Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2022-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2021-12-31 i Värmlands län jämfört med riket

             

Ålder

Värmlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

7 032

7 541

2,5

2,7

2,7

2,9

5-9

7 710

8 143

2,7

2,9

2,9

3,1

10-14

7 602

8 093

2,7

2,9

2,9

3,1

15-19

7 142

7 764

2,5

2,7

2,7

2,9

20-24

7 261

8 393

2,6

3,0

2,6

2,9

25-29

8 081

8 844

2,9

3,1

3,2

3,4

30-34

8 747

9 459

3,1

3,3

3,6

3,7

35-39

7 699

8 198

2,7

2,9

3,1

3,3

40-44

7 447

7 684

2,6

2,7

3,0

3,1

45-49

8 262

8 487

2,9

3,0

3,1

3,2

50-54

8 880

9 307

3,1

3,3

3,1

3,2

55-59

9 337

9 779

3,3

3,5

3,1

3,2

60-64

8 562

8 665

3,0

3,1

2,7

2,7

65-69

8 683

8 594

3,1

3,0

2,6

2,6

70-74

8 782

8 605

3,1

3,0

2,6

2,5

75-79

8 023

7 421

2,8

2,6

2,4

2,2

80-84

5 285

4 219

1,9

1,5

1,5

1,3

85-89

3 620

2 355

1,3

0,8

1,0

0,6

90-94

1 822

891

0,6

0,3

0,5

0,2

95-99

502

188

0,2

0,1

0,1

0,1

100-

76

11

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

140 555

142 641

49,6

50,4

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta