Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2024-03-19
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2022 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Västerbottens län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

19 123

15

37 411

29

56 534

44

128 374

Jordbruk, skogsbruk och fiske

306

13

378

16

684

29

2 360

Tillverkning och utvinning

1 973

12

2 301

14

4 274

26

16 381

Energiförsörjning; miljöverksamhet

403

20

568

28

971

48

2 031

Byggverksamhet

1 011

9

729

7

1 740

16

10 649

Handel

1 898

16

1 350

11

3 248

27

11 837

Transport och magasinering

694

13

385

7

1 079

20

5 274

Hotell- och restaurangverksamhet

657

19

401

11

1 058

30

3 543

Information och kommunikation

990

23

2 150

51

3 140

74

4 253

Finans- och försäkringsverksamhet

314

20

666

42

980

62

1 579

Fastighetsverksamhet

379

20

361

19

740

38

1 941

Företagstjänster

2 235

18

3 932

32

6 167

50

12 425

Offentlig förvaltning och försvar

1 639

21

4 103

53

5 742

75

7 695

Utbildning och forskning

1 994

12

8 605

53

10 599

65

16 342

Vård och omsorg; sociala tjänster

3 550

14

9 797

38

13 347

52

25 801

Personliga och kulturella tjänster

930

19

1 434

29

2 364

49

4 863

Okänd verksamhet

154

11

246

18

400

29

1 395

Icke förvärvsarbetande, Totalt

6 490

24

4 372

16

10 862

40

27 160

   i reguljär utbildning

4 381

47

2 023

22

6 404

69

9 341

   ej i reguljär utbildning

2 108

12

2 348

13

4 456

25

17 822

Totalt

25 613

16

41 783

27

67 396

43

155 534

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

783 345

16

1 421 028

29

2 204 373

46

4 837 222

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 586

13

6 634

12

14 220

25

56 981

Tillverkning och utvinning

72 985

14

96 426

18

169 411

32

533 702

Energiförsörjning; miljöverksamhet

9 929

19

13 710

26

23 639

44

53 451

Byggverksamhet

37 281

10

27 328

8

64 609

18

362 024

Handel

90 840

16

85 433

15

176 273

32

557 032

Transport och magasinering

30 608

14

23 672

11

54 280

25

214 418

Hotell- och restaurangverksamhet

24 306

16

14 751

10

39 057

25

154 051

Information och kommunikation

57 406

24

116 965

49

174 371

73

238 720

Finans- och försäkringsverksamhet

19 735

19

48 373

47

68 108

66

103 380

Fastighetsverksamhet

16 274

21

18 591

24

34 865

45

77 756

Företagstjänster

112 883

18

209 810

34

322 693

52

620 509

Offentlig förvaltning och försvar

73 390

23

160 052

50

233 442

73

321 498

Utbildning och forskning

75 584

15

263 673

51

339 257

65

517 957

Vård och omsorg; sociala tjänster

107 601

14

267 543

35

375 144

49

758 914

Personliga och kulturella tjänster

37 877

19

54 984

28

92 861

46

199 825

Okänd verksamhet

9 062

14

13 082

20

22 144

33

67 004

Icke förvärvsarbetande, Totalt

198 276

18

163 982

15

362 258

33

1 105 252

   i reguljär utbildning

95 275

39

47 286

19

142 561

58

244 331

   ej i reguljär utbildning

103 003

12

116 698

14

219 701

26

860 924

Totalt

981 621

17

1 585 010

27

2 566 631

43

5 942 474

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta