Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 001 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2021-09-22
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2020

Djurslag Gotlands län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 13 866 303 390 4,6
Kor, uppfödning av kalvar 5 217 206 950 2,5
Kvigor, tjurar och stutar 20 771 480 493 4,3
Kalvar, under 1 år 18 560 462 149 4,0
Baggar och tackor 30 211 263 369 11,5
Lamm 29 118 237 784 12,2
Galtar för avel 25 1 421 1,8
Suggor för avel 3 594 129 889 2,8
Slaktsvin >20 kg 27 539 868 799 3,2
Smågrisar <20 kg 10 690 367 646 2,9
Höns 170 284 8 403 424 2,0
Värpkycklingar 97 955 2 420 149 4,0
Slaktkycklingar .. 10 779 686 ..
Kalkoner .. 88 979 ..
Hästar* 1 741 88 594 2,0
Nötkreatur 58 414 1 452 982 4,0
Får 59 329 501 153 11,8
Svin 41 848 1 367 755 3,1
Höns 268 239 21 603 259 1,2

Livsmedelsproducerande husdjur, antal 2011-2020

Gotlands län

                   

Djurslag                 

2011         

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

Kor, mjölkproduktion

16 464

16 541

16 375

16 230

15 880

15 272

15 350

14 918

13 741

13 866

Kor, uppf. av kalvar

5 422

4 932

4 737

4 509

4 378

4 798

5 367

5 522

5 411

5 217

Kvigor, tjurar, stutar

21 582

20 443

21 136

20 940

21 294

20 993

22 038

21 806

21 244

20 771

Kalvar, under 1 år

18 869

18 879

19 376

19 586

19 048

19 411

19 467

19 052

17 986

18 560

Baggar och tackor

36 690

34 141

32 269

33 897

30 046

33 097

34 624

35 443

33 469

30 211

Lamm

43 646

39 206

37 614

37 589

35 120

37 363

38 760

38 087

34 791

29 118

Galtar för avel

45

37

31

49

30

32

28

23

29

25

Suggor för avel

6 089

5 948

5 310

5 868

4 467

4 104

3 973

3 611

2 742

3 594

Slaktsvin >20 kg

34 887

32 726

29 010

30 823

26 499

27 956

25 160

25 421

23 774

27 539

Smågrisar <20 kg

16 515

15 257

15 568

14 367

8 491

12 664

9 816

8 981

8 944

10 690

Höns

208 847

234 582

234 012

203 773

224 638

265 964

246 447

249 270

167 972

170 284

Värpkycklingar

112 061

75 564

65 229

82 989

3 360

41 046

73 091

81 046

14 676

97 955

Slaktkycklingar

 

 

60

 

 

 

19 114

 

 

 

Kalkoner

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

 

 

2 319

 

 

2 066

 

 

 

1 741

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

62 337

60 795

61 624

61 265

60 600

60 474

62 222

61 298

58 382

58 414

Får

80 336

73 347

69 883

71 486

65 166

70 460

73 384

73 530

68 260

59 329

Svin

57 536

53 968

49 919

51 107

39 487

44 756

38 977

38 036

35 489

41 848

Höns

320 908

310 146

299 301

286 762

227 998

307 010

338 652

330 316

182 648

268 239

                     

Riket

                   

Djurslag                 

2011         

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

Kor, mjölkproduktion

346 495

347 969

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

319 387

305 570

303 390

Kor, uppf. av kalvar

195 653

192 501

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

214 257

210 086

206 950

Kvigor, tjurar, stutar

494 903

478 562

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

498 176

500 009

480 493

Kalvar, under 1 år

474 795

481 261

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

474 817

450 630

462 149

Baggar och tackor

296 712

296 685

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

295 912

279 888

263 369

Lamm

325 999

313 849

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

291 235

269 002

237 784

Galtar för avel

1 873

1 539

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

1 532

1 476

1 421

Suggor för avel

150 955

140 055

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

130 302

128 113

129 889

Slaktsvin >20 kg

900 897

851 358

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

900 866

943 019

868 799

Smågrisar <20 kg

428 866

370 412

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

360 549

383 439

367 646

Höns

6 376 041

6 735 325

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

7 699 306

8 909 127

8 403 424

Värpkycklingar

1 827 959

1 551 047

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

1 926 766

2 067 477

2 420 149

Slaktkycklingar

6 494 441

6 474 613

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

9 196 953

9 698 723

10 779 686

Kalkoner

 

 

79 867

 

 

 

 

 

 

88 979

Hästar

 

 

111 363

 

 

101 247

 

 

 

88 594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 511 846

1 500 293

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

1 506 637

1 466 295

1 452 982

Får

622 711

610 534

576 769

588 757

594 753

578 174

606 079

587 147

548 890

501 153

Svin

1 482 591

1 363 364

1 398 875

1 377 530

1 356 027

1 354 286

1 361 934

1 393 249

1 456 047

1 367 755

Höns

14 698 441

14 760 985

16 540 364

16 173 528

17 856 775

18 752 274

18 364 153

18 823 025

20 675 327

21 603 259

Källa: Jordbruksverket