Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring senaste …

Befolkningsförändring senaste året

Senast uppdaterad 2022-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Förändring av folkmängden 2020-2021

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 2020-2021

2020

2021

Antal

Procent

Arvika

25 932

25 854

-78

-0,3

Eda

8 550

8 490

-60

-0,7

Filipstad

10 503

10 403

-100

-1,0

Forshaga

11 524

11 606

82

0,7

Grums

9 043

9 091

48

0,5

Hagfors

11 517

11 553

36

0,3

Hammarö

16 668

16 765

97

0,6

Karlstad

94 828

95 408

580

0,6

Kil

12 115

12 134

19

0,2

Kristinehamn

24 190

24 099

-91

-0,4

Munkfors

3 725

3 680

-45

-1,2

Storfors

3 990

3 948

-42

-1,1

Sunne

13 335

13 355

20

0,1

Säffle

15 420

15 396

-24

-0,2

Torsby

11 549

11 472

-77

-0,7

Årjäng

9 996

9 942

-54

-0,5

Värmlands län

282 885

283 196

311

0,1

Riket

10 379 295

10 452 326

73 031

0,7

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta