Hallands län
Fakta & Perspektiv
343 746 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Jämställdhet // Tillfällig föräldrapenning ers…

Tillfällig föräldrapenning ersatta dagar

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Den tillfälliga föräldrapenningen är en inkomstbortfallsförsäkring som ska underlätta föräldrarnas möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut till en förälder som behöver avstå från förvärvsarbete för exempelvis vård av sjukt barn eller för att barnets ordinarie vårdare är sjuk. Ersättningen betalas ut för högst 60 dagar per barn och år plus ytterligare 60 dagar per barn och år vid barns sjukdom. Föräldrar som avstår från förvärvsarbete i samband med besök i barnets förskola, skola eller fritidshem kan få rätt till tillfällig föräldrapenning i form av en kontaktdag per barn och år. Denna möjlighet finns från det år barnet fyller sex till och med det år som barnet fyller elva år.
Den tillfälliga föräldrapenningen omfattar även de tio s.k. pappadagarna som utges till fadern i samband med ett barns födelse. Dessa dagar kan från och med den 1 juli 2001 få användas av annan person än pappan om det inte finns någon pappa eller denne av andra skäl är förhindrad att använda dem.
PDF
Diagram nuläge
Tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Ersatta nettodagar 2023 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Stockholms län 38,8 61,2
Uppsala län 38,8 61,2
Södermanlands län 38,7 61,3
Östergötlands län 38,5 61,5
Jönköpings län 39,3 60,7
Kronobergs län 40,4 59,6
Kalmar län 39,5 60,5
Gotlands län 40,0 60,0
Blekinge län 37,4 62,6
Skåne län 36,8 63,2
Hallands län 37,8 62,2
Västra Götalands län 38,8 61,2
Värmlands län 38,4 61,6
Örebro län 38,7 61,3
Västmanlands län 38,9 61,1
Dalarnas län 39,5 60,5
Gävleborgs län 39,5 60,5
Västernorrlands län 38,6 61,4
Jämtlands län 38,3 61,7
Västerbottens län 39,6 60,4
Norrbottens län 37,3 62,7
Riket 38,6 61,4
Tillfällig föräldrapenning. Männens andel av ersatta nettodagar 2003-2023.

År Hallands län Riket
2003 35,0 35,6
2004 36,2 35,8
2005 35,4 36,2
2006 36,7 36,8
2007 35,0 35,8
2008 35,3 35,6
2009 35,0 35,5
2010 35,0 35,5
2011 35,4 35,8
2012 35,8 36,2
2013 36,4 37,2
2014 36,2 37,5
2015 37,4 38,1
2016 37,2 38,3
2017 37,9 38,4
2018 38,1 38,4
2019 37,6 38,5
2020 37,8 39,2
2021 39,2 39,7
2022 38,6 39,1
2023 36,8 38,6
Tillfällig föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2003-2023. Index år 2003=100

År Hallands län Riket
2003 100 100
2004 103 101
2005 101 102
2006 105 103
2007 100 100
2008 101 100
2009 100 100
2010 100 100
2011 101 100
2012 102 102
2013 104 104
2014 103 105
2015 107 107
2016 106 107
2017 108 108
2018 109 108
2019 107 108
2020 108 110
2021 112 112
2022 110 110
2023 105 108

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta