Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Sysselsatta // Andel sysselsatta i IT-företag

Andel sysselsatta i IT-företag

Senast uppdaterad 2021-01-22
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i IT-företag 2019

                   

Region

Antal sysselsatta totalt

Antal sysselsatta i IT-företag

Andel sysselsatta i IT-företag (%)

Kvinnor     

Män          

Totalt           

Kvinnor   

Män           

Totalt        

Kvinnor

Män 

Totalt

Stockholms län

624 215

664 535

1 288 750

29 267

76 116

105 383

4,7

11,5

8,2

Uppsala län

84 350

83 768

168 118

1 193

3 681

4 874

1,4

4,4

2,9

Södermanlands län

60 917

61 375

122 292

523

1 620

2 143

0,9

2,6

1,8

Östergötlands län

105 030

116 209

221 239

2 049

7 025

9 074

2,0

6,0

4,1

Jönköpings län

86 891

97 919

184 810

1 215

3 864

5 079

1,4

3,9

2,7

Kronobergs län

48 134

55 091

103 225

1 088

2 672

3 760

2,3

4,9

3,6

Kalmar län

54 053

59 104

113 157

334

1 309

1 643

0,6

2,2

1,5

Gotlands län

13 967

14 163

28 130

65

270

335

0,5

1,9

1,2

Blekinge län

33 905

38 089

71 994

660

2 047

2 707

1,9

5,4

3,8

Skåne län

305 996

317 737

623 733

6 649

21 145

27 794

2,2

6,7

4,5

Hallands län

72 451

73 637

146 088

697

2 152

2 849

1,0

2,9

2,0

Västra Götalands län

419 959

455 234

875 193

9 406

28 757

38 163

2,2

6,3

4,4

Värmlands län

62 914

66 594

129 508

679

2 579

3 258

1,1

3,9

2,5

Örebro län

70 037

74 848

144 885

893

2 860

3 753

1,3

3,8

2,6

Västmanlands län

60 058

64 930

124 988

650

2 194

2 844

1,1

3,4

2,3

Dalarnas län

64 902

70 960

135 862

483

1 753

2 236

0,7

2,5

1,6

Gävleborgs län

63 385

68 408

131 793

679

1 917

2 596

1,1

2,8

2,0

Västernorrlands län

55 928

61 152

117 080

945

3 043

3 988

1,7

5,0

3,4

Jämtlands län

31 154

33 374

64 528

246

947

1 193

0,8

2,8

1,8

Västerbottens län

64 688

70 902

135 590

966

3 497

4 463

1,5

4,9

3,3

Norrbottens län

58 259

65 671

123 930

627

2 038

2 665

1,1

3,1

2,2

Riket

2 441 193

2 613 700

5 054 893

59 314

171 486

230 800

2,4

6,6

4,6

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta