Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2021-03-01
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2019 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Hallands län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

23 930

16

37 390

25

61 320

41

150 130

Jordbruk, skogsbruk och fiske

290

11

205

8

495

19

2 565

Tillverkning och utvinning

2 510

13

2 765

15

5 275

28

18 710

Energiförsörjning; miljöverksamhet

660

23

675

23

1 335

46

2 875

Byggverksamhet

1 100

9

790

6

1 890

15

12 715

Handel

3 315

15

2 500

12

5 815

27

21 410

Transport och magasinering

915

13

695

10

1 610

22

7 290

Hotell- och restaurangverksamhet

655

15

340

8

995

23

4 395

Information och kommunikation

1 000

27

1 575

42

2 575

69

3 755

Finans- och försäkringsverksamhet

500

22

690

31

1 190

53

2 230

Fastighetsverksamhet

450

18

510

21

960

39

2 450

Företagstjänster

3 020

19

4 580

29

7 600

48

15 895

Offentlig förvaltning och försvar

2 085

26

3 730

46

5 815

72

8 115

Utbildning och forskning

2 845

17

8 765

52

11 610

69

16 730

Vård och omsorg; sociala tjänster

3 440

14

8 210

34

11 650

48

24 055

Personliga och kulturella tjänster

940

17

1 125

20

2 065

36

5 670

Okänd verksamhet

205

16

235

19

440

35

1 270

Icke förvärvsarbetande, Totalt

5 010

16

3 660

12

8 670

28

30 880

   i reguljär utbildning

2 500

29

1 075

12

3 575

41

8 735

   ej i reguljär utbildning

2 510

11

2 585

12

5 095

23

22 145

Totalt

28 940

16

41 050

23

69 990

39

181 010

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

729 865

16

1 341 195

29

2 071 060

45

4 644 175

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 435

13

6 000

10

13 435

23

58 850

Tillverkning och utvinning

68 195

13

90 630

17

158 825

30

523 490

Energiförsörjning; miljöverksamhet

9 085

18

12 155

25

21 240

43

49 600

Byggverksamhet

31 050

9

23 045

7

54 095

16

337 640

Handel

84 000

15

78 390

14

162 390

30

545 035

Transport och magasinering

30 170

14

23 060

10

53 230

24

222 830

Hotell- och restaurangverksamhet

22 040

15

13 555

9

35 595

24

151 395

Information och kommunikation

50 760

24

99 995

47

150 755

71

211 150

Finans- och försäkringsverksamhet

18 015

19

40 930

44

58 945

63

93 400

Fastighetsverksamhet

14 160

19

16 710

22

30 870

42

74 365

Företagstjänster

101 015

18

193 290

34

294 305

52

567 945

Offentlig förvaltning och försvar

65 750

22

145 145

50

210 895

72

292 565

Utbildning och forskning

81 565

16

274 075

53

355 640

68

521 045

Vård och omsorg; sociala tjänster

103 925

14

263 055

35

366 980

49

754 930

Personliga och kulturella tjänster

36 145

18

53 415

27

89 560

45

199 905

Okänd verksamhet

6 555

16

7 745

19

14 300

36

40 030

Icke förvärvsarbetande, Totalt

201 805

17

181 355

15

383 160

32

1 214 325

   i reguljär utbildning

102 980

30

59 830

17

162 810

47

348 070

   ej i reguljär utbildning

98 825

11

121 525

14

220 350

25

866 255

Totalt

931 670

16

1 522 550

26

2 454 220

42

5 858 500

Källa: Statistiska centralbyrån


 
               
 
     
     
           
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
     
     
           
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta