Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2024-03-11
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i IT-företag 2022 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Bjurholm

8

 

 

 

8

425

1,9

Dorotea

 

 

16

 

16

540

3,0

Lycksele

 

 

26

3

29

3 074

0,9

Malå

15

 

 

 

15

626

2,4

Nordmaling

 

 

0

 

0

1 123

0,0

Norsjö

 

3

4

 

7

845

0,8

Robertsfors

52

0

 

 

52

1 170

4,4

Skellefteå

 

22

224

10

256

17 408

1,5

Sorsele

3

 

0

 

3

482

0,6

Storuman

 

 

6

 

6

1 223

0,5

Umeå

198

56

433

60

747

35 263

2,1

Vilhelmina

 

0

 

 

0

1 396

0,0

Vindeln

 

 

6

 

6

1 116

0,5

Vännäs

 

 

3

 

3

1 516

0,2

Åsele

 

 

3

 

3

553

0,5

Västerbottens län

276

81

721

73

1 151

66 760

1,7

Riket

4 949

8 028

50 425

5 830

69 232

2 531 663

2,7

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Bjurholm

15

 

 

 

15

428

3,5

Dorotea

 

 

44

5

49

642

7,6

Lycksele

 

8

71

0

79

3 364

2,3

Malå

40

 

4

 

44

694

6,3

Nordmaling

 

0

11

 

11

1 240

0,9

Norsjö

 

3

3

 

6

927

0,6

Robertsfors

29

0

9

 

38

1 229

3,1

Skellefteå

6

113

717

27

863

20 802

4,1

Sorsele

3

 

3

 

6

553

1,1

Storuman

 

3

9

3

15

1 443

1,0

Umeå

438

200

1 607

254

2 499

37 268

6,7

Vilhelmina

 

0

0

 

0

1 519

0,0

Vindeln

 

 

0

 

0

1 376

0,0

Vännäs

 

 

10

3

13

1 493

0,9

Åsele

 

3

0

 

3

621

0,5

Västerbottens län

531

330

2 488

292

3 641

73 599

4,9

Riket

11 937

23 884

138 942

14 003

188 766

2 720 185

6,9

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Bjurholm

23

0

0

0

23

853

2,7

Dorotea

0

0

60

5

65

1 182

5,5

Lycksele

0

8

97

3

108

6 438

1,7

Malå

55

0

4

0

59

1 320

4,5

Nordmaling

0

0

11

0

11

2 363

0,5

Norsjö

0

6

7

0

13

1 772

0,7

Robertsfors

81

0

9

0

90

2 399

3,8

Skellefteå

6

135

941

37

1 119

38 210

2,9

Sorsele

6

0

3

0

9

1 035

0,9

Storuman

0

3

15

3

21

2 666

0,8

Umeå

636

256

2 040

314

3 246

72 531

4,5

Vilhelmina

0

0

0

0

0

2 915

0,0

Vindeln

0

0

6

0

6

2 492

0,2

Vännäs

0

0

13

3

16

3 009

0,5

Åsele

0

3

3

0

6

1 174

0,5

Västerbottens län

807

411

3 209

365

4 792

140 359

3,4

Riket

16 886

31 912

189 367

19 833

257 998

5 251 848

4,9

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta