Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Regional ekonomi // Disponibel inkomst per invånar…

Disponibel inkomst per invånare

Senast uppdaterad 2021-12-10
Förklaring
Disponibel inkomst visar hur mycket hushållen kan använda för privat konsumtion, t.ex. boende, livsmedel, kläder och transporter. För att beräkna disponibel inkomst dras skatten bort från inkomsten och olika typer av bidrag läggs till (barnbidrag, ekonomiskt bistånd, bostadsbidrag, etc.).
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Disponibel inkomst per invånare 2019, tusental kronor

Region Disponibel inkomst per invånare, tusental kr
Stockholms län 266
Uppsala län 226
Södermanlands län 213
Östergötlands län 218
Jönköpings län 216
Kronobergs län 214
Kalmar län 213
Gotlands län 214
Blekinge län 208
Skåne län 224
Hallands län 237
Västra Götalands län 229
Värmlands län 214
Örebro län 210
Västmanlands län 219
Dalarnas län 214
Gävleborgs län 210
Västernorrlands län 214
Jämtlands län 213
Västerbottens län 212
Norrbottens län 222
Riket 231
Disponibel inkomst per invånare 2008-2019. Tusental kronor

Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stockholms län 188 194 201 207 214 221 224 229 238 242 252 266
Uppsala län 162 167 173 180 188 191 197 202 206 211 217 226
Södermanlands län 158 161 166 174 180 182 187 190 197 200 208 213
Östergötlands län 154 161 166 174 180 183 187 194 199 205 213 218
Jönköpings län 157 159 167 175 181 185 190 193 201 208 213 216
Kronobergs län 159 162 167 175 180 181 187 192 197 205 209 214
Kalmar län 152 157 163 171 177 180 186 190 195 202 209 213
Gotlands län 148 155 162 170 175 181 183 189 195 198 208 214
Blekinge län 151 156 160 168 173 177 182 186 192 198 206 208
Skåne län 163 170 174 181 186 190 195 200 205 210 216 224
Hallands län 168 175 180 190 196 200 205 212 217 224 232 237
Västra Götalands län 163 167 173 181 188 191 197 201 209 214 222 229
Värmlands län 153 158 164 172 178 180 186 190 194 201 209 214
Örebro län 152 157 162 170 175 178 183 188 194 200 206 210
Västmanlands län 159 163 169 177 184 186 191 196 200 206 212 219
Dalarnas län 154 159 164 172 178 181 187 192 196 202 209 214
Gävleborgs län 153 158 163 171 176 179 184 188 192 200 206 210
Västernorrlands län 155 160 165 173 180 182 189 193 197 203 210 214
Jämtlands län 151 156 162 169 175 179 185 190 194 200 207 213
Västerbottens län 150 155 161 169 175 178 183 187 194 198 206 212
Norrbottens län 156 160 168 176 184 188 195 199 202 210 216 222
Riket 165 170 176 183 190 194 199 204 210 216 223 231
Disponibel inkomst per invånare 2008-2019. Index år 2008=100

Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stockholms län 100 102 107 110 114 118 119 122 127 129 134 141
Uppsala län 100 103 107 111 116 118 122 125 127 130 134 140
Södermanlands län 100 102 105 110 114 115 118 120 125 127 132 135
Östergötlands län 100 105 108 113 117 119 121 126 129 133 138 142
Jönköpings län 100 101 106 111 115 118 121 123 128 132 136 138
Kronobergs län 100 102 105 110 113 114 118 121 124 129 131 135
Kalmar län 100 103 107 113 116 118 122 125 128 133 138 140
Gotlands län 100 105 109 115 118 122 124 128 132 134 141 145
Blekinge län 100 103 106 111 115 117 121 123 127 131 136 138
Skåne län 100 104 107 111 114 117 120 123 126 129 133 137
Hallands län 100 104 107 113 117 119 122 126 129 133 138 141
Västra Götalands län 100 102 106 111 115 117 121 123 128 131 136 140
Värmlands län 100 103 107 112 116 118 122 124 127 131 137 140
Örebro län 100 103 107 112 115 117 120 124 128 132 136 138
Västmanlands län 100 103 106 111 116 117 120 123 126 130 133 138
Dalarnas län 100 103 106 112 116 118 121 125 127 131 136 139
Gävleborgs län 100 103 107 112 115 117 120 123 125 131 135 137
Västernorrlands län 100 103 106 112 116 117 122 125 127 131 135 138
Jämtlands län 100 103 107 112 116 119 123 126 128 132 137 141
Västerbottens län 100 103 107 113 117 119 122 125 129 132 137 141
Norrbottens län 100 103 108 113 118 121 125 128 129 135 138 142
Riket 100 103 107 111 115 118 121 124 127 131 135 140

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta