Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Jämställdhet // Nystartade företag ledda av kv…

Nystartade företag ledda av kvinnor

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2020 procentuellt fördelade på län och kön

Län Kvinnlig ledning % Nya företag per 1 000 kvinnor 16-64 år Manlig ledning% Nya företag per 1 000 män 16-64 år
Stockholms län 33,3 9,9 65,2 18,9
Uppsala län 33,2 7,4 66,3 14,5
Södermanlands län 32,8 7,0 66,7 13,6
Östergötlands län 29,0 5,7 70,2 12,8
Jönköpings län 28,4 6,0 70,7 14,0
Kronobergs län 30,5 6,0 67,0 12,2
Kalmar län 27,9 5,3 71,5 12,8
Gotlands län 42,5 10,7 57,5 14,2
Blekinge län 30,7 5,7 69,3 11,5
Skåne län 33,3 8,1 65,9 15,6
Hallands län 33,6 8,1 65,4 15,1
Västra Götalands län 31,8 7,4 66,9 14,8
Värmlands län 33,1 6,5 65,6 12,1
Örebro län 31,7 6,2 67,8 12,8
Västmanlands län 32,0 6,8 67,3 13,5
Dalarnas län 32,0 7,0 67,1 13,8
Gävleborgs län 33,6 6,3 66,0 11,7
Västernorrlands län 31,4 6,2 67,5 12,4
Jämtlands län 34,7 8,6 64,3 15,0
Västerbottens län 31,1 5,7 68,0 11,7
Norrbottens län 33,1 6,9 65,6 12,3
Riket 32,4 7,7 66,4 15,1

Nystartade företag 2000-2020. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Hallands län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

2000

30,0

67,0

29,0

66,0

   

2001

31,4

68,6

31,0

67,0

   

2002

29,0

71,0

31,4

66,4

   

2003

28,2

71,8

31,5

66,5

   

2004

32,4

67,6

32,2

65,4

   

2005

35,2

64,8

33,7

66,3

   

2006

34,9

65,1

35,0

65,0

   

2007

33,9

66,1

33,7

66,3

   

2008

34,7

65,3

34,1

65,9

   

2009

32,8

59,9

33,1

60,9

   

2010

34,3

57,9

32,0

60,6

   

2011

32,0

59,3

31,2

59,9

   

2012

34,4

56,1

31,1

59,9

   

2013

34,5

65,5

34,0

66,0

   

2014

35,1

64,9

34,2

65,8

   

2015

32,7

67,3

33,5

66,5

   

2016

32,1

66,0

32,1

66,4

   

2017

31,5

67,3

31,6

66,9

   

2018

33,0

65,9

32,3

66,3

   

2019

34,6

64,3

32,5

66,0

   

2020

33,6

65,4

32,4

66,4

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             
             

Nystartade företag 2000-2020 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Hallands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

2000

3,6

7,7

5,9

4,2

9,1

6,9

2001

3,5

7,4

5,6

4,0

8,3

6,3

2002

3,6

8,1

5,9

4,2

8,7

6,6

2003

3,2

7,9

5,7

4,1

8,4

6,4

2004

4,0

8,7

6,4

4,7

9,4

7,3

2005

4,9

9,2

7,0

5,2

9,9

7,6

2006

4,9

8,9

7,0

5,4

9,6

7,6

2007

6,1

11,7

9,6

6,2

11,9

9,7

2008

5,7

10,6

8,9

6,3

11,8

9,7

2009

6,2

11,2

9,4

6,7

11,9

10,0

2010

8,0

13,2

11,5

7,6

13,9

11,6

2011

7,9

14,3

12,2

7,8

14,5

12,3

2012

7,8

12,6

11,3

7,3

13,6

11,5

2013

7,8

14,6

11,2

7,9

14,9

11,5

2014

8,6

15,5

12,1

8,3

15,4

11,9

2015

7,6

15,2

11,5

7,9

15,1

11,6

2016

7,6

15,1

11,4

7,6

15,0

11,4

2017

7,5

15,4

11,7

7,3

14,8

11,3

2018

6,8

13,0

10,1

7,1

14,0

10,8

2019

7,7

13,7

10,8

7,1

13,8

10,6

2020

8,1

15,1

11,8

7,7

15,1

11,7

Källa: Tillväxtanalys

Utveckling av antalet nystartade företag 2000-2020 per 1000 invånare. Index år 2000=100

             

År

Hallands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

2000

100

100

100

100

100

100

2001

97

96

95

95

91

91

2002

100

105

100

100

96

96

2003

89

103

97

98

92

93

2004

111

113

108

112

103

106

2005

136

119

119

123

109

110

2006

136

116

119

127

106

110

2007

169

152

163

148

131

141

2008

158

138

151

150

130

141

2009

173

145

160

159

131

144

2010

221

171

195

181

153

168

2011

218

186

207

185

159

178

2012

218

163

191

173

149

167

2013

217

189

190

189

164

167

2014

239

202

205

197

169

172

2015

211

198

194

188

166

167

2016

210

195

193

180

165

165

2017

207

201

197

173

162

163

2018

188

169

171

170

154

157

2019

213

178

182

170

152

153

2020

224

196

199

184

166

169

Källa: Tillväxtanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta