Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Jordbruket // Åkerarealens användning

Åkerarealens användning

Senast uppdaterad 2023-10-09
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Åkerarealens användning antal ha och andel av totala arealen 2023

Gröda Gotlands län Riket Länet procent Riket procent
Blandsäd 23 7 098 0,0 0,3
Havre 829 149 920 1,0 5,9
Korn 11 786 272 029 13,8 10,8
Råg 1 363 28 187 1,6 1,1
Rågvete 491 32 831 0,6 1,3
Vete 18 317 518 602 21,5 20,5
Baljväxter 3 274 55 105 3,8 2,2
Grönfoderväxter 881 44 469 1,0 1,8
Majs 3 230 29 081 3,8 1,2
Oljeväxter 6 168 132 645 7,2 5,2
Potatis matpotatis 836 14 501 1,0 0,6
Potatis, stärkelse 8 7 947 0,0 0,3
Sockerbetor .. 28 801 .. 1,1
Vall slåtter och bete 33 995 1 034 147 39,9 40,9
Vall träda 2 605 114 294 3,1 4,5
Energiskog 40 6 993 0,0 0,3
Trädgårdsväxter 966 13 531 1,1 0,5
Övriga grödor 302 38 540 0,4 1,5
Totalt 85 114 2 528 721 100 100

Åkerarealens användning andel ha av total brukad åkermark 2013-2023

Gotlands län

Gröda

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Blandsäd

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,3

0,1

0,1

0,2

0,1

0,0

Havre

1,7

1,7

1,3

1,4

1,2

1,5

1,8

2,0

1,6

1,1

1,0

Korn

20,7

18,1

18,2

16,9

16,2

18,5

14,2

14,9

14,8

13,3

13,8

Råg

0,9

0,9

0,8

0,6

0,9

0,7

1,2

1,4

1,4

1,1

1,6

Rågvete

2,8

3,5

3,2

1,4

1,0

0,7

1,1

1,3

0,8

0,5

0,6

Vete

12,4

16,0

15,7

18,7

19,4

15,3

19,7

19,9

20,3

19,6

21,5

Baljväxter

1,8

1,6

2,8

3,5

3,6

3,3

2,7

3,0

3,3

3,2

3,8

Grönfoderväxter

0,8

1,0

1,0

0,7

0,9

1,6

1,6

1,9

2,0

1,7

1,0

Majs

2,5

2,7

2,6

2,5

2,5

3,0

3,4

3,2

3,2

3,0

3,8

Oljeväxter

7,3

5,9

5,7

5,8

6,9

6,3

4,8

4,0

4,5

7,2

7,2

Potatis matpotatis

1,0

1,0

1,0

1,1

1,1

1,0

1,1

1,1

1,1

1,1

1,0

Potatis, stärkelse

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sockerbetor

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

..

Vall slåtter och bete

43,6

43,7

42,6

41,5

40,7

41,3

42,9

41,5

41,6

41,1

39,9

Vall träda

2,9

2,5

3,6

4,1

3,9

5,0

3,6

3,9

4,0

5,5

3,1

Energiskog

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

Trädgårdsväxter

1,1

1,1

1,0

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,0

1,1

Övriga grödor

0,2

0,1

0,1

0,2

0,4

0,4

0,4

0,5

0,3

0,4

0,4

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Blandsäd

0,7

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

Havre

7,7

6,4

6,5

7,0

6,2

6,4

5,8

7,2

6,9

6,2

5,9

Korn

15,1

12,9

12,6

12,7

12,4

15,5

11,8

11,7

10,9

11,1

10,8

Råg

1,0

1,0

0,9

0,6

0,8

0,8

1,3

1,2

1,0

0,8

1,1

Rågvete

0,9

1,5

1,6

1,2

1,1

0,7

1,1

1,1

1,2

1,2

1,3

Vete

12,5

17,5

17,8

17,5

18,5

14,9

18,5

17,7

18,9

18,2

20,5

Baljväxter

1,5

1,7

2,3

2,5

2,3

2,2

1,7

1,9

2,0

2,1

2,2

Grönfoderväxter

1,4

1,8

1,7

1,6

1,8

2,1

2,2

2,0

2,0

1,8

1,8

Majs

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,9

0,8

0,8

0,9

1,2

Oljeväxter

5,0

4,0

3,9

3,9

4,6

4,0

4,2

3,9

4,3

5,2

5,2

Potatis matpotatis

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Potatis, stärkelse

0,2

0,2

0,2