Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande; utbildnings…

Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch

Senast uppdaterad 2022-03-01
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.

Förvärvsarbetande november 2020 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år fördelade efter näringsgren och utbildningsnivå, samt ej förvärvsarbetande efter studiedeltagande och utbildningsnivå.  

                 

Västerbottens län

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

122 675

1

1

5

18

30

15

28

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2 535

1

1

10

33

30

12

13

Tillverkning och utvinning

14 445

1

0

7

30

38

12

13

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 955

0

0

4

17

32

20

27

Byggverksamhet

9 875

1

0

6

25

53

9

6

Handel

11 365

0

1

7

20

46

15

12

Transport och magasinering

5 500

0

1

9

28

42

12

8

Hotell- och restaurangverksamhet

3 030

5

6

9

17

36

16

11

Information och kommunikation

3 850

0

0

2

7

18

24

48

Finans- och försäkringsverksamhet

1 440

0

0

2

10

28

18

42

Fastighetsverksamhet

1 870

0

2

6

27

29

18

18

Företagstjänster

10 970

1

2

5

13

26

17

31

Offentlig förvaltning och försvar

7 205

0

0

2

9

15

22

51

Utbildning och forskning

15 920

1

0

2

9

13

13

52

Vård och omsorg; sociala tjänster

26 335

1

2

4

17

25

13

36

Personliga och kulturella tjänster

5 005

1

1

5

15

29

19

29

Okänd verksamhet

1 380

3

6

10

21

25

14

21

Icke förvärvsarbetande, Totalt

31 205

6

3

12

17

22

23

15

   i reguljär utbildning

12 350

4

4

6

5

22

40

19

   ej i reguljär utbildning

18 855

8

3

16

25

22

12

13

Totalt

153 880

2

1

6

18

28

16

26

                 

Riket

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

4 603 480

1

2

7

17

28

16

28

Jordbruk, skogsbruk och fiske

59 380

2

1

13

28

32

13

10

Tillverkning och utvinning

514 255

1

1

10

25

32

13

17

Energiförsörjning; miljöverksamhet

51 555

0

1

7

22

28

18

24

Byggverksamhet

339 490

3

1

10

27

43

9

7

Handel

540 880

1

1

9

18

40

15

15

Transport och magasinering

211 855

1

2

11

27

35

13

11

Hotell- och restaurangverksamhet

136 355

5

8

12

19

34

14

9

Information och kommunikation

212 420

2

0

2

6

17

24

47

Finans- och försäkringsverksamhet

95 950

1

0

2

8

25

19

45

Fastighetsverksamhet

74 905

1

1

8

22

26

19

23

Företagstjänster

554 900

2

2

6

13

23

18

33

Offentlig förvaltning och försvar

304 280

0

0

2

9

16

22

49

Utbildning och forskning

516 535

1

1

3

10

16

15

49

Vård och omsorg; sociala tjänster

755 595

1

1

5

19

25

14

34

Personliga och kulturella tjänster

194 185

1

2

7

15

29

18

27

Okänd verksamhet

40 955

2

7

11

23

23

16

18

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 273 355

7

6

15

18

21

17

15

   i reguljär utbildning

381 060

5

7

9

9

24

30

17

   ej i reguljär utbildning

892 295

9

6

17

22

20

12

13

Totalt

5 876 835

3

3

8

18

26

16

25

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta