Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2021-11-29
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2020 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Västerbottens län

Antal Riket           

Andel kvinnor Västerbottens län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor

män

totalt

kvinnor    

män    

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

1 270

3 636

4 906

25 233

73 224

98 457

25,9

25,6

Tillverkning och utvinning

3 052

11 917

14 969

131 585

405 456

537 041

20,4

24,5

Energiförsörjning; miljöverksamhet

630

1 349

1 979

13 692

40 016

53 708

31,8

25,5

Byggverksamhet

918

9 800

10 718

36 768

326 975

363 743

8,6

10,1

Handel

5 495

6 555

12 050

262 100

323 056

585 156

45,6

44,8

Transport och magasinering

1 061

4 806

5 867

47 791

176 421

224 212

18,1

21,3

Hotell- och restaurangverksamhet

1 871

1 717

3 588

78 828

80 504

159 332

52,1

49,5

Information och kommunikation

952

2 939

3 891

63 517

155 043

218 560

24,5

29,1

Finans- och försäkringsverksamhet

657

728

1 385

49 187

49 013

98 200

47,4

50,1

Fastighetsverksamhet

808

1 300

2 108

35 040

51 647

86 687

38,3

40,4

Företagstjänster

4 842

6 850

11 692

262 024

336 280

598 304

41,4

43,8

Offentlig förvaltning och försvar

4 490

2 824

7 314

185 231

129 561

314 792

61,4

58,8

Utbildning

11 753

5 057

16 810

403 036

141 882

544 918

69,9

74,0

Vård och omsorg; sociala tjänster

20 934

7 180

28 114

636 775

172 449

809 224

74,5

78,7

Kulturella och personliga tjänster

3 387

2 248

5 635

129 188

91 496

220 684

60,1

58,5

Näringsgren okänd

1 285

881

2 166

37 566

26 160

63 726

59,3

58,9

Totalt

63 405

69 787

133 192

2 397 561

2 579 183

4 976 744

47,6

48,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2011-2020 (SNI 2007). Västerbottens län

                     

Näringsgren

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

4 875

4 899

4 943

4 863

4 754

4 419

4 670

4 348

4 760

4 906

Tillverkning och utvinning

16 556

16 195

15 813

15 736

15 296

15 090

14 917

15 336

15 219

14 969

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 704

1 774

1 802

1 829

1 882

1 783

1 808

1 807

1 883

1 979

Byggverksamhet

8 970

9 080

9 098

9 001

9 555

9 847

10 224

10 679

10 679

10 718

Handel

11 491

11 631

11 757

11 861

12 163

12 807

12 725

12 549

12 410

12 050

Transport och magasinering

5 922

6 059

6 074

5 919

5 959

5 902

5 839

5 855

6 074

5 867

Hotell- och restaurangverksamhet

3 019

3 286

3 505

3 634

3 816

3 870

3 845

3 774

4 202

3 588

Information och kommunikation

3 299

3 354

3 348

3 298

3 373

3 420

3 501

3 781

3 911

3 891

Finans- och försäkringsverksamhet

1 413

1 441

1 492

1 533

1 458

1 467

1 467

1 480

1 386

1 385

Fastighetsverksamhet

1 679

1 655

1 741

1 861

1 912

1 963

2 038

2 044

2 114

2 108

Företagstjänster

10 041

10 564

10 803

10 632

10 657

10 997

11 272

11 659

11 810

11 692

Offentlig förvaltning och försvar

5 864

6 019

6 259

6 348

6 329

6 426

6 689

6 983

6 949

7 314

Utbildning

16 238

16 652

16 614

16 639

16 600

17 016

17 313

17 426

17 591

16 810

Vård och omsorg; sociala tjänster

25 990

26 434

26 764

27 042

27 727

28 540

28 673

28 432

28 731

28 114

Kulturella och personliga tjänster

4 953

5 087

5 147

5 075

5 095

5 180

5 163

5 240

5 807

5 635

Näringsgren okänd

1 624

1 753

1 758

1 791

1 549

1 333

1 550

1 485

2 064

2 166

Totalt

123 638

125 883

126 918

127 062

128 125

130 060

131 694

132 878

135 590

133 192

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2011-2020 (SNI 2007), Västerbottens län. Index år 2011=100

                     

Näringsgren

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

100

101

100

98

91

96

89

98

101

Tillverkning och utvinning

100

98

96

95

92

91

90

93

92

90

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

104

106

107

110

105

106

106

111

116

Byggverksamhet

100

101

101

100

107

110

114

119

119

119

Handel

100

101

102

103

106

111

111

109

108

105

Transport och magasinering

100

102

103

100

101

100

99

99

103

99

Hotell- och restaurangverksamhet

100

109

116

120

126

128

127

125

139

119

Information och kommunikation

100

102

101

100

102

104

106

115

119

118

Finans- och försäkringsverksamhet

100

102

106

108

103

104

104

105

98

98

Fastighetsverksamhet

100

99

104

111

114

117

121

122

126

126

Företagstjänster

100

105

108

106

106

110

112

116

118

116

Offentlig förvaltning och försvar

100

103

107

108

108

110

114

119

119

125

Utbildning

100

103

102

102

102

105

107

107

108

104

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

102

103

104

107

110

110

109

111

108

Kulturella och personliga tjänster

100

103

104

102

103

105

104

106

117

114

Näringsgren okänd

100

108

108

110

95

82

95

91

127

133

Totalt

100

102

103

103

104

105

107

107

110

108

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta