Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2023-10-09
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2022

Djurslag Gotlands län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 13 334 296 543 4,5
Kor, uppfödning av kalvar 5 447 213 102 2,6
Kvigor, tjurar och stutar 20 940 481 973 4,3
Kalvar, under 1 år 17 875 457 698 3,9
Baggar och tackor 30 278 264 453 11,4
Lamm 29 285 245 484 11,9
Galtar för avel 47 1 631 2,9
Suggor för avel 4 164 125 624 3,3
Slaktsvin >20 kg 25 256 895 068 2,8
Smågrisar <20 kg 11 766 370 620 3,2
Höns 183 975 7 918 867 2,3
Värpkycklingar .. 1 721 895 ..
Slaktkycklingar .. 10 329 014 ..
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 57 596 1 449 316 4,0
Får 59 563 509 937 11,7
Svin 41 233 1 392 943 3,0
Höns 183 975 19 969 776 0,9

Livsmedelsproducerande husdjur, antal 2013-2022

Gotlands län

                   

Djurslag                 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kor, mjölkproduktion

16 375

16 230

15 880

15 272

15 350

14 918

13 741

13 866

13 578

13 334

Kor, uppf. av kalvar

4 737

4 509

4 378

4 798

5 367

5 522

5 411

5 217

5 229

5 447

Kvigor, tjurar, stutar

21 136

20 940

21 294

20 993

22 038

21 806

21 244

20 771

20 747

20 940

Kalvar, under 1 år

19 376

19 586

19 048

19 411

19 467

19 052

17 986

18 560

18 059

17 875

Baggar och tackor

32 269

33 897

30 046

33 097

34 624

35 443

33 469

30 211

30 589

30 278

Lamm

37 614

37 589

35 120

37 363

38 760

38 087

34 791

29 118

30 388

29 285

Galtar för avel

31

49

30

32

28

23

29

25

41

47

Suggor för avel

5 310

5 868

4 467

4 104

3 973

3 611

2 742

3 594

3 747

4 164

Slaktsvin >20 kg

29 010

30 823

26 499

27 956

25 160

25 421

23 774

27 539

26 752

25 256

Smågrisar <20 kg

15 568

14 367

8 491

12 664

9 816

8 981

8 944

10 690

9 025

11 766

Höns

234 012

203 773

224 638

265 964

246 447

249 270

167 972

170 284

152 339

183 975

Värpkycklingar

65 229

82 989

3 360

41 046

73 091

81 046

14 676

97 955

 

 

Slaktkycklingar

60

 

 

 

19 114

 

 

 

 

 

Kalkoner

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

2 319

 

 

2 066

 

 

 

1 741

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

61 624

61 265

60 600

60 474

62 222

61 298

58 382

58 414

57 613

57 596

Får

69 883

71 486

65 166

70 460

73 384

73 530

68 260

59 329

60 977

59 563

Svin

49 919

51 107

39 487

44 756

38 977

38 036

35 489

41 848

39 565

41 233

Höns

299 301

286 762

227 998

307 010

338 652

330 316

182 648

268 239

152 339

183 975

                     

Riket

                   

Djurslag                 

2013          

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kor, mjölkproduktion

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

319 387

305 570

303 390

301 850

296 543

Kor, uppf. av kalvar

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

214 257

210 086

206 950

209 745

213 102

Kvigor, tjurar, stutar

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

498 176

500 009

480 493

476 497

481 973

Kalvar, under 1 år

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

474 817

450 630

462 149

465 211

457 698

Baggar och tackor

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

295 912

279 888

263 369

271 638

264 453

Lamm

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

291 235

269 002

237 784

251 810

245 484

Galtar för avel

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

1 532

1 476

1 421

1 451

1 631

Suggor för avel

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

130 302

128 113

129 889

127 788

125 624

Slaktsvin >20 kg

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

900 866

943 019

868 799

845 483

895 068

Smågrisar <20 kg

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

360 549

383 439

367 646

376 225

370 620

Höns

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

7 699 306

8 909 127

8 403 424

6 363 416

7 918 867

Värpkycklingar

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

1 926 766

2 067 477

2 420 149

2 390 120

1 721 895

Slaktkycklingar

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

9 196 953

9 698 723

10 779 686

10 315 262

10 329 014

Kalkoner

79 867

 

 

 

 

 

 

88 979

 

 

Hästar

111 363

 

 

101 247

 

 

 

88 594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

1 506 637

1 466 295

1 452 982

1 453 303

1 449 316

Får

576 769

588 757