Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Andel sysselsatta i IT-företag

Andel sysselsatta i IT-företag

Senast uppdaterad 2024-03-11
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i IT-företag 2022

                   

Region

Antal sysselsatta totalt

Antal sysselsatta i IT-företag

Andel sysselsatta i IT-företag (%)

Kvinnor     

Män          

Totalt           

Kvinnor   

Män           

Totalt        

Kvinnor

Män 

Totalt

Stockholms län

635 770

680 096

1 315 866

34 326

83 551

117 877

5,4

12,3

9,0

Uppsala län

85 288

85 649

170 937

1 273

3 885

5 158

1,5

4,5

3,0

Södermanlands län

61 241

61 920

123 161

593

1 813

2 406

1,0

2,9

2,0

Östergötlands län

106 522

118 303

224 825

2 385

7 740

10 125

2,2

6,5

4,5

Jönköpings län

87 569

99 339

186 908

1 333

3 962

5 295

1,5

4,0

2,8

Kronobergs län

47 959

55 692

103 651

1 333

3 021

4 354

2,8

5,4

4,2

Kalmar län

54 525

60 065

114 590

376

1 591

1 967

0,7

2,6

1,7

Gotlands län

14 234

14 525

28 759

70

293

363

0,5

2,0

1,3

Blekinge län

33 665

38 206

71 871

645

2 111

2 756

1,9

5,5

3,8

Skåne län

314 235

328 499

642 734

8 402

24 770

33 172

2,7

7,5

5,2

Hallands län

73 392

75 804

149 196

705

2 211

2 916

1,0

2,9

2,0

Västra Götalands län

424 180

460 903

885 083

11 261

32 153

43 414

2,7

7,0

4,9

Värmlands län

63 151

67 207

130 358

825

2 721

3 546

1,3

4,0

2,7

Örebro län

70 510

76 674

147 184

993

3 086

4 079

1,4

4,0

2,8

Västmanlands län

60 324

65 558

125 882

690

2 384

3 074

1,1

3,6

2,4

Dalarnas län

64 792

71 052

135 844

477

1 834

2 311

0,7

2,6

1,7

Gävleborgs län

63 939

69 240

133 179

678

2 045

2 723

1,1

3,0

2,0

Västernorrlands län

55 251

60 597

115 848

816

2 849

3 665

1,5

4,7

3,2

Jämtlands län

31 341

33 499

64 840

311

1 057

1 368

1,0

3,2

2,1

Västerbottens län

64 776

71 599

136 375

1 151

3 641

4 792

1,8

5,1

3,5

Norrbottens län

57 763

65 490

123 253

589

2 048

2 637

1,0

3,1

2,1

Riket

2 470 427

2 659 917

5 130 344

69 232

188 766

257 998

2,8

7,1

5,0

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

                   

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta