Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Jämställdhet // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2021-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Falkenberg

3 566

3 595

23 257

23 516

15,3

15,3

Halmstad

10 109

10 643

52 132

52 441

19,4

20,3

Hylte

1 266

1 340

5 180

5 439

24,4

24,6

Kungsbacka

4 080

3 824

42 823

42 478

9,5

9,0

Laholm

1 915

2 060

12 911

13 408

14,8

15,4

Varberg

3 816

3 861

33 191

33 467

11,5

11,5

Hallands län

24 752

25 323

169 494

170 749

14,6

14,8

Riket

1 038 105

1 052 398

5 191 619

5 260 707

20,0

20,0

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta