Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 976 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder

Folkmängd 31 december; ålder

Senast uppdaterad 2023-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.

Folkmängd 2022-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal

             

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Arvika

4 383

2 298

5 703

6 463

6 985

25 832

Eda

1 486

625

2 030

2 226

2 168

8 535

Filipstad

1 722

965

2 096

2 547

2 985

10 315

Forshaga

2 312

989

2 677

2 874

2 726

11 578

Grums

1 567

716

2 035

2 355

2 432

9 105

Hagfors

1 672

878

2 270

3 218

3 551

11 589

Hammarö

3 919

1 315

3 961

4 220

3 405

16 820

Karlstad

16 351

11 850

25 765

22 556

19 944

96 466

Kil

2 327

1 033

2 771

2 956

3 028

12 115

Kristinehamn

3 928

2 084

5 191

6 242

6 608

24 053

Munkfors

589

317

779

948

1 068

3 701

Storfors

570

302

750

1 061

1 199

3 882

Sunne

2 226

1 218

2 814

3 632

3 528

13 418

Säffle

2 466

1 374

3 090

4 014

4 298

15 242

Torsby

1 756

872

2 318

3 040

3 425

11 411

Årjäng

1 655

923

2 196

2 571

2 569

9 914

Värmlands län

48 929

27 759

66 446

70 923

69 919

283 976

Riket

1 952 650

1 064 780

2 789 818

2 567 171

2 147 137

10 521 556

             

Procentuell fördelning

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Arvika

17,0

8,9

22,1

25,0

27,0

100

Eda

17,4

7,3

23,8

26,1

25,4

100

Filipstad

16,7

9,4

20,3

24,7

28,9

100

Forshaga

20,0

8,5

23,1

24,8

23,5

100

Grums

17,2

7,9

22,4

25,9

26,7

100

Hagfors

14,4

7,6

19,6

27,8

30,6

100

Hammarö

23,3

7,8

23,5

25,1

20,2

100

Karlstad

17,0

12,3

26,7

23,4

20,7

100

Kil

19,2

8,5

22,9

24,4

25,0

100

Kristinehamn

16,3

8,7

21,6

26,0

27,5

100

Munkfors

15,9

8,6

21,0

25,6

28,9

100

Storfors

14,7

7,8

19,3

27,3

30,9

100

Sunne

16,6

9,1

21,0

27,1

26,3

100

Säffle

16,2

9,0

20,3

26,3

28,2

100

Torsby

15,4

7,6

20,3

26,6

30,0

100

Årjäng

16,7

9,3

22,2

25,9

25,9

100

Värmlands län

17,2

9,8

23,4

25,0

24,6

100

Riket

18,6

10,1

26,5

24,4

20,4

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta