Hallands län
Fakta & Perspektiv
343 746 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Jämställdhet // Nystartade företag ledda av kv…

Nystartade företag ledda av kvinnor

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2022 procentuellt fördelade på län och kön

Län Kvinnlig ledning % Nya företag per 1 000 kvinnor 16-64 år Manlig ledning% Nya företag per 1 000 män 16-64 år
Stockholms län 32,5 9,3 64,8 18,0
Uppsala län 31,8 6,8 66,9 13,9
Södermanlands län 31,7 6,5 66,8 13,1
Östergötlands län 28,9 5,4 69,7 12,1
Jönköpings län 28,7 5,5 69,7 12,3
Kronobergs län 28,3 5,9 69,8 13,4
Kalmar län 33,9 6,7 64,7 12,0
Gotlands län 39,2 9,4 59,3 14,0
Blekinge län 30,6 6,0 68,1 11,9
Skåne län 31,9 7,7 66,1 15,5
Hallands län 31,0 7,2 66,8 14,9
Västra Götalands län 30,4 7,0 67,5 14,6
Värmlands län 30,5 5,8 67,8 12,0
Örebro län 29,7 6,1 68,7 13,5
Västmanlands län 32,4 6,6 66,5 12,9
Dalarnas län 30,4 6,5 67,5 13,5
Gävleborgs län 30,1 5,7 67,6 12,2
Västernorrlands län 30,4 6,2 68,2 13,1
Jämtlands län 31,4 8,2 66,5 16,5
Västerbottens län 29,9 5,7 68,8 12,2
Norrbottens län 28,5 6,6 69,0 14,3
Riket 31,3 7,3 66,6 14,9

Nystartade företag 2002-2022. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Hallands län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

2002

29,0

71,0

31,4

66,4

   

2003

28,2

71,8

31,5

66,5

   

2004

32,4

67,6

32,2

65,4

   

2005

35,2

64,8

33,7

66,3

   

2006

34,9

65,1

35,0

65,0

   

2007

33,9

66,1

33,7

66,3

   

2008

34,7

65,3

34,1

65,9

   

2009

32,8

59,9

33,1

60,9

   

2010

34,3

57,9

32,0

60,6

   

2011

32,0

59,3

31,2

59,9

   

2012

34,4

56,1

31,1

59,9

   

2013

34,5

65,5

34,0

66,0

   

2014

35,1

64,9

34,2

65,8

   

2015

32,7

67,3

33,5

66,5

   

2016

32,1

66,0

32,1

66,4

   

2017

31,5

67,3

31,6

66,9

   

2018

33,0

65,9

32,3

66,3

   

2019

34,6

64,3

32,5

66,0

   

2020

33,6

65,4

32,4

66,4

   

2021

30,9

65,1

32,6

64,9

   

2022

31,0

66,8

31,3

66,6

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             
             

Nystartade företag 2002-2022 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Hallands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

2002

3,6

8,1

5,9

4,2

8,7

6,6

2003

3,2

7,9

5,7

4,1

8,4

6,4

2004

4,0

8,7

6,4

4,7

9,4

7,3

2005

4,9

9,2

7,0

5,2

9,9

7,6

2006

4,9

8,9

7,0

5,4

9,6

7,6

2007

6,1

11,7

9,6

6,2

11,9

9,7

2008

5,7

10,6

8,9

6,3

11,8

9,7

2009

6,2

11,2

9,4

6,7

11,9

10,0

2010

8,0

13,2

11,5

7,6

13,9

11,6

2011

7,9

14,3

12,2

7,8

14,5

12,3

2012

7,8

12,6

11,3

7,3

13,6

11,5

2013

7,8

14,6

11,2

7,9

14,9

11,5

2014

8,6

15,5

12,1

8,3

15,4

11,9

2015

7,6

15,2

11,5

7,9

15,1

11,6

2016

7,6

15,1

11,4

7,6

15,0

11,4

2017

7,5

15,4

11,7

7,3

14,8

11,3

2018

6,8

13,0

10,1

7,1

14,0

10,8

2019

7,7

13,7

10,8

7,1

13,8

10,6

2020

8,1

15,1

11,8

7,7

15,1

11,7

2021

8,0

16,1

12,6

8,3

15,7

12,4

2022

7,2

14,9

11,4

7,3

14,9

11,4

Källa: Tillväxtanalys

Utveckling av antalet nystartade företag 2002-2022 per 1000 invånare. Index år 2002=100

             

År

Hallands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

2002

100

100

100

100

100

100

2003

89

98

97

98

97

97

2004

111

107

108

112

108

111

2005

136

114

119

123

114

115

2006

136

110

119

127

111

115

2007

169

144

163

148

137

147

2008

158

131

151

150

136

147

2009

173

138

160

159

137

151

2010

221

163

195

181

160

176

2011

218

177

207

185

166

186

2012

218

155

191

173

156

174

2013

217

180

190

189

171

174

2014

239

192

205

197

177

180

2015

211

188

194

188

173

175

2016

210

186

193

180

173

172

2017

207

191

197

173

170

171

2018

188

161

171

170

161

164

2019

213

170

182

170

159

160

2020

224

187

199

184

174

177

2021

221

199

214

197

181

188

2022

201

184

193

175

171

173

Källa: Tillväxtanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta