Hallands län
Fakta & Perspektiv
343 746 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Jämställdhet // Medellivslängd kvinnor och män

Medellivslängd kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Den återstående medellivslängden utgörs av antalet år som i genomsnitt återstår att leva för en person i en viss ålder. Återstående medellivslängden vid födelsen kallas kortare för medellivslängden.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Medellivslängd vid födelsen 2019-2023. Antal år

Region Kvinnor Män
Stockholms län 85,4 81,7
Uppsala län 85,2 82,0
Södermanlands län 84,0 80,6
Östergötlands län 84,6 81,3
Jönköpings län 85,1 81,6
Kronobergs län 85,0 82,0
Kalmar län 84,9 81,2
Gotlands län 85,4 81,3
Blekinge län 84,1 81,0
Skåne län 84,6 81,1
Hallands län 85,5 82,5
Västra Götalands län 84,6 81,1
Värmlands län 84,5 80,7
Örebro län 84,6 80,7
Västmanlands län 84,3 80,5
Dalarnas län 84,8 81,2
Gävleborgs län 83,9 80,2
Västernorrlands län 83,5 80,1
Jämtlands län 84,2 80,7
Västerbottens län 84,2 81,2
Norrbottens län 83,5 80,0
Riket 84,7 81,2

Medellivslängd 1966-2023. Antal år

         

Tidsperiod

Kvinnor

Män

Hallands län

Riket

Hallands län

Riket

1966-1970

77,7

76,8

73,2

71,9

1971-1975

78,4

77,7

73,5

72,1

1976-1980

79,5

78,5

73,6

72,4

1981-1985

80,3

79,5

74,8

73,6

1986-1990

81,5

80,2

76,0

74,4

1991-1995

82,1

81,0

76,9

75,6

1996-2000

82,7

81,8

77,8

76,9

2001-2005

83,4

82,4

79,1

78,0

2006-2010

84,2

83,2

80,2

79,1

2011-2015

84,7

83,8

80,9

80,1

2016-2020

85,1

84,3

82,1

80,8

2017-2021

85,4

84,4

82,2

80,9

2018-2022

85,5

84,6

82,4

81,1

2019-2023

85,5

84,7

82,5

81,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av medellivslängd 1966-2023. Index perioden 1966/1970=100

         

Tidsperiod

Kvinnor. Index år 1966-1970=100

Män. Index år 1966-1970=100

Hallands län

Riket

Hallands län

Riket

1966-1970

100

100

100

100

1971-1975

101

101

100

100

1976-1980

102

102

101

101

1981-1985

103

104

102

102

1986-1990

105

104

104

103

1991-1995

106

105

105

105

1996-2000

106

107

106

107

2001-2005

107

107

108

108

2006-2010

108

108

110

110

2011-2015

109

109

110

111

2016-2020

109

110

112

112

2017-2021

110

110

112

112

2018-2022

110

110

112

113

2019-2023

110

110

113

113

Källa: Statistiska centralbyrån

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta