Hallands län
Fakta & Perspektiv
342 805 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2022-11-24
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2021 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Hallands län

Antal Riket           

Andel kvinnor Hallands  län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män           

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

1 119

3 034

4 153

25 062

71 554

96 616

26,9

25,9

Tillverkning och utvinning

3 934

12 296

16 230

136 752

411 536

548 288

24,2

24,9

Energiförsörjning; miljöverksamhet

704

2 288

2 992

14 338

40 857

55 195

23,5

26,0

Byggverksamhet

1 225

11 773

12 998

38 622

334 485

373 107

9,4

10,4

Handel

10 051

11 112

21 163

267 205

327 987

595 192

47,5

44,9

Transport och magasinering

1 376

5 021

6 397

49 096

180 816

229 912

21,5

21,4

Hotell- och restaurangverksamhet

3 170

2 524

5 694

89 007

87 358

176 365

55,7

50,5

Information och kommunikation

606

1 544

2 150

68 358

162 209

230 567

28,2

29,6

Finans- och försäkringsverksamhet

1 022

728

1 750

50 221

50 548

100 769

58,4

49,8

Fastighetsverksamhet

1 014

1 503

2 517

36 124

51 715

87 839

40,3

41,1

Företagstjänster

5 815

7 768

13 583

276 645

356 243

632 888

42,8

43,7

Offentlig förvaltning och försvar

4 296

4 044

8 340

190 144

131 717

321 861

51,5

59,1

Utbildning

13 417

3 685

17 102

405 537

141 586

547 123

78,5

74,1

Vård och omsorg; sociala tjänster

20 254

4 740

24 994

640 892

176 441

817 333

81,0

78,4

Kulturella och personliga tjänster

3 712

2 534

6 246

134 034

94 786

228 820

59,4

58,6

Näringsgren okänd

1 488

906

2 394

36 905

25 399

62 304

62,2

59,2

Totalt

73 203

75 500

148 703

2 458 942

2 645 237

5 104 179

49,2

48,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2012-2021 (SNI 2007). Hallands län

                     

Näringsgren

2012   

2013   

2014   

2015  

2016  

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

4 404

4 352

4 317

4 240

4 065

4 171

4 027

4 163

4 099

4 153

Tillverkning och utvinning

17 264

16 495

16 034

16 258

16 146

16 411

16 522

16 194

16 004

16 230

Energiförsörjning; miljöverksamhet

3 062

3 041

3 006

3 089

3 015

2 953

3 025

2 985

3 008

2 992

Byggverksamhet

10 680

10 722

10 866

11 289

11 816

12 199

12 521

12 542

12 823

12 998

Handel

20 243

20 330

20 633

20 627

20 993

20 981

21 260

21 371

20 408

21 163

Transport och magasinering

6 202

6 129

6 041

5 827

6 023

6 112

6 100

6 676

6 303

6 397

Hotell- och restaurangverksamhet

4 558

4 735

4 823

4 966

5 063

5 076

5 150

5 370

5 292

5 694

Information och kommunikation

1 862

1 878

1 892

1 847

1 851

1 955

1 953

2 103

2 053

2 150

Finans- och försäkringsverksamhet

1 513

1 549

1 508

1 592

1 583

1 606

1 684

1 668

1 729

1 750

Fastighetsverksamhet

1 884

1 983

2 149

2 155

2 318

2 128

2 121

2 448

2 500

2 517

Företagstjänster

10 920

11 004

11 467

11 781

11 900

12 720

12 673

13 392

13 192

13 583

Offentlig förvaltning och försvar

5 697

5 948

6 098

6 244

6 329

6 596

6 716

6 811

8 100

8 340

Utbildning

15 223

15 063

15 195

15 671

16 305

16 861

16 904

17 330

16 704

17 102

Vård och omsorg; sociala tjänster

22 201

22 568

22 915

23 145

23 990

24 582

24 458

24 592

24 446

24 994

Kulturella och personliga tjänster

5 339

5 569

5 638

5 648

5 713

5 689

5 817

6 195

6 031

6 246

Näringsgren okänd

2 165

2 174

2 156

2 261

2 277

1 941

2 056

2 248

2 442

2 394

Totalt

133 217

133 540

134 738

136 640

139 387

141 981

142 987

146 088

145 134

148 703

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2012-2021 (SNI 2007), Hallands län. Index år 2012=100

                     

Näringsgren

2012   

2013   

2014   

2015  

2016  

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

99

98

96

92

95

91

95

93

94

Tillverkning och utvinning

100

96

93

94

94

95

96

94

93

94

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

99

98

101

98

96

99

97

98

98

Byggverksamhet

100

100

102

106

111

114

117

117

120

122

Handel

100

100

102

102

104

104

105

106

101

105

Transport och magasinering

100

99

97

94

97

99

98

108

102

103

Hotell- och restaurangverksamhet

100

104

106

109

111

111

113

118

116

125

Information och kommunikation

100

101

102

99

99

105

105

113

110

115

Finans- och försäkringsverksamhet

100

102

100

105

105

106

111

110

114

116

Fastighetsverksamhet

100

105

114

114

123

113

113

130

133

134

Företagstjänster

100

101

105

108

109

116

116

123

121

124

Offentlig förvaltning och försvar

100

104

107

110

111

116

118

120

142

146

Utbildning

100

99

100

103

107

111

111

114

110

112

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

102

103

104

108

111

110

111

110

113

Kulturella och personliga tjänster

100

104

106

106

107

107

109

116

113

117

Näringsgren okänd

100

100

100

104

105

90

95

104

113

111

Totalt

100

100

101

103

105

107

107

110

109

112

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta