Hallands län
Fakta & Perspektiv
343 746 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Jämställdhet // Medelinkomst kvinnor och män

Medelinkomst kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Statistiken baseras på uppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Statens pensionsverk, Pliktverket och Socialstyrelsen. Inkomster och förmögenheter som undanhålls skattemyndigheterna lämnas helt utanför. Undersökningen omfattar den befolkning som någon gång under inkomståret varit folkbokförd i Sverige. Detta innebär att personer som avlidit eller utvandrat under inkomståret ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge

Sammanräknad förvärvsinkomst 2022 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

     

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Falkenberg

275,7

361,4

Halmstad

285,9

366,2

Hylte

250,2

331,5

Kungsbacka

349,8

480,3

Laholm

271,0

356,2

Varberg

297,4

397,7

Hallands län

300,5

397,7

Riket

304,8

392,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Sammanräknad förvärvsinkomst 2012-2022 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Falkenberg

199,5

207,6

212,9

219,2

227,0

233,2

240,7

246,8

251,6

260,7

275,7

Halmstad

206,5

213,7

220,2

228,0

237,5

245,3

251,8

257,6

262,1

272,5

285,9

Hylte

189,9

195,6

199,1

204,4

212,0

216,1

221,9

224,4

228,7

240,0

250,2

Kungsbacka

244,7

253,6

262,1

272,0

283,3

292,7

301,2

309,5

317,4

331,4

349,8

Laholm

192,3

198,2

205,3

213,0

220,2

226,7

233,5

238,3

245,3

257,1

271,0

Varberg

208,7

216,3

223,7

232,7

242,5

249,8

259,1

265,4

272,0

282,6

297,4

Hallands län

213,7

221,4

228,4

236,6

246,2

253,9

261,7

268,1

274,1

285,4

300,5

Riket

218,3

225,8

232,2

240,9

250,3

258,2

265,7

272,6

278,2

289,9

304,8

                       

Män

                     

Kommun/Region

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021

Falkenberg

271,2

277,9

283,2

290,7

300,2

309,1

317,5

325,0

330,9

342,9

361,4

Halmstad

281,6

288,0

292,3

300,9

310,8

317,8

324,9

330,6

334,4

348,7

366,2

Hylte

266,5

269,5

275,4

275,6

282,1

284,0

293,2

296,8

299,3

313,1

331,5

Kungsbacka

363,7

371,7

380,0

391,9

402,7

410,4

421,0

431,9

436,2

459,2

480,3

Laholm

268,3

275,1

279,8

288,7

296,4

303,1

311,0

318,3

326,5

341,3

356,2

Varberg

298,0

305,6

314,4

324,9

334,4

342,4

352,9

359,0

365,5

379,5

397,7

Hallands län

301,7

308,7

315,1

324,4

334,1

341,6

350,6

358,1

363,1

379,2

397,7

Riket

294,2

300,7

307,2

317,5

327,1

335,1

345,1

352,7

357,8

373,2

392,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av sammanräknad förvärvsinkomst 2012-2022 för befolkningen 16 år och äldre. Index år 2012=100

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021

Falkenberg

100

104

107

110

114

117

121

124

126

131

138

Halmstad

100

103

107

110

115

119

122

125

127

132

138

Hylte

100

103

105

108

112

114

117

118

120

126

132

Kungsbacka

100

104

107

111

116

120

123

126

130

135

143

Laholm

100

103

107

111

115

118

121

124

128

134

141

Varberg

100

104

107

111

116

120

124

127

130

135

143

Hallands län

100

104

107

111

115

119

122

125

128

134

141

Riket

100

103

106

110

115

118

122

125

127

133

140

                       

Män

                     

Kommun/Region

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021

Falkenberg

100

102

104

107

111

114

117

120

122

126

133

Halmstad

100

102

104

107

110

113

115

117

119

124

130

Hylte

100

101

103

103

106

107

110

111

112

117

124

Kungsbacka

100

102

104

108

111

113

116

119

120

126

132

Laholm

100

103

104

108

110

113

116

119

122

127

133

Varberg

100

103

106

109

112

115

118

120

123

127

133

Hallands län

100

102

104

108

111

113

116

119

120

126

132

Riket

100

102

104

108

111

114

117

120

122

127

133

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta