Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande; utbildnings…

Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch

Senast uppdaterad 2023-04-04
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.

Förvärvsarbetande november 2021 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år fördelade efter näringsgren och utbildningsnivå, samt ej förvärvsarbetande efter studiedeltagande och utbildningsnivå.  

                 

Västerbottens län

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

124 710

1

1

5

17

30

15

29

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2 400

1

1

10

32

31

12

14

Tillverkning och utvinning

15 315

1

1

6

27

40

12

14

Energiförsörjning; miljöverksamhet

2 035

0

0

4

15

33

20

27

Byggverksamhet

10 280

1

0

6

24

54

9

7

Handel

11 420

1

1

7

19

47

15

11

Transport och magasinering

5 550

1

1

9

27

42

13

7

Hotell- och restaurangverksamhet

3 320

5

6

10

16

35

17

11

Information och kommunikation

4 015

0

0

2

6

17

24

50

Finans- och försäkringsverksamhet

1 440

0

0

2

8

28

18

43

Fastighetsverksamhet

1 900

1

2

6

25

29

18

18

Företagstjänster

11 455

2

2

5

13

26

17

32

Offentlig förvaltning och försvar

7 395

0

0

1

8

14

21

53

Utbildning och forskning

16 010

1

0

2

9

13

13

52

Vård och omsorg; sociala tjänster

26 035

1

2

4

17

24

13

37

Personliga och kulturella tjänster

4 925

1

1

5

15

29

19

30

Okänd verksamhet

1 220

3

5

9

21

25

14

20

Icke förvärvsarbetande, Totalt

29 625

7

3

12

16

22

23

16

   i reguljär utbildning

11 770

4

3

5

4

22

40

20

   ej i reguljär utbildning

17 855

9

3

16

24

21

12

13

Totalt

154 335

2

1

6

17

29

16

26

                 

Riket

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

7 108 845

4

3

9

17

25

16

24

Jordbruk, skogsbruk och fiske

58 625

2

1

12

27

33

13

11

Tillverkning och utvinning

523 470

1

1

9

24

32

13

18

Energiförsörjning; miljöverksamhet

52 880

0

1

6

21

28

18

25

Byggverksamhet

348 645

4

1

10

26

43

9

7

Handel

547 290

1

1

8

18

41

16

15

Transport och magasinering

215 645

2

2

11

26

35

14

11

Hotell- och restaurangverksamhet

144 065

5

7

12

18

33

15

9

Information och kommunikation

223 965

2

0

2

5

17

24

48

Finans- och försäkringsverksamhet

98 345

1

0

2

7

25

19

46

Fastighetsverksamhet

76 270

1

1

7

21

26

20

23

Företagstjänster

586 245

2

2

6

13

23

18

33

Offentlig förvaltning och försvar

310 110

0

0

2

9

15

23

50

Utbildning och forskning

516 205

1

1

3

10

16

15

50

Vård och omsorg; sociala tjänster

758 560

1

1

5

19

25

14

35

Personliga och kulturella tjänster

198 025

1

2

7

14

29

18

27

Okänd verksamhet

39 785

2

7

11

22

23

16

19

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 205 360

8

6

15

18

21

17

15

   i reguljär utbildning

352 215

5

6

9

8

24

30

18

   ej i reguljär utbildning

853 140

9

6

17

22

19

12

14

Totalt

8 314 205

4

4

10

17

25

16

23

Källa: Statistiska centralbyrån

                 
                 
                 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta