Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2022-02-23
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 77, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 77 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2021

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Arvika 12 376 13 478 91,8
Eda 3 930 4 560 86,2
Filipstad 5 149 5 254 98,0
Forshaga 5 552 6 054 91,7
Grums 4 337 4 754 91,2
Hagfors 5 540 6 013 92,1
Hammarö 8 041 8 724 92,2
Karlstad 40 087 55 321 72,5
Kil 5 901 6 233 94,7
Kristinehamn 11 512 12 587 91,5
Munkfors 1 799 1 881 95,6
Storfors 1 974 1 974 100,0
Sunne 6 219 7 136 87,1
Säffle 7 513 7 883 95,3
Torsby 5 525 5 947 92,9
Årjäng 4 649 5 293 87,8
Värmlands län 130 104 153 092 85,0
Riket 4 548 840 5 903 486 77,1
Demografisk försörjningskvot 2011-2021

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arvika 79,0 80,2 81,0 82,6 83,6 85,1 86,6 89,1 89,7 90,9 91,8
Eda 79,5 80,6 82,1 80,9 81,3 82,5 81,9 83,3 85,6 85,9 86,2
Filipstad 87,5 89,4 89,6 90,3 91,1 92,0 94,5 95,9 97,8 98,6 98,0
Forshaga 84,9 85,4 85,5 86,1 86,7 89,6 89,8 91,2 91,8 91,0 91,7
Grums 80,2 81,0 81,2 82,9 84,5 85,2 86,8 89,0 89,8 90,6 91,2
Hagfors 86,7 85,8 86,1 86,5 86,6 86,7 89,1 90,0 91,3 92,1 92,1
Hammarö 78,7 79,1 80,0 81,9 82,6 84,9 85,4 87,2 90,0 91,3 92,2
Karlstad 66,6 67,0 67,5 68,4 69,0 69,5 70,8 71,2 71,1 71,9 72,5
Kil 81,6 83,0 83,7 86,1 87,7 89,2 90,7 91,7 92,8 93,4 94,7
Kristinehamn 80,7 81,6 82,1 82,9 84,9 85,9 88,0 88,3 89,5 90,2 91,5
Munkfors 91,2 92,8 91,3 90,5 89,7 89,9 90,3 92,4 93,2 93,0 95,6
Storfors 82,0 84,0 86,8 88,0 88,9 89,2 90,3 92,5 94,4 97,8 100,0
Sunne 81,0 80,2 79,3 79,6 79,7 80,8 81,8 84,6 85,5 85,5 87,1
Säffle 89,0 88,5 90,1 90,6 89,8 90,3 92,5 93,9 94,3 95,2 95,3
Torsby 85,9 86,6 86,7 85,8 87,6 87,7 88,6 89,4 91,4 91,3 92,9
Årjäng 81,7 81,4 81,4 82,8 83,7 85,0 85,1 85,0 85,9 86,1 87,8
Värmlands län 77,2 77,7 78,1 79,0 79,7 80,7 81,9 82,9 83,6 84,2 85,0
Riket 71,7 72,1 72,8 73,3 73,9 74,5 75,3 75,9 76,3 76,6 77,1
Utveckling av demografisk försörjningskvot 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arvika 100 101 102 105 106 108 110 113 114 115 116
Eda 100 101 103 102 102 104 103 105 108 108 108
Filipstad 100 102 102 103 104 105 108 110 112 113 112
Forshaga 100 101 101 101 102 106 106 107 108 107 108
Grums 100 101 101 103 105 106 108 111 112 113 114
Hagfors 100 99 99 100 100 100 103 104 105 106 106
Hammarö 100 100 102 104 105 108 108 111 114 116 117
Karlstad 100 101 101 103 104 104 106 107 107 108 109
Kil 100 102 103 105 107 109 111 112 114 114 116
Kristinehamn 100 101 102 103 105 106 109 109 111 112 113
Munkfors 100 102 100 99 98 99 99 101 102 102 105
Storfors 100 103 106 107 108 109 110 113 115 119 122
Sunne 100 99 98 98 98 100 101 104 105 105 108
Säffle 100 99 101 102 101 101 104 105 106 107 107
Torsby 100 101 101 100 102 102 103 104 106 106 108
Årjäng 100 100 100 101 102 104 104 104 105 105 107
Värmlands län 100 101 101 102 103 105 106 107 108 109 110
Riket 100 101 101 102 103 104 105 106 106 107 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta