Hallands län
Fakta & Perspektiv
343 746 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Jämställdhet // Befolkningsstruktur kvinnor oc…

Befolkningsstruktur kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2023-12-31 i Hallands län jämfört med riket

             

Ålder

Hallands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

8 926

9 332

2,6

2,7

2,6

2,7

5-9

10 039

10 693

2,9

3,1

2,8

3,0

10-14

10 519

11 126

3,1

3,2

2,9

3,1

15-19

10 141

10 796

3,0

3,1

2,8

3,0

20-24

8 136

9 388

2,4

2,7

2,7

2,9

25-29

7 949

8 825

2,3

2,6

2,9

3,1

30-34

10 888

11 235

3,2

3,3

3,6

3,8

35-39

10 574

10 829

3,1

3,2

3,3

3,5

40-44

9 948

10 180

2,9

3,0

3,0

3,2

45-49

10 294

10 516

3,0

3,1

3,0

3,1

50-54

11 037

11 091

3,2

3,2

3,1

3,2

55-59

11 463

11 596

3,3

3,4

3,2

3,3

60-64

10 129

9 919

2,9

2,9

2,8

2,8

65-69

9 670

9 391

2,8

2,7

2,6

2,6

70-74

9 386

8 949

2,7

2,6

2,5

2,4

75-79

9 392

8 823

2,7

2,6

2,5

2,3

80-84

6 388

5 666

1,9

1,6

1,7

1,4

85-89

3 931

2 782

1,1

0,8

1,0

0,7

90-94

1 869

1 000

0,5

0,3

0,5

0,3

95-99

621

208

0,2

0,1

0,2

0,0

100-

81

20

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

171 381

172 365

49,9

50,1

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta