Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Anställda och egna företagare,…

Anställda och egna företagare, kommun

Senast uppdaterad 2023-01-31
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2021

Kommun/Region Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Bjurholm 172 37 209 23,9 666 76,1
Dorotea 118 48 166 14,9 945 85,1
Lycksele 403 219 622 9,8 5 743 90,2
Malå 133 37 170 12,5 1 190 87,5
Nordmaling 281 119 400 16,8 1 976 83,2
Norsjö 191 89 280 15,1 1 571 84,9
Robertsfors 348 101 449 18,7 1 946 81,3
Skellefteå 1 914 1 108 3 022 8,3 33 355 91,7
Sorsele 177 72 249 22,9 838 77,1
Storuman 301 124 425 15,9 2 247 84,1
Umeå 2 320 1 721 4 041 5,8 66 084 94,2
Vilhelmina 376 154 530 18,7 2 310 81,3
Vindeln 278 106 384 15,8 2 039 84,2
Vännäs 305 101 406 13,4 2 624 86,6
Åsele 156 65 221 19,3 925 80,7
Västerbottens län 7 473 4 101 11 574 8,5 124 459 91,5
Riket 272 986 197 671 470 657 9,2 4 633 522 90,8

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta