Hallands län
Fakta & Perspektiv
343 746 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Jämställdhet // Jämställdhet i kommunernas ful…

Jämställdhet i kommunernas fullmäktige

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Fördelning av kvinnor och män i kommunfullmäktige efter valet 2022

             

Kommun/Region

Antal ledamöter

Procent

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Falkenberg

33

28

61

54,1

45,9

100

Halmstad

32

39

71

45,1

54,9

100

Hylte

16

25

41

39,0

61,0

100

Kungsbacka

24

37

61

39,3

60,7

100

Laholm

18

23

41

43,9

56,1

100

Varberg

27

34

61

44,3

55,7

100

Genomsnitt Hallands län

150

186

336

44,6

55,4

100

Genomsnitt Riket

5 424

7 102

12 526

43,3

56,7

100

Källa: Valmyndigheten

Andel kvinnor i kommunfullmäktige efter valen 1988-2022

                     

Kommun/Region

Andel kvinnor i kommunfullmäktige

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

2022

Falkenberg

35,3

29,4

41,2

47,1

41,2

49,0

39,2

43,1

49,0

54,1

Halmstad

36,6

38,0

40,8

43,7

43,7

46,5

45,1

43,7

46,5

45,1

Hylte

36,7

34,7

42,9

36,7

28,6

32,6

34,9

51,3

41,5

39,0

Kungsbacka

41,0

31,1

41,0

42,6

49,2

44,3

41,0

44,3

42,6

39,3

Laholm

28,6

32,7

40,8

38,8

40,8

36,6

46,3

41,5

41,5

43,9

Varberg

27,9

34,4

44,3

41,0

47,5

41,0

44,3

42,6

44,3

44,3

Genomsnitt Hallands län

34,5

33,6

41,8

41,8

42,4

42,4

42,1

44,1

44,5

44,6

Genomsnitt Riket

33,8

34,1

41,3

41,6

42,4

42,3

43,0

43,7

43,3

43,3

Källa: Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten

Andelen kvinnor i kommunfullmäktige efter valen 1988-2022 jämfört med riksgenomsnittet. Index riket=100

                     

Kommun/Region

Index Riket=100

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

2022

Falkenberg

104

86

100

113

97

116

91

99

113

125

Halmstad

108

112

99

105

103

110

105

100

107

104

Hylte

109

102

104

88

67

77

81

117

96

90

Kungsbacka

121

91

99

102

116

105

95

101

98

91

Laholm

85

96

99

93

96

86

108

95

96

101

Varberg

82

101

107

99

112

97

103

97

102

102

Genomsnitt Hallands län

102

99

101

101

100

100

98

101

103

103

Genomsnitt Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta