Hallands län
Fakta & Perspektiv
343 746 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Jämställdhet // Öppet arbetslösa kvinnor och m…

Öppet arbetslösa kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Fr.o.m 2023 omfattar den registrerade arbetskraften åldrarnna 16-65 år.

Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2023. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-65 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Falkenberg

262

2,4

330

2,8

Halmstad

668

2,6

935

3,5

Hylte

75

3,3

67

2,5

Kungsbacka

283

1,3

322

1,5

Laholm

140

2,4

173

2,7

Varberg

290

1,8

341

2,0

Hallands län

1 717

2,1

2 167

2,5

Riket

75 534

2,9

84 521

3,1

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2014-2023. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Falkenberg

3,7

3,7

4,0

4,2

4,0

3,5

4,3

3,3

2,8

2,4

Halmstad

3,8

3,9

4,0

3,9

3,7

3,7

4,2

3,4

3,0

2,6

Hylte

4,2

6,2

5,8

5,2

4,1

3,6

5,8

4,9

3,7

3,3

Kungsbacka

2,1

1,7

1,7

1,8

2,0

1,8

2,6

1,7

1,3

1,3

Laholm

3,2

3,4

3,6

3,5

3,0

2,9

3,7

2,9

2,5

2,4

Varberg

2,7

2,7

2,9

2,6

2,6

2,3

3,2

2,3

1,7

1,8

Hallands län

3,1

3,1

3,2

3,2

3,0

2,8

3,6

2,7

2,2

2,1

Riket

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

3,6

5,1

3,6

3,1

2,9

                     

Kommun/Region

Män

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Falkenberg

4,0

4,0

4,6

4,8

4,1

3,2

4,6

4,0

3,0

2,8

Halmstad

4,6

4,7

4,9

4,6

4,1

4,0

5,3

4,2

3,4

3,5

Hylte

4,1

6,3

6,2

4,8

4,3

3,7

5,4

4,1

3,1

2,5

Kungsbacka

2,4

2,1

2,1

2,0

2,2

2,0

3,1

2,4

1,5

1,5

Laholm

4,1

4,0

4,1

3,7

2,9

3,1

4,3

3,3

2,6

2,7

Varberg

3,0

2,9

3,4

3,1

2,8

2,4

3,4

2,6

1,9

2,0

Hallands län

3,6

3,6

3,8

3,6

3,3

3,0

4,2

3,4

2,5

2,5

Riket

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,8

7,0

4,0

3,2

3,1

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av den öppna arbetslösheten bland kvinnor och män 2014-2023. Index år 2014=100

                     

Kommun/Region

Kvinnor. Index år 2014=100

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Falkenberg

100

100

108

114

106

95

115

89

74

64

Halmstad

100

101

105

102

96

96

110

88

77

69

Hylte

100

146

137

122

96

86

137

117

88

77

Kungsbacka

100

83

84

85

99

86

126

85

61

64

Laholm

100

105

111

110

92

91

114

91

76

73

Varberg

100

100

109

98

99

86

119

87

64

67

Hallands län

100

100

104

102

98

91

116

89

72

67

Riket

100

95

92

94

93

92

130

92

80

75

                     

Kommun/Region

Män. Index år 2014=100

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Falkenberg

100

100

114

119

101

81

116

101

75

70

Halmstad

100

101

105

99

88

86

115

91

74

75

Hylte

100

156

153

117

105

92

132

101

77

62

Kungsbacka

100

88

88

85

92

85

130

101

63

63

Laholm

100

98

100

90

71

76

105

80

62

65

Varberg

100

97

112

105

94

81

114

86

64

67

Hallands län

100

100

106

100

90

84

117

93

70

70

Riket

100

96

94

92

84

84

153

88

70

68

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta