Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 976 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2023-02-22
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 77, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 77 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2022

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Arvika 12 431 13 401 92,8
Eda 3 961 4 574 86,6
Filipstad 5 137 5 178 99,2
Forshaga 5 578 6 000 93,0
Grums 4 361 4 744 91,9
Hagfors 5 666 5 923 95,7
Hammarö 8 134 8 686 93,6
Karlstad 40 526 55 940 72,4
Kil 5 944 6 171 96,3
Kristinehamn 11 520 12 533 91,9
Munkfors 1 805 1 896 95,2
Storfors 1 938 1 944 99,7
Sunne 6 313 7 105 88,9
Säffle 7 451 7 791 95,6
Torsby 5 564 5 847 95,2
Årjäng 4 638 5 276 87,9
Värmlands län 130 967 153 009 85,6
Riket 4 579 077 5 942 479 77,1
Demografisk försörjningskvot 2012-2022

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arvika 80,2 81,0 82,6 83,6 85,1 86,6 89,1 89,7 90,9 91,8 92,8
Eda 80,6 82,1 80,9 81,3 82,5 81,9 83,3 85,6 85,9 86,2 86,6
Filipstad 89,4 89,6 90,3 91,1 92,0 94,5 95,9 97,8 98,6 98,0 99,2
Forshaga 85,4 85,5 86,1 86,7 89,6 89,8 91,2 91,8 91,0 91,7 93,0
Grums 81,0 81,2 82,9 84,5 85,2 86,8 89,0 89,8 90,6 91,2 91,9
Hagfors 85,8 86,1 86,5 86,6 86,7 89,1 90,0 91,3 92,1 92,1 95,7
Hammarö 79,1 80,0 81,9 82,6 84,9 85,4 87,2 90,0 91,3 92,2 93,6
Karlstad 67,0 67,5 68,4 69,0 69,5 70,8 71,2 71,1 71,9 72,5 72,4
Kil 83,0 83,7 86,1 87,7 89,2 90,7 91,7 92,8 93,4 94,7 96,3
Kristinehamn 81,6 82,1 82,9 84,9 85,9 88,0 88,3 89,5 90,2 91,5 91,9
Munkfors 92,8 91,3 90,5 89,7 89,9 90,3 92,4 93,2 93,0 95,6 95,2
Storfors 84,0 86,8 88,0 88,9 89,2 90,3 92,5 94,4 97,8 100,0 99,7
Sunne 80,2 79,3 79,6 79,7 80,8 81,8 84,6 85,5 85,5 87,1 88,9
Säffle 88,5 90,1 90,6 89,8 90,3 92,5 93,9 94,3 95,2 95,3 95,6
Torsby 86,6 86,7 85,8 87,6 87,7 88,6 89,4 91,4 91,3 92,9 95,2
Årjäng 81,4 81,4 82,8 83,7 85,0 85,1 85,0 85,9 86,1 87,8 87,9
Värmlands län 77,7 78,1 79,0 79,7 80,7 81,9 82,9 83,6 84,2 85,0 85,6
Riket 72,1 72,8 73,3 73,9 74,5 75,3 75,9 76,3 76,6 77,1 77,1
Utveckling av demografisk försörjningskvot 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arvika 100 101 103 104 106 108 111 112 113 114 116
Eda 100 102 100 101 102 102 103 106 107 107 107
Filipstad 100 100 101 102 103 106 107 109 110 110 111
Forshaga 100 100 101 101 105 105 107 108 107 107 109
Grums 100 100 102 104 105 107 110 111 112 113 114
Hagfors 100 100 101 101 101 104 105 106 107 107 112
Hammarö 100 101 104 104 107 108 110 114 115 116 118
Karlstad 100 101 102 103 104 106 106 106 107 108 108
Kil 100 101 104 106 108 109 110 112 113 114 116
Kristinehamn 100 101 102 104 105 108 108 110 111 112 113
Munkfors 100 98 98 97 97 97 100 100 100 103 103
Storfors 100 103 105 106 106 107 110 112 116 119 119
Sunne 100 99 99 99 101 102 105 107 107 109 111
Säffle 100 102 102 102 102 105 106 107 108 108 108
Torsby 100 100 99 101 101 102 103 106 105 107 110
Årjäng 100 100 102 103 104 105 104 105 106 108 108
Värmlands län 100 101 102 103 104 105 107 108 108 109 110
Riket 100 101 102 102 103 104 105 106 106 107 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta