4 218,7 222,1
Riket 173,0 173,7 176,1 180,0 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1 225,2
Utveckling av skattekraften 2010-2021. Index riket=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falkenberg 89 90 90 91 91 91 91 90 90 90 90 89
Halmstad 95 95 96 95 95 95 95 94 94 95 94 93
Hylte 88 88 89 88 89 88 85 83 81 82 82 81
Kungsbacka 114 113 114 114 115 116 116 116 116 115 116 116
Laholm 88 88 89 89 90 90 89 89 88 87 87 86
Varberg 95 96 96 97 98 98 99 99 99 99 99 99
Hallands län 98 98 99 99 99 100 100 99 99 99 99 99
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta