Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring 25 år

Befolkningsförändring 25 år

Senast uppdaterad 2024-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Förändring av folkmängden under 25 år, 1998-2023

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 1998-2023

1998

2023

Antal        

Procent

Arvika

26 490

25 682

-808

-3,1

Eda

8 781

8 499

-282

-3,2

Filipstad

12 104

10 034

-2 070

-17,1

Forshaga

11 775

11 538

-237

-2,0

Grums

9 825

9 057

-768

-7,8

Hagfors

14 562

11 536

-3 026

-20,8

Hammarö

14 189

16 940

2 751

19,4

Karlstad

79 664

97 233

17 569

22,1

Kil

12 025

12 085

60

0,5

Kristinehamn

25 057

23 817

-1 240

-4,9

Munkfors

4 344

3 669

-675

-15,5

Storfors

4 872

3 801

-1 071

-22,0

Sunne

13 665

13 366

-299

-2,2

Säffle

16 992

15 011

-1 981

-11,7

Torsby

14 142

11 387

-2 755

-19,5

Årjäng

9 826

9 893

67

0,7

Värmlands län

278 313

283 548

5 235

1,9

Riket

8 854 322

10 551 707

1 697 385

19,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta