Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Jämställdhet // Föräldrapenning ersatta dagar

Föräldrapenning ersatta dagar

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå)

De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara dagar på sjukpenningnivå. När ni har tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå kan ni börja ta ut dagar på lägstanivå också. Det är ert gemensamma uttag av dagar på sjukpenningnivå för barnet som räknas.

Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2021 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Falkenberg 29,6 70,4
Halmstad 29,6 70,4
Hylte 28,2 71,8
Kungsbacka 30,9 69,1
Laholm 30,2 69,8
Varberg 30,0 70,0
Hallands län 30,0 70,0
Riket 29,6 70,4
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2011-2021. Procent

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falkenberg 20,8 23,0 23,4 22,0 24,0 26,1 27,0 29,0 31,0 30,1 29,6
Halmstad 21,3 22,6 23,5 23,9 25,5 26,4 27,7 29,2 29,6 30,4 29,6
Hylte 19,8 22,9 20,5 21,1 24,1 26,9 30,5 29,6 28,6 30,0 28,2
Kungsbacka 23,1 26,0 26,2 26,0 27,0 28,4 30,3 30,9 30,7 30,8 30,9
Laholm 23,2 24,3 23,2 23,4 25,9 26,9 27,0 29,1 29,6 29,1 30,2
Varberg 22,0 23,6 24,6 24,7 26,9 27,2 28,6 31,1 32,2 31,4 30,0
Hallands län 21,9 23,9 24,3 24,2 25,9 27,1 28,5 30,0 30,5 30,5 30,0
Riket 23,1 24,4 24,8 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3 30,0 30,0 29,6
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falkenberg 100 111 113 106 116 126 130 140 149 145 143
Halmstad 100 106 110 112 120 124 130 137 139 143 139
Hylte 100 115 103 106 122 136 154 149 144 151 142
Kungsbacka 100 113 114 113 117 123 132 134 133 134 134
Laholm 100 105 100 101 112 116 116 125 128 126 130
Varberg 100 107 112 112 123 124 130 142 146 143 137
Hallands län 100 109 111 110 118 123 130 137 139 139 137
Riket 100 106 107 108 113 117 121 127 130 130 128

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta