Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 001 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2022-10-13
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2021

Djurslag Gotlands län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 13 578 301 850 4,5
Kor, uppfödning av kalvar 5 229 209 745 2,5
Kvigor, tjurar och stutar 20 747 476 497 4,4
Kalvar, under 1 år 18 059 465 211 3,9
Baggar och tackor 30 589 271 638 11,3
Lamm 30 388 251 810 12,1
Galtar för avel 41 1 451 2,8
Suggor för avel 3 747 127 788 2,9
Slaktsvin >20 kg 26 752 845 483 3,2
Smågrisar <20 kg 9 025 376 225 2,4
Höns 152 339 6 363 416 2,4
Värpkycklingar .. 2 390 120 ..
Slaktkycklingar .. 10 315 262 ..
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 57 613 1 453 303 4,0
Får 60 977 523 448 11,6
Svin 39 565 1 350 947 2,9
Höns 152 339 19 068 798 0,8

Livsmedelsproducerande husdjur, antal 2012-2021

Gotlands län

                   

Djurslag                 

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

2021

Kor, mjölkproduktion

16 541

16 375

16 230

15 880

15 272

15 350

14 918

13 741

13 866

13 578

Kor, uppf. av kalvar

4 932

4 737

4 509

4 378

4 798

5 367

5 522

5 411

5 217

5 229

Kvigor, tjurar, stutar

20 443

21 136

20 940

21 294

20 993

22 038

21 806

21 244

20 771

20 747

Kalvar, under 1 år

18 879

19 376

19 586

19 048

19 411

19 467

19 052

17 986

18 560

18 059

Baggar och tackor

34 141

32 269

33 897

30 046

33 097

34 624

35 443

33 469

30 211

30 589

Lamm

39 206

37 614

37 589

35 120

37 363

38 760

38 087

34 791

29 118

30 388

Galtar för avel

37

31

49

30

32

28

23

29

25

41

Suggor för avel

5 948

5 310

5 868

4 467

4 104

3 973

3 611

2 742

3 594

3 747

Slaktsvin >20 kg

32 726

29 010

30 823

26 499

27 956

25 160

25 421

23 774

27 539

26 752

Smågrisar <20 kg

15 257

15 568

14 367

8 491

12 664

9 816

8 981

8 944

10 690

9 025

Höns

234 582

234 012

203 773

224 638

265 964

246 447

249 270

167 972

170 284

152 339

Värpkycklingar

75 564

65 229

82 989

3 360

41 046

73 091

81 046

14 676

97 955

 

Slaktkycklingar

 

60

 

 

 

19 114

 

 

 

 

Kalkoner

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

 

2 319

 

 

2 066

 

 

 

1 741

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

60 795

61 624

61 265

60 600

60 474

62 222

61 298

58 382

58 414

57 613

Får

73 347

69 883

71 486

65 166

70 460

73 384

73 530

68 260

59 329

60 977

Svin

53 968

49 919

51 107

39 487

44 756

38 977

38 036

35 489

41 848

39 565

Höns

310 146

299 301

286 762

227 998

307 010

338 652

330 316

182 648

268 239

152 339

                     

Riket

                   

Djurslag                 

2012          

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

2021

Kor, mjölkproduktion

347 969

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

319 387

305 570

303 390

301 850

Kor, uppf. av kalvar

192 501

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

214 257

210 086

206 950

209 745

Kvigor, tjurar, stutar

478 562

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

498 176

500 009

480 493

476 497

Kalvar, under 1 år

481 261

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

474 817

450 630

462 149

465 211

Baggar och tackor

296 685

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

295 912

279 888

263 369

271 638

Lamm

313 849

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

291 235

269 002

237 784

251 810

Galtar för avel

1 539

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

1 532

1 476

1 421

1 451

Suggor för avel

140 055

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

130 302

128 113

129 889

127 788

Slaktsvin >20 kg

851 358

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

900 866

943 019

868 799

845 483

Smågrisar <20 kg

370 412

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

360 549

383 439

367 646

376 225

Höns

6 735 325

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

7 699 306

8 909 127

8 403 424

6 363 416

Värpkycklingar

1 551 047

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

1 926 766

2 067 477

2 420 149

2 390 120

Slaktkycklingar

6 474 613

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

9 196 953

9 698 723

10 779 686

10 315 262

Kalkoner

 

79 867

 

 

 

 

 

 

88 979

 

Hästar

 

111 363

 

 

101 247

 

 

 

88 594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 500 293

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

1 506 637

1 466 295

1 452 982

1 453 303

Får

610 534

576 769

588 757

594 753

578 174

606 079

587 147

548 890

501 153

523 448

Svin

1 363 364

1 398 875

1 377 530

1 356 027

1 354 286

1 361 934

1 393 249

1 456 047

1 367 755

1 350 947

Höns

14 760 985

16 540 364

16 173 528

17 856 775

18 752 274

18 364 153

18 823 025

20 675 327

21 603 259

19 068 798

Källa: Jordbruksverket