Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Jämställdhet // Jämställdhet i kommunernas ful…

Jämställdhet i kommunernas fullmäktige

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Fördelning av kvinnor och män i kommunfullmäktige efter valet 2018

             

Kommun/Region

Antal ledamöter

Procent

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Falkenberg

25

26

51

49,0

51,0

100

Halmstad

33

38

71

46,5

53,5

100

Hylte

17

24

41

41,5

58,5

100

Kungsbacka

26

35

61

42,6

57,4

100

Laholm

17

24

41

41,5

58,5

100

Varberg

27

34

61

44,3

55,7

100

Genomsnitt Hallands län

145

181

326

44,5

55,5

100

Genomsnitt Riket

5 493

7 185

12 678

43,3

56,7

100

Källa: Valmyndigheten

Andel kvinnor i kommunfullmäktige efter valen 1985-2018

                     

Kommun/Region

Andel kvinnor i kommunfullmäktige

1985

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

Falkenberg

31,4

35,3

29,4

41,2

47,1

41,2

49,0

39,2

43,1

49,0

Halmstad

35,2

36,6

38,0

40,8

43,7

43,7

46,5

45,1

43,7

46,5

Hylte

22,4

36,7

34,7

42,9

36,7

28,6

32,6

34,9

51,3

41,5

Kungsbacka

35,3

41,0

31,1

41,0

42,6

49,2

44,3

41,0

44,3

42,6

Laholm

30,6

28,6

32,7

40,8

38,8

40,8

36,6

46,3

41,5

41,5

Varberg

33,3

27,9

34,4

44,3

41,0

47,5

41,0

44,3

42,6

44,3

Genomsnitt Hallands län

31,7

34,5

33,6

41,8

41,8

42,4

42,4

42,1

44,1

44,5

Genomsnitt Riket

30,3

33,8

34,1

41,3

41,6

42,4

42,3

43,0

43,7

43,3

Källa: Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten

Andelen kvinnor i kommunfullmäktige efter valen 1985-2018 jämfört med riksgenomsnittet. Index riket=100

                     

Kommun/Region

Index Riket=100

1985

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

Falkenberg

104

104

86

100

113

97

116

91

99

113

Halmstad

116

108

112

99

105

103

110

105

100

107

Hylte

74

109

102

104

88

67

77

81

117

96

Kungsbacka

116

121

91

99

102

116

105

95

101

98

Laholm

101

85

96

99

93

96

86

108

95

96

Varberg

110

82

101

107

99

112

97

103

97

102

Genomsnitt Hallands län

105

102

99

101

101

100

100

98

101

103

Genomsnitt Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta