Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Jämställdhet // Öppet arbetslösa kvinnor och m…

Öppet arbetslösa kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2020. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Falkenberg

455

4,3

533

4,6

Halmstad

1 047

4,2

1 423

5,3

Hylte

140

5,8

152

5,4

Kungsbacka

543

2,6

651

3,1

Laholm

211

3,7

271

4,3

Varberg

496

3,2

557

3,4

Hallands län

2 891

3,6

3 586

4,2

Riket

115 003

5,1

137 026

7,0

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2011-2020. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Falkenberg

4,8

4,2

4,2

3,7

3,7

4,0

4,2

4,0

3,5

4,3

Halmstad

4,3

4,1

4,0

3,8

3,9

4,0

3,9

3,7

3,7

4,2

Hylte

5,0

4,5

4,0

4,2

6,2

5,8

5,2

4,1

3,6

5,8

Kungsbacka

2,7

2,6

2,2

2,1

1,7

1,7

1,8

2,0

1,8

2,6

Laholm

4,8

4,8

4,3

3,2

3,4

3,6

3,5

3,0

2,9

3,7

Varberg

3,5

3,4

3,0

2,7

2,7

2,9

2,6

2,6

2,3

3,2

Hallands län

3,9

3,7

3,4

3,1

3,1

3,2

3,2

3,0

2,8

3,6

Riket

4,4

4,3

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

3,6

5,1

                     

Kommun/Region

Män

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Falkenberg

3,8

3,8

4,4

4,0

4,0

4,6

4,8

4,1

3,2

4,6

Halmstad

4,4

4,5

4,9

4,6

4,7

4,9

4,6

4,1

4,0

5,3

Hylte

3,4

3,6

3,7

4,1

6,3

6,2

4,8

4,3

3,7

5,4

Kungsbacka

2,8

2,8

2,6

2,4

2,1

2,1

2,0

2,2

2,0

3,1

Laholm

3,7

4,3

4,6

4,1

4,0

4,1

3,7

2,9

3,1

4,3

Varberg

3,1

3,2

3,2

3,0

2,9

3,4

3,1

2,8

2,4

3,4

Hallands län

3,6

3,7

3,9

3,6

3,6

3,8

3,6

3,3

3,0

4,2

Riket

4,7

4,8

4,8

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,8

7,0

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av den öppna arbetslösheten bland kvinnor och män 2011-2020. Index år 2011=100

                     

Kommun/Region

Kvinnor. Index år 2011=100

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Falkenberg

100

87

86

77

77

83

88

82

73

89

Halmstad

100

95

92

89

90

93

91

85

85

97

Hylte

100

89

80

84

122

115

103

81

72

115

Kungsbacka

100

98

83

77

64

65

66

76

66

98

Laholm

100

100

89

68

71

76

74

62

62

78

Varberg

100

97

86

75

76

82

74

75

65

90

Hallands län

100

95

88

80

80

84

82

79

73

93

Riket

100

97

95

88

84

81

83

82

81

115

                     

Kommun/Region

Män. Index år 2011=100

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Falkenberg

100

100

117

106

106

121

126

107

85

123

Halmstad

100

103

112

105

106

111

104

92

91

121

Hylte

100

106

110

121

188

186

142

127

111

160

Kungsbacka

100

102

93

86

76

76

73

79

73

112

Laholm

100

116

124

110

108

110

99

78

83

116

Varberg

100

102

102

95

93

107

100

89

77

108

Hallands län

100

103

108

101

101

107

102

91

84

118

Riket

100

104

104

98

95

92

90

83

82

150

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta