Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt

Lönesumma per sysselsatt

Senast uppdaterad 2021-12-10
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Lönesumma per sysselsatt 2019. Tusental kronor

Region Lönesumma per sysselsatt, tusental kr Index riket= 100
Stockholms län 389 99
Uppsala län 427 109
Södermanlands län 373 95
Östergötlands län 361 92
Jönköpings län 371 95
Kronobergs län 359 92
Kalmar län 375 96
Gotlands län 364 93
Blekinge län 318 81
Skåne län 372 95
Hallands län 377 96
Västra Götalands län 352 90
Värmlands län 391 100
Örebro län 368 94
Västmanlands län 365 93
Dalarnas län 376 96
Gävleborgs län 373 95
Västernorrlands län 372 95
Jämtlands län 365 93
Västerbottens län 347 89
Norrbottens län 367 94
Riket 392 100
Lönesumma per sysselsatt 2008-2019. Tusental kronor

Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stockholms län 290 296 303 313 323 329 337 346 356 365 377 389
Uppsala län 324 326 338 349 361 363 374 387 400 412 426 427
Södermanlands län 273 280 285 298 306 317 326 334 341 350 364 373
Östergötlands län 279 281 290 300 306 312 318 324 332 339 350 361
Jönköpings län 276 286 293 301 311 319 327 335 345 354 363 371
Kronobergs län 274 278 283 292 303 309 314 319 330 337 345 359
Kalmar län 274 283 288 301 307 309 320 330 338 344 354 375
Gotlands län 266 272 280 297 301 307 315 321 328 340 350 364
Blekinge län 229 231 241 246 252 257 264 271 276 281 293 318
Skåne län 279 280 285 297 305 304 322 328 336 345 355 372
Hallands län 278 286 293 302 311 318 323 333 342 351 360 377
Västra Götalands län 252 258 267 276 283 290 296 306 317 324 335 352
Värmlands län 292 297 302 312 321 328 335 344 354 361 374 391
Örebro län 280 289 293 300 311 311 321 328 336 345 352 368
Västmanlands län 274 282 287 299 309 317 323 327 338 349 357 365
Dalarnas län 287 297 302 314 322 329 336 345 352 357 363 376
Gävleborgs län 280 290 294 305 311 319 323 330 342 350 354 373
Västernorrlands län 276 282 290 300 309 315 324 330 339 347 359 372
Jämtlands län 271 282 289 297 304 309 317 324 331 341 352 365
Västerbottens län 254 268 274 273 286 292 303 302 316 323 330 347
Norrbottens län 269 279 286 289 296 308 314 321 329 337 353 367
Riket 288 297 305 315 321 328 339 345 350 359 368 392
Lönesumma per sysselsatt. Index riket=100

Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stockholms län 101 100 99 99 101 100 99 100 102 102 102 99
Uppsala län 113 110 111 111 112 111 110 112 114 115 116 109
Södermanlands län 95 94 93 95 95 97 96 97 97 97 99 95
Östergötlands län 97 95 95 95 95 95 94 94 95 94 95 92
Jönköpings län 96 96 96 96 97 97 96 97 99 99 99 95
Kronobergs län 95 94 93 93 94 94 93 92 94 94 94 92
Kalmar län 95 95 94 96 96 94 94 96 97 96 96 96
Gotlands län 92 92 92 94 94 94 93 93 94 95 95 93
Blekinge län 80 78 79 78 79 78 78 79 79 78 80 81
Skåne län 97 94 93 94 95 93 95 95 96 96 96 95
Hallands län 97 96 96 96 97 97 95 97 98 98 98 96
Västra Götalands län 88 87 88 88 88 88 87 89 91 90 91 90
Värmlands län 101 100 99 99 100 100 99 100 101 101 102 100
Örebro län 97 97 96 95 97 95 95 95 96 96 96 94
Västmanlands län 95 95 94 95 96 97 95 95 97 97 97 93
Dalarnas län 100 100 99 100 100 100 99 100 101 99 99 96
Gävleborgs län 97 98 96 97 97 97 95 96 98 97 96 95
Västernorrlands län 96 95 95 95 96 96 96 96 97 97 98 95
Jämtlands län 94 95 95 94 95 94 94 94 95 95 96 93
Västerbottens län 88 90 90 87 89 89 89 88 90 90 90 89
Norrbottens län 93 94 94 92 92 94 93 93 94 94 96 94
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta