Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Jämställdhet // Medelinkomst kvinnor och män

Medelinkomst kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Statistiken baseras på uppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Statens pensionsverk, Pliktverket och Socialstyrelsen. Inkomster och förmögenheter som undanhålls skattemyndigheterna lämnas helt utanför. Undersökningen omfattar den befolkning som någon gång under inkomståret varit folkbokförd i Sverige. Detta innebär att personer som avlidit eller utvandrat under inkomståret ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge

Sammanräknad förvärvsinkomst 2020 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

     

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Falkenberg

251,5

330,8

Halmstad

262,1

334,2

Hylte

228,7

299,1

Kungsbacka

317,4

436,1

Laholm

245,2

326,3

Varberg

271,9

365,4

Hallands län

274,1

363,0

Riket

278,1

357,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Sammanräknad förvärvsinkomst 2010-2020 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Falkenberg

184,5

191,2

199,5

207,6

212,9

219,2

227,0

233,2

240,7

246,8

251,5

Halmstad

192,1

197,7

206,5

213,7

220,2

227,9

237,4

245,3

251,7

257,5

262,1

Hylte

176,9

181,0

189,9

195,6

199,1

204,4

211,9

216,1

221,9

224,4

228,7

Kungsbacka

225,7

234,6

244,7

253,6

262,1

272,0

283,3

292,6

301,1

309,4

317,4

Laholm

178,2

184,5

192,3

198,2

205,3

213,0

220,2

226,7

233,4

238,3

245,2

Varberg

193,0

199,5

208,7

216,3

223,6

232,7

242,4

249,8

259,1

265,4

271,9

Hallands län

197,8

204,6

213,6

221,4

228,4

236,6

246,2

253,9

261,6

268,0

274,1

Riket

203,8

209,9

218,3

225,8

232,1

240,9

250,3

258,1

265,7

272,6

278,1

                       

Män

                     

Kommun/Region

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Falkenberg

254,6

263,9

271,1

277,8

283,1

290,6

300,1

309,0

317,4

324,9

330,8

Halmstad

266,7

272,8

281,5

287,8

292,2

300,7

310,6

317,5

324,6

330,3

334,2

Hylte

252,4

258,1

266,3

269,4

275,3

275,6

281,9

283,9

293,0

296,6

299,1

Kungsbacka

339,6

352,1

363,6

371,6

379,9

391,8

402,7

410,3

420,8

431,7

436,1

Laholm

250,1

259,6

268,2

275,0

279,8

288,6

296,3

303,0

310,9

318,2

326,3

Varberg

275,5

287,5

298,0

305,5

314,3

324,9

334,4

342,4

352,8

358,8

365,4

Hallands län

282,4

292,0

301,6

308,6

315,0

324,3

334,1

341,5

350,5

357,9

363,0

Riket

275,9

284,5

293,9

300,5

306,9

317,2

326,9

334,9

344,8

352,5

357,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av sammanräknad förvärvsinkomst 2010-2020 för befolkningen 16 år och äldre. Index år 2010=100

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Falkenberg

100

104

108

113

115

119

123

126

130

134

136

Halmstad

100

103

107

111

115

119

124

128

131

134

136

Hylte

100

102

107

111

113

116

120

122

125

127

129

Kungsbacka

100

104

108

112

116

121

126

130

133

137

141

Laholm

100

104

108

111

115

120

124

127

131

134

138

Varberg

100

103

108

112

116

121

126

129

134

138

141

Hallands län

100

103

108

112

115

120

124

128

132

135

139

Riket

100

103

107

111

114

118

123

127

130

134

136

                       

Män

                     

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Falkenberg

100

104

106

109

111

114

118

121

125

128

130

Halmstad

100

102

106

108

110

113

116

119

122

124

125

Hylte

100

102

106

107

109

109

112

112

116

118

119

Kungsbacka

100

104

107

109

112

115

119

121

124

127

128

Laholm

100

104

107

110

112

115

118

121

124

127

130

Varberg

100

104

108

111

114

118

121

124

128

130

133

Hallands län

100

103

107

109

112

115

118

121

124

127

129

Riket

100

103

107

109

111

115

118

121

125

128

130

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta