Hallands län
Fakta & Perspektiv
342 805 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Jämställdhet // Befolkningsstruktur kvinnor oc…

Befolkningsstruktur kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2022-12-31 i Hallands län jämfört med riket

             

Ålder

Hallands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

9 225

9 656

2,7

2,8

2,7

2,8

5-9

10 080

10 752

2,9

3,1

2,9

3,0

10-14

10 534

11 079

3,1

3,2

2,9

3,1

15-19

10 030

10 666

2,9

3,1

2,8

3,0

20-24

7 888

9 442

2,3

2,8

2,6

2,9

25-29

8 460

9 283

2,5

2,7

3,1

3,3

30-34

10 900

11 241

3,2

3,3

3,6

3,8

35-39

10 211

10 585

3,0

3,1

3,2

3,4

40-44

9 999

10 127

2,9

3,0

3,0

3,2

45-49

10 507

10 561

3,1

3,1

3,0

3,2

50-54

11 042

11 150

3,2

3,3

3,1

3,2

55-59

11 298

11 552

3,3

3,4

3,2

3,3

60-64

9 981

9 722

2,9

2,8

2,7

2,7

65-69

9 603

9 289

2,8

2,7

2,6

2,6

70-74

9 520

9 117

2,8

2,7

2,6

2,4

75-79

9 269

8 690

2,7

2,5

2,5

2,3

80-84

5 864

5 290

1,7

1,5

1,6

1,3

85-89

3 816

2 625

1,1

0,8

1,0

0,7

90-94

1 856

986

0,5

0,3

0,5

0,2

95-99

603

206

0,2

0,1

0,1

0,0

100-

87

13

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

170 773

172 032

49,8

50,2

49,6

50,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta