Hallands län
Fakta & Perspektiv
342 805 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2022-12-16
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2024, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Falkenberg 223,2 89
Halmstad 233,3 93
Hylte 203,4 81
Kungsbacka 295,7 118
Laholm 218,9 87
Varberg 243,7 97
Hallands län 247,6 98
Riket 251,4 100
Skattekraft 2013-2024. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Falkenberg 163,1 169,2 173,1 175,8 182,3 187,6 193,9 198,8 201,5 203,7 210,2 223,2
Halmstad 171,9 176,9 181,5 184,1 189,9 197,2 203,9 207,2 210,2 212,8 222,4 233,3
Hylte 159,2 165,6 167,5 164,9 167,3 168,5 176,2 181,0 182,1 184,3 190,7 203,4
Kungsbacka 205,8 213,5 220,1 225,9 233,8 242,1 248,4 256,2 261,7 266,4 281,9 295,7
Laholm 159,6 166,8 170,8 173,0 178,7 183,5 187,7 192,5 194,3 200,4 207,4 218,9
Varberg 174,8 181,1 186,1 192,6 200,2 206,8 213,1 218,9 221,9 225,4 232,7 243,7
Hallands län 178,4 184,8 189,7 193,7 200,2 207,0 213,4 218,7 222,1 225,7 235,5 247,6
Riket 180,0 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1 225,2 228,8 239,2 251,4
Utveckling av skattekraften 2013-2024. Index riket=100

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Falkenberg 91 91 91 91 90 90 90 90 89 89 88 89
Halmstad 95 95 95 95 94 94 95 94 93 93 93 93
Hylte 88 89 88 85 83 81 82 82 81 81 80 81
Kungsbacka 114 115 116 116 116 116 115 116 116 116 118 118
Laholm 89 90 90 89 89 88 87 87 86 88 87 87
Varberg 97 98 98 99 99 99 99 99 99 99 97 97
Hallands län 99 99 100 100 99 99 99 99 99 99 98 98
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta