Hallands län
Fakta & Perspektiv
343 746 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Jämställdhet // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Hallands län 2022-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

9 225

9 656

18 881

 

 

9 225

9 656

0,0

0,0

2,7

2,8

5-9

10 080

10 752

20 832

 

 

10 080

10 752

0,0

0,0

2,9

3,1

10-14

10 534

11 079

21 613

 

 

10 534

11 079

0,0

0,0

3,1

3,2

15-19

10 030

10 666

20 696

3 825

3 239

6 205

7 427

1,1

0,9

1,8

2,2

20-24

7 888

9 442

17 330

5 479

6 747

2 409

2 695

1,6

2,0

0,7

0,8

25-29

8 460

9 283

17 743

6 748

7 498

1 712

1 785

2,0

2,2

0,5

0,5

30-34

10 900

11 241

22 141

9 169

9 730

1 731

1 511

2,7

2,8

0,5

0,4

35-39

10 211

10 585

20 796

8 846

9 401

1 365

1 184

2,6

2,7

0,4

0,3

40-44

9 999

10 127

20 126

8 875

9 149

1 124

978

2,6

2,7

0,3

0,3

45-49

10 507

10 561

21 068

9 488

9 637

1 019

924

2,8

2,8

0,3

0,3

50-54

11 042

11 150

22 192

9 868

10 187

1 174

963

2,9

3,0

0,3

0,3

55-59

11 298

11 552

22 850

9 863

10 295

1 435

1 257

2,9

3,0

0,4

0,4

60-64

9 981

9 722

19 703

7 358

7 537

2 623

2 185

2,1

2,2

0,8

0,6

65-69

9 603

9 289

18 892

3 121

3 806

6 482

5 483

0,9

1,1

1,9

1,6

70-74

9 520

9 117

18 637

1 347

2 284

8 173

6 833

0,4

0,7

2,4

2,0

75-79

9 269

8 690

17 959

 

 

9 269

8 690

0,0

0,0

2,7

2,5

80-84

5 864

5 290

11 154

 

 

5 864

5 290

0,0

0,0

1,7

1,5

85-89

3 816

2 625

6 441

 

 

3 816

2 625

0,0

0,0

1,1

0,8

90-94

1 856

986

2 842

 

 

1 856

986

0,0

0,0

0,5

0,3

95-99

603

206

809

 

 

603

206

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

87

13

100

 

 

87

13

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

170 773

172 032

342 805

83 987

89 510

86 786

82 522

24,5

26,1

25,3

24,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta