Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2023-01-31
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i IT-företag 2021 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Bjurholm

9

 

 

 

9

445

2,0

Dorotea

 

 

10

 

10

525

1,9

Lycksele

 

 

22

0

22

3 051

0,7

Malå

14

 

 

 

14

620

2,3

Nordmaling

 

 

 

 

 

1 157

0,0

Norsjö

 

0

0

 

0

840

0,0

Robertsfors

47

0

 

 

47

1 167

4,0

Skellefteå

 

25

210

8

243

16 615

1,5

Sorsele

4

 

0

 

4

492

0,8

Storuman

 

 

0

 

0

1 231

0,0

Umeå

189

84

393

60

726

33 872

2,1

Vilhelmina

 

0

0

 

0

1 386

0,0

Vindeln

 

 

0

 

0

1 094

0,0

Vännäs

 

 

0

 

0

1 534

0,0

Åsele

 

0

0

 

0

540

0,0

Västerbottens län

263

109

635

68

1 075

64 569

1,7

Riket

4 564

7 707

45 518

5 794

63 583

2 458 942

2,6

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Bjurholm

11

 

 

 

11

430

2,6

Dorotea

 

 

36

6

42

586

7,2

Lycksele

 

5

68

4

77

3 314

2,3

Malå

35

 

0

 

35

740

4,7

Nordmaling

 

0

6

 

6

1 219

0,5

Norsjö

 

4

0

 

4

1 011

0,4

Robertsfors

25

0

3

 

28

1 228

2,3

Skellefteå

4

115

697

33

849

19 762

4,3

Sorsele

0

 

0

 

0

595

0,0

Storuman

 

0

8

0

8

1 441

0,6

Umeå

424

229

1 475

271

2 399

36 253

6,6

Vilhelmina

 

0

0

 

0

1 454

0,0

Vindeln

 

 

0

 

0

1 329

0,0

Vännäs

 

0

6

5

11

1 496

0,7

Åsele

 

0

0

 

0

606

0,0

Västerbottens län

499

353

2 299

319

3 470

71 464

4,9

Riket

11 571

22 923

129 240

13 599

177 333

2 645 237

6,7

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Bjurholm

20

0

0

0

20

875

2,3

Dorotea

0

0

46

6

52

1 111

4,7

Lycksele

0

5

90

4

99

6 365

1,6

Malå

49

0

0

0

49

1 360

3,6

Nordmaling

0

0

6

0

6

2 376

0,3

Norsjö

0

4

0

0

4

1 851

0,2

Robertsfors

72

0

3

0

75

2 395

3,1

Skellefteå

4

140

907

41

1 092

36 377

3,0

Sorsele

4

0

0

0

4

1 087

0,4

Storuman

0

0

8

0

8

2 672

0,3

Umeå

613

313

1 868

331

3 125

70 125

4,5

Vilhelmina

0

0

0

0

0

2 840

0,0

Vindeln

0

0

0

0

0

2 423

0,0

Vännäs

0

0

6

5

11

3 030

0,4

Åsele

0

0

0

0

0

1 146

0,0

Västerbottens län

762

462

2 934

387

4 545

136 033

3,3

Riket

16 135

30 630

174 758

19 393

240 916

5 104 179

4,7

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta