Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2022-11-24
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2021 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Västerbottens län

Antal Riket           

Andel kvinnor Västerbottens län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor

män

totalt

kvinnor    

män    

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

1 172

3 488

4 660

25 062

71 554

96 616

25,2

25,9

Tillverkning och utvinning

3 536

12 451

15 987

136 752

411 536

548 288

22,1

24,9

Energiförsörjning; miljöverksamhet

662

1 439

2 101

14 338

40 857

55 195

31,5

26,0

Byggverksamhet

1 064

10 030

11 094

38 622

334 485

373 107

9,6

10,4

Handel

5 538

6 615

12 153

267 205

327 987

595 192

45,6

44,9

Transport och magasinering

1 134

4 844

5 978

49 096

180 816

229 912

19,0

21,4

Hotell- och restaurangverksamhet

2 165

1 917

4 082

89 007

87 358

176 365

53,0

50,5

Information och kommunikation

977

2 966

3 943

68 358

162 209

230 567

24,8

29,6

Finans- och försäkringsverksamhet

662

747

1 409

50 221

50 548

100 769

47,0

49,8

Fastighetsverksamhet

860

1 271

2 131

36 124

51 715

87 839

40,4

41,1

Företagstjänster

4 986

7 364

12 350

276 645

356 243

632 888

40,4

43,7

Offentlig förvaltning och försvar

4 637

2 841

7 478

190 144

131 717

321 861

62,0

59,1

Utbildning

11 859

5 071

16 930

405 537

141 586

547 123

70,0

74,1

Vård och omsorg; sociala tjänster

20 737

7 336

28 073

640 892

176 441

817 333

73,9

78,4

Kulturella och personliga tjänster

3 361

2 313

5 674

134 034

94 786

228 820

59,2

58,6

Näringsgren okänd

1 219

771

1 990

36 905

25 399

62 304

61,3

59,2

Totalt

64 569

71 464

136 033

2 458 942

2 645 237

5 104 179

47,5

48,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2012-2021 (SNI 2007). Västerbottens län

                     

Näringsgren

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

4 899

4 943

4 863

4 754

4 419

4 670

4 348

4 760

4 906

4 660

Tillverkning och utvinning

16 195

15 813

15 736

15 296

15 090

14 917

15 336

15 219

14 969

15 987

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 774

1 802

1 829

1 882

1 783

1 808

1 807

1 883

1 979

2 101

Byggverksamhet

9 080

9 098

9 001

9 555

9 847

10 224

10 679

10 679

10 718

11 094

Handel

11 631

11 757

11 861

12 163

12 807

12 725

12 549

12 410

12 050

12 153

Transport och magasinering

6 059

6 074

5 919

5 959

5 902

5 839

5 855

6 074

5 867

5 978

Hotell- och restaurangverksamhet

3 286

3 505

3 634

3 816

3 870

3 845

3 774

4 202

3 588

4 082

Information och kommunikation

3 354

3 348

3 298

3 373

3 420

3 501

3 781

3 911

3 891

3 943

Finans- och försäkringsverksamhet

1 441

1 492

1 533

1 458

1 467

1 467

1 480

1 386

1 385

1 409

Fastighetsverksamhet

1 655

1 741

1 861

1 912

1 963

2 038

2 044

2 114

2 108

2 131

Företagstjänster

10 564

10 803

10 632

10 657

10 997

11 272

11 659

11 810

11 692

12 350

Offentlig förvaltning och försvar

6 019

6 259

6 348

6 329

6 426

6 689

6 983

6 949

7 314

7 478

Utbildning

16 652

16 614

16 639

16 600

17 016

17 313

17 426

17 591

16 810

16 930

Vård och omsorg; sociala tjänster

26 434

26 764

27 042

27 727

28 540

28 673

28 432

28 731

28 114

28 073

Kulturella och personliga tjänster

5 087

5 147

5 075

5 095

5 180

5 163

5 240

5 807

5 635

5 674

Näringsgren okänd

1 753

1 758

1 791

1 549

1 333

1 550

1 485

2 064

2 166

1 990

Totalt

125 883

126 918

127 062

128 125

130 060

131 694

132 878

135 590

133 192

136 033

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2012-2021 (SNI 2007), Västerbottens län. Index år 2012=100

                     

Näringsgren

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

101

99

97

90

95

89

97

100

95

Tillverkning och utvinning

100

98

97

94

93

92

95

94

92

99

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

102

103

106

101

102

102

106

112

118

Byggverksamhet

100

100

99

105

108

113

118

118

118

122

Handel

100

101

102

105

110

109

108

107

104

104

Transport och magasinering

100

100

98

98

97

96

97

100

97

99

Hotell- och restaurangverksamhet

100

107

111

116

118

117

115

128

109

124

Information och kommunikation

100

100

98

101

102

104

113

117

116

118

Finans- och försäkringsverksamhet

100

104

106

101

102

102

103

96

96

98

Fastighetsverksamhet

100

105

112

116

119

123

124

128

127

129

Företagstjänster

100

102

101

101

104

107

110

112

111

117

Offentlig förvaltning och försvar

100

104

105

105

107

111

116

115

122

124

Utbildning

100

100

100

100

102

104

105

106

101

102

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

101

102

105

108

108

108

109

106

106

Kulturella och personliga tjänster

100

101

100

100

102

101

103

114

111

112

Näringsgren okänd

100

100

102

88

76

88

85

118

124

114

Totalt

100

101

101

102

103

105

106

108

106

108

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta