Hallands län
Fakta & Perspektiv
343 746 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Jämställdhet // Föräldrapenning ersatta dagar

Föräldrapenning ersatta dagar

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå)

De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara dagar på sjukpenningnivå. När ni har tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå kan ni börja ta ut dagar på lägstanivå också. Det är ert gemensamma uttag av dagar på sjukpenningnivå för barnet som räknas.

Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2023 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Falkenberg 29,5 70,5
Halmstad 30,8 69,2
Hylte 28,7 71,3
Kungsbacka 31,9 68,1
Laholm 30,8 69,2
Varberg 31,1 68,9
Hallands län 30,9 69,1
Riket 30,9 69,1
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2013-2023. Procent

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Falkenberg 23,4 22,0 24,0 26,1 27,0 29,0 31,0 30,1 29,6 29,3 29,5
Halmstad 23,5 23,9 25,5 26,4 27,7 29,2 29,6 30,4 29,6 30,1 30,8
Hylte 20,5 21,1 24,1 26,9 30,5 29,6 28,6 30,0 28,2 28,4 28,7
Kungsbacka 26,2 26,0 27,0 28,4 30,3 30,9 30,7 30,8 30,9 31,6 31,9
Laholm 23,2 23,4 25,9 26,9 27,0 29,1 29,6 29,1 30,2 29,9 30,8
Varberg 24,6 24,7 26,9 27,2 28,6 31,1 32,2 31,4 30,0 30,2 31,1
Hallands län 24,3 24,2 25,9 27,1 28,5 30,0 30,5 30,5 30,0 30,3 30,9
Riket 24,8 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3 30,0 30,0 29,6 30,3 30,9
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2013-2023. Index år 2013=100

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Falkenberg 100 94 103 112 116 124 133 129 127 125 126
Halmstad 100 102 108 112 118 124 126 129 126 128 131
Hylte 100 103 118 131 149 145 140 146 138 139 140
Kungsbacka 100 99 103 108 116 118 117 118 118 120 122
Laholm 100 101 112 116 116 125 128 126 130 129 133
Varberg 100 101 110 111 116 127 131 128 122 123 127
Hallands län 100 100 107 112 117 123 126 126 124 125 127
Riket 100 101 106 109 113 118 121 121 119 122 125

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta