Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Jämställdhet // Öppet arbetslösa kvinnor och m…

Öppet arbetslösa kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2021. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Falkenberg

361

3,3

472

4,0

Halmstad

844

3,4

1 125

4,2

Hylte

116

4,9

113

4,1

Kungsbacka

372

1,7

510

2,4

Laholm

170

2,9

205

3,3

Varberg

367

2,3

421

2,6

Hallands län

2 229

2,7

2 846

3,4

Riket

91 179

3,6

103 590

4,0

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2012-2021. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Falkenberg

4,2

4,2

3,7

3,7

4,0

4,2

4,0

3,5

4,3

3,3

Halmstad

4,1

4,0

3,8

3,9

4,0

3,9

3,7

3,7

4,2

3,4

Hylte

4,5

4,0

4,2

6,2

5,8

5,2

4,1

3,6

5,8

4,9

Kungsbacka

2,6

2,2

2,1

1,7

1,7

1,8

2,0

1,8

2,6

1,7

Laholm

4,8

4,3

3,2

3,4

3,6

3,5

3,0

2,9

3,7

2,9

Varberg

3,4

3,0

2,7

2,7

2,9

2,6

2,6

2,3

3,2

2,3

Hallands län

3,7

3,4

3,1

3,1

3,2

3,2

3,0

2,8

3,6

2,7

Riket

4,3

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

3,6

5,1

3,6

                     

Kommun/Region

Män

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Falkenberg

3,8

4,4

4,0

4,0

4,6

4,8

4,1

3,2

4,6

4,0

Halmstad

4,5

4,9

4,6

4,7

4,9

4,6

4,1

4,0

5,3

4,2

Hylte

3,6

3,7

4,1

6,3

6,2

4,8

4,3

3,7

5,4

4,1

Kungsbacka

2,8

2,6

2,4

2,1

2,1

2,0

2,2

2,0

3,1

2,4

Laholm

4,3

4,6

4,1

4,0

4,1

3,7

2,9

3,1

4,3

3,3

Varberg

3,2

3,2

3,0

2,9

3,4

3,1

2,8

2,4

3,4

2,6

Hallands län

3,7

3,9

3,6

3,6

3,8

3,6

3,3

3,0

4,2

3,4

Riket

4,8

4,8

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,8

7,0

4,0

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av den öppna arbetslösheten bland kvinnor och män 2012-2021. Index år 2012=100

                     

Kommun/Region

Kvinnor. Index år 2012=100

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Falkenberg

100

99

89

88

96

101

94

84

102

79

Halmstad

100

97

93

95

98

96

89

89

102

82

Hylte

100

90

94

137

130

115

91

81

129

110

Kungsbacka

100

85

79

66

67

67

78

68

100

67

Laholm

100

90

68

71

76

75

62

62

78

62

Varberg

100

89

78

78

84

76

77

67

92

68

Hallands län

100

92

85

85

89

86

83

77

99

75

Riket

100

98

91

87

84

86

85

84

118

84

                     

Kommun/Region

Män. Index år 2012=100

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Falkenberg

100

117

106

105

121

126

107

85

122

107

Halmstad

100

109

102

103

108

101

90

89

118

94

Hylte

100

104

114

178

175

134

120

105

151

116

Kungsbacka

100

92

85

75

75

72

78

72

110

86

Laholm

100

107

95

93

95

85

67

72

100

76

Varberg

100

100

94

91

105

98

88

76

106

80

Hallands län

100

105

98

98

104

98

89

82

115

91

Riket

100

100

95

92

89

87

80

79

145

83

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta