Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 976 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2023-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2022-12-31 i Värmlands län jämfört med riket

             

Ålder

Värmlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

6 758

7 294

2,4

2,6

2,7

2,8

5-9

7 738

8 115

2,7

2,9

2,9

3,0

10-14

7 681

8 210

2,7

2,9

2,9

3,1

15-19

7 300

7 952

2,6

2,8

2,8

3,0

20-24

7 271

8 369

2,6

2,9

2,6

2,9

25-29

7 616

8 463

2,7

3,0

3,1

3,3

30-34

8 989

9 745

3,2

3,4

3,6

3,8

35-39

7 925

8 442

2,8

3,0

3,2

3,4

40-44

7 527

7 739

2,7

2,7

3,0

3,2

45-49

8 014

8 329

2,8

2,9

3,0

3,2

50-54

8 771

9 069

3,1

3,2

3,1

3,2

55-59

9 513

10 025

3,3

3,5

3,2

3,3

60-64

8 525

8 677

3,0

3,1

2,7

2,7

65-69

8 727

8 606

3,1

3,0

2,6

2,6

70-74

8 546

8 428

3,0

3,0

2,6

2,4

75-79

8 366

7 705

2,9

2,7

2,5

2,3

80-84

5 466

4 441

1,9

1,6

1,6

1,3

85-89

3 642

2 441

1,3

0,9

1,0

0,7

90-94

1 862

912

0,7

0,3

0,5

0,2

95-99

514

182

0,2

0,1

0,1

0,0

100-

64

17

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

140 815

143 161

49,6

50,4

49,6

50,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta