Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Jämställdhet // Befolkningsstruktur kvinnor oc…

Befolkningsstruktur kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2020-12-31 i Hallands län jämfört med riket

             

Ålder

Hallands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

9 214

9 798

2,7

2,9

2,8

2,9

5-9

10 000

10 547

3,0

3,1

2,9

3,1

10-14

10 363

10 986

3,1

3,3

2,9

3,1

15-19

9 490

10 309

2,8

3,1

2,7

2,9

20-24

7 810

9 406

2,3

2,8

2,6

3,0

25-29

9 435

10 215

2,8

3,0

3,4

3,6

30-34

10 277

10 610

3,1

3,2

3,5

3,7

35-39

9 601

9 909

2,9

2,9

3,1

3,3

40-44

9 827

9 891

2,9

2,9

3,0

3,1

45-49

10 871

10 953

3,2

3,3

3,2

3,3

50-54

11 187

11 224

3,3

3,3

3,2

3,3

55-59

10 660

10 692

3,2

3,2

3,1

3,1

60-64

9 801

9 555

2,9

2,8

2,7

2,8

65-69

9 360

9 218

2,8

2,7

2,6

2,6

70-74

9 993

9 467

3,0

2,8

2,7

2,6

75-79

8 361

7 903

2,5

2,3

2,3

2,1

80-84

5 485

4 719

1,6

1,4

1,5

1,2

85-89

3 560

2 357

1,1

0,7

1,0

0,6

90-94

1 905

919

0,6

0,3

0,5

0,2

95-99

566

204

0,2

0,1

0,1

0,0

100-

79

21

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

167 845

168 903

49,8

50,2

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta