Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Jämställdhet // Befolkningsstruktur kvinnor oc…

Befolkningsstruktur kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2021-12-31 i Hallands län jämfört med riket

             

Ålder

Hallands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

9 221

9 740

2,7

2,9

2,7

2,9

5-9

10 043

10 781

3,0

3,2

2,9

3,1

10-14

10 485

11 029

3,1

3,2

2,9

3,1

15-19

9 770

10 535

2,9

3,1

2,7

2,9

20-24

7 776

9 392

2,3

2,8

2,6

2,9

25-29

8 999

9 763

2,6

2,9

3,2

3,4

30-34

10 662

10 979

3,1

3,2

3,6

3,7

35-39

9 839

10 316

2,9

3,0

3,1

3,3

40-44

9 876

9 934

2,9

2,9

3,0

3,1

45-49

10 710

10 819

3,1

3,2

3,1

3,2

50-54

11 200

11 213

3,3

3,3

3,1

3,2

55-59

10 992

11 046

3,2

3,2

3,1

3,2

60-64

9 861

9 728

2,9

2,9

2,7

2,7

65-69

9 508

9 132

2,8

2,7

2,6

2,6

70-74

9 724

9 331

2,9

2,7

2,6

2,5

75-79

8 942

8 440

2,6

2,5

2,4

2,2

80-84

5 624

4 888

1,7

1,4

1,5

1,3

85-89

3 705

2 476

1,1

0,7

1,0

0,6

90-94

1 899

973

0,6

0,3

0,5

0,2

95-99

573

209

0,2

0,1

0,1

0,1

100-

85

25

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

169 494

170 749

49,8

50,2

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta