Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Jämställdhet // Medelinkomst kvinnor och män

Medelinkomst kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Statistiken baseras på uppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Statens pensionsverk, Pliktverket och Socialstyrelsen. Inkomster och förmögenheter som undanhålls skattemyndigheterna lämnas helt utanför. Undersökningen omfattar den befolkning som någon gång under inkomståret varit folkbokförd i Sverige. Detta innebär att personer som avlidit eller utvandrat under inkomståret ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge

Sammanräknad förvärvsinkomst 2019 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

     

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Falkenberg

245,8

323,5

Halmstad

256,7

328,4

Hylte

223,3

294,3

Kungsbacka

308,4

427,8

Laholm

237,2

315,4

Varberg

264,1

356,0

Hallands län

267,0

355,3

Riket

271,2

348,8

Källa: Statistiska centralbyrån

Sammanräknad förvärvsinkomst 2009-2019 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Falkenberg

180,0

183,2

189,9

198,2

205,5

210,7

216,4

222,9

230,5

238,3

245,8

Halmstad

186,9

190,1

196,1

204,3

211,4

217,3

224,3

233,6

242,0

248,5

256,7

Hylte

170,8

174,1

177,7

187,1

191,4

193,2

197,7

204,0

210,5

217,4

223,3

Kungsbacka

220,9

224,4

233,5

243,2

251,9

260,5

269,9

281,0

290,2

298,7

308,4

Laholm

172,4

176,9

183,0

190,5

196,5

202,2

209,1

216,8

223,2

230,2

237,2

Varberg

188,3

191,7

198,5

207,3

214,8

222,0

230,6

240,1

247,7

256,7

264,1

Hallands län

192,7

196,2

203,2

211,9

219,3

226,0

233,6

242,8

251,0

258,8

267,0

Riket

197,7

200,7

207,2

215,1

222,3

228,5

236,7

245,7

253,8

261,4

271,2

                       

Män

                     

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Falkenberg

246,7

252,0

262,2

268,3

274,4

278,8

285,6

292,4

305,2

313,9

323,5

Halmstad

256,1

262,3

269,5

277,3

282,9

285,3

293,2

302,9

311,5

318,7

328,4

Hylte

242,1

247,4

253,0

261,9

263,5

265,5

264,7

269,0

277,0

286,6

294,3

Kungsbacka

329,4

337,7

350,8

360,2

367,7

375,8

386,2

396,9

405,1

414,8

427,8

Laholm

241,8

247,6

256,9

265,0

271,7

274,8

283,1

289,9

297,9

306,3

315,4

Varberg

268,5

273,3

285,8

294,6

300,5

309,6

318,4

327,4

337,1

347,8

356,0

Hallands län

273,0

279,4

289,7

298,0

304,1

309,4

317,7

326,7

336,1

345,1

355,3

Riket

266,3

270,5

279,8

288,0

294,0

299,8

308,9

317,9

327,1

337,2

348,8

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av sammanräknad förvärvsinkomst 2009-2019 för befolkningen 16 år och äldre. Index år 2009=100

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Falkenberg

100

102

106

110

114

117

120

124

128

132

137

Halmstad

100

102

105

109

113

116

120

125

129

133

137

Hylte

100

102

104

110

112

113

116

119

123

127

131

Kungsbacka

100

102

106

110

114

118

122

127

131

135

140

Laholm

100

103

106

110

114

117

121

126

129

134

138

Varberg

100

102

105

110

114

118

122

128

132

136

140

Hallands län

100

102

105

110

114

117

121

126

130

134

139

Riket

100

102

105

109

112

116

120

124

128

132

137

                       

Män

                     

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Falkenberg

100

102

106

109

111

113

116

119

124

127

131

Halmstad

100

102

105

108

110

111

114

118

122

124

128

Hylte

100

102

105

108

109

110

109

111

114

118

122

Kungsbacka

100

103

106

109

112

114

117

120

123

126

130

Laholm

100

102

106

110

112

114

117

120

123

127

130

Varberg

100

102

106

110

112

115

119

122

126

130

133

Hallands län

100

102

106

109

111

113

116

120

123

126

130

Riket

100

102

105

108

110

113

116

119

123

127

131

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta