Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2023-04-04
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2021 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Västerbottens län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

18 180

15

35 845

29

54 025

43

124 710

Jordbruk, skogsbruk och fiske

280

12

325

14

605

25

2 400

Tillverkning och utvinning

1 800

12

2 085

14

3 885

25

15 315

Energiförsörjning; miljöverksamhet

410

20

545

27

955

47

2 035

Byggverksamhet

905

9

685

7

1 590

15

10 280

Handel

1 770

15

1 275

11

3 045

27

11 420

Transport och magasinering

725

13

410

7

1 135

20

5 550

Hotell- och restaurangverksamhet

570

17

360

11

930

28

3 320

Information och kommunikation

945

24

1 995

50

2 940

73

4 015

Finans- och försäkringsverksamhet

260

18

615

43

875

61

1 440

Fastighetsverksamhet

350

18

345

18

695

37

1 900

Företagstjänster

1 955

17

3 610

32

5 565

49

11 455

Offentlig förvaltning och försvar

1 565

21

3 910

53

5 475

74

7 395

Utbildning och forskning

2 060

13

8 335

52

10 395

65

16 010

Vård och omsorg; sociala tjänster

3 480

13

9 645

37

13 125

50

26 035

Personliga och kulturella tjänster

930

19

1 455

30

2 385

48

4 925

Okänd verksamhet

175

14

250

20

425

35

1 220

Icke förvärvsarbetande, Totalt

6 855

23

4 760

16

11 615

39

29 625

   i reguljär utbildning

4 740

40

2 400

20

7 140

61

11 770

   ej i reguljär utbildning

2 115

12

2 365

13

4 480

25

17 855

Totalt

25 035

16

40 605

26

65 640

43

154 335

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

1 150 935

16

1 719 435

24

2 870 370

40

7 108 845

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 555

13

6 370

11

13 925

24

58 625

Tillverkning och utvinning

69 290

13

92 710

18

162 000

31

523 470

Energiförsörjning; miljöverksamhet

9 690

18

13 065

25

22 755

43

52 880

Byggverksamhet

33 030

9

25 090

7

58 120

17

348 645

Handel

85 520

16

81 865

15

167 385

31

547 290

Transport och magasinering

29 495

14

23 440

11

52 935

25

215 645

Hotell- och restaurangverksamhet

21 295

15

13 220

9

34 515

24

144 065

Information och kommunikation

53 030

24

107 790

48

160 820

72

223 965

Finans- och försäkringsverksamhet

18 385

19

45 355

46

63 740

65

98 345

Fastighetsverksamhet

15 075

20

17 850

23

32 925

43

76 270

Företagstjänster

103 455

18

193 600

33

297 055

51

586 245

Offentlig förvaltning och försvar

69 800

23

153 615

50

223 415

72

310 110

Utbildning och forskning

76 425

15

259 325

50

335 750

65

516 205

Vård och omsorg; sociala tjänster

105 360

14

263 155

35

368 515

49

758 560

Personliga och kulturella tjänster

36 330

18

54 065

27

90 395

46

198 025

Okänd verksamhet

6 495

16

7 595

19

14 090

35

39 785

Icke förvärvsarbetande, Totalt

205 350

17

180 660

15

386 010

32

1 205 360

   i reguljär utbildning

105 960

30

63 080

18

169 040

48

352 215

   ej i reguljär utbildning

99 390

12

117 580

14

216 970

25

853 140

Totalt

1 356 285

16

1 900 095

23

3 256 380

39

8 314 205

Källa: Statistiska centralbyrån

               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta