Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 976 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring senaste …

Befolkningsförändring senaste året

Senast uppdaterad 2023-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Förändring av folkmängden 2021-2022

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 2021-2022

2021

2022

Antal          

Procent

Arvika

25 854

25 832

-22

-0,1

Eda

8 490

8 535

45

0,5

Filipstad

10 403

10 315

-88

-0,8

Forshaga

11 606

11 578

-28

-0,2

Grums

9 091

9 105

14

0,2

Hagfors

11 553

11 589

36

0,3

Hammarö

16 765

16 820

55

0,3

Karlstad

95 408

96 466

1 058

1,1

Kil

12 134

12 115

-19

-0,2

Kristinehamn

24 099

24 053

-46

-0,2

Munkfors

3 680

3 701

21

0,6

Storfors

3 948

3 882

-66

-1,7

Sunne

13 355

13 418

63

0,5

Säffle

15 396

15 242

-154

-1,0

Torsby

11 472

11 411

-61

-0,5

Årjäng

9 942

9 914

-28

-0,3

Värmlands län

283 196

283 976

780

0,3

Riket

10 452 326

10 521 556

69 230

0,7

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta